15 Aralık 2015 Salı

fasil 93 gumruk vergisi oranlari


FASIL 93 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI


II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    1 2 3 4 8
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 5 6 7
9301.10.00.00.00 Topçu silahları (örneğin, toplar, obüsler ve havanlar) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9301.20.00.00.00 Roket fırlatıcılar; alev-atıcılar; el bombası atıcıları; torpil tüpleri ve benzeri fırlatıcılar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9301.90.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9302.00.00.00.00 Revolverler ve tabancalar ( 93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç)  0 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7
9303.10.00.00.00 Ağızdan doldurmalı ateşli silahlar 0 0 0 3,2 3,2 3,2 3,2
9303.20.10.00.00 Yivsiz, tek namlulular 0 0 0 3,2 3,2 3,2 3,2
9303.20.95.00.00 Diğerleri 0 0 0 3,2 3,2 3,2 3,2
9303.30.00.00.00 Diğer spor, av veya hedef için yivli tüfekler 0 0 0 3,2 3,2 3,2 3,2
9303.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 3,2 3,2 3,2 3,2
9304.00.00.00.00 Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) (93.07 pozisyonundakiler hariç) 0 0 0 3,2 3,2 3,2 3,2
9305.10.00.00.00 Revolverler ve tabancalara ait olanlar 0 0 0 3,2 3,2 3,2 3,2
9305.20.00.10.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar 0 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7
9305.20.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7
9305.91.00.00.00 93.01 Pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9305.99.00.10.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan
olanlar
0 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7
9305.99.00.90.11 Dipçik taslakları 0 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7
9305.99.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7
9306.21.00.00.00 Fişekler 0 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7
9306.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7
9306.30.10.10.00 93.01 pozisyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar 0 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7
9306.30.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7
9306.30.30.00.00 Harp silahlarına ait olanlar 0 0 0 1,7 1,7 1,7 1,7
9306.30.90.00.10 Perçinleme veya benzeri alet veya sürgülü hayvan öldürücüler için fişekler 0 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7
9306.30.90.00.90 Diğerleri 0 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7
9306.90.10.00.00 Harp silahlarına ait olanlar 0 0 0 1,7 1,7 1,7 1,7
9306.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7
9307.00.00.00.00 Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların aksam ve parçaları ve bunların kın ve kılıfları 0 0 0 1,7 1,7 1,7 1,7

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder