19 Aralık 2015 Cumartesi

Fasil 67 Gumruk Vergisi Oranlari

FASIL 67 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI

II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
6701.00.00.00.11 Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları 0 0 0 0 0 0 2,7
6701.00.00.00.12 Kalın veya ince tüyler 0 0 0 0 0 0 2,7
6701.00.00.00.13 Bunlardan mamul eşya 0 0 0 0 0 0 2,7
6702.10.00.00.11 Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar 0 0 0 0 0 0 4,7
6702.10.00.00.12 Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalardan mamul eşya 0 0 0 0 0 0 4,7
6702.10.00.00.15 Aksamı 0 0 0 0 0 0 4,7
6702.90.00.00.11 Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar 0 0 0 0 0 0 4,7
6702.90.00.00.12 Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalardan mamul eşya 0 0 0 0 0 0 4,7
6702.90.00.00.15 Aksamı 0 0 0 0 0 0 4,7
6703.00.00.00.11 Sadece kök uçları bir araya getirilerek birbirine paralel şekilde tertiplenmiş insan saçları 0 0 0 0 0 0 1,7
6703.00.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
6704.11.00.00.00 Peruklar 0 0 0 0 0 0 2,2
6704.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
6704.20.00.00.11 Peruklar 0 0 0 0 0 0 2,2
6704.20.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
6704.90.00.00.11 Peruklar 0 0 0 0 0 0 2,2
6704.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder