19 Aralık 2015 Cumartesi

fasıl 41 gumruk vergisi oranlari


FASIL 41 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI


II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 


    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
4101.20.10.10.00 Yaş ağırlığı 15 kg.ı geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4101.20.10.20.00 Yaş ağırlığı 15 kg.dan fazla fakat 16 kg.ı geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4101.20.30.10.00 Yaş ağırlığı 15 kg.ı geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4101.20.30.20.00 Yaş ağırlığı 15 kg.dan fazla, fakat 16 kg.ı geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4101.20.50.10.00 Kuru ağırlığı 9 kg.ı geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4101.20.50.20.00 Kuru ağırlığı 9 kg.ı geçen, fakat 10 kg.ı geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4101.20.80.10.00 Diğer şekillerde muhafaza edildiğinde ağırlığı 14 kg.ı geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4101.20.80.20.00 Diğer şekillerde muhafaza edildiğinde ağırlığı 14 kg.ı geçen, fakat 16 kg.ı geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4101.50.10.10.00 Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen sığır derileri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4101.50.10.20.00 Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen at derileri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4101.50.30.10.00 Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen sığır derileri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4101.50.30.20.00 Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen at derileri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4101.50.50.10.00 Sığır derileri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4101.50.50.20.00 Atların derileri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4101.50.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4101.90.00.10.00 Krupon ve yarım krupon deriler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4101.90.00.20.00 Taze veya yaş tuzlanmış sığır derileri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4101.90.00.30.00 Kurutulmuş veya kuru tuzlanmış sığır derileri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4101.90.00.40.00 Diğer şekillerde muhafaza edilmiş sığır derileri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4101.90.00.90.00 Atların derileri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4102.10.10.00.00 Kuzulara ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4102.10.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4102.21.00.00.00 Pikle deriler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4102.29.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4103.20.00.00.00 Sürüngenlerin ham derileri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4103.30.00.00.00 Domuzların ham derileri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4103.90.00.00.11 Diğer hayvanların yaş derileri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4103.90.00.00.12 Diğer hayvanların kuru derileri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4103.90.00.00.13 Diğer hayvanların pikle derileri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4103.90.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4104.11.10.00.00 Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m.2 yi geçmeyenler) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4104.11.51.00.00 Bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m.2 yi geçenler) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4104.11.59.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4104.11.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2 5,5
4104.19.10.00.00 Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m.2 yi geçmeyenler) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4104.19.51.00.00 Bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m.2 yi geçenler) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4104.19.59.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4104.19.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2 5,5
4104.41.11.10.00 Sadece dabaklanmış fakat belirli işlemlerden geçmemiş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4104.41.11.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4104.41.19.10.11 Dana derisi 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5
4104.41.19.10.19 Diğer sığırların derileri 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5
4104.41.19.90.00 Başka şekilde hazırlanmış olanlar 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5
4104.41.51.00.00 Bütün halindeki derileri (birim yüzey alanı 2,6 m.2 yi geçenler) 0 0 0 0 0 3 6,5
4104.41.59.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 6,5
4104.41.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2 5,5
4104.49.11.10.00 Sadece dabaklanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4104.49.11.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4104.49.19.10.11 Dana derisi  0 0 0 0 6,5 6,5 6,5
4104.49.19.10.19 Diğer sığırların derileri 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5
4104.49.19.90.00 Başka şekilde hazırlanmış olanlar 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5
4104.49.51.00.00 Bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m.2 yi geçenler) 0 0 0 0 0 3 6,5
4104.49.59.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 6,5
4104.49.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2 5,5
4105.10.00.00.00 Yaş halde (wet-blue dahil) 0 0 0 0 2 2 2
4105.30.10.00.00 Bitkisel ön dabaklama yapılmış Hint melezi (bazı işlemlere tabi tutulmuş olsun olmasın, fakat deri eşya imalatında kullanılacak hale gelmediği açıkça belli olanlar) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4105.30.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 2 2 2
4106.21.00.00.00 Yaş halde (wet-blue dahil) 0 0 0 0 2 2 2
4106.22.10.00.00 Bitkisel ön dabaklama yapılmış Hint keçisi veya oğlakları (bazı işlemlere tabi  tutulmuş olsun olmasın fakat deri eşya imalatında kullanılacak hale gelmediği açıkça belli olanlar) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4106.22.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 2 2 2
4106.31.00.10.00 Parçalara ayrılmamış 0 0 0 0 2 2 2
4106.31.00.90.00 Parçalara ayrılmış 0 0 0 0 0 0 2
4106.32.00.00.00 Kuru halde (crust) 0 0 0 0 0 0 2
4106.40.10.00.00 Bitkisel ön dabaklama yapılmış Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4106.40.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 2 2 2
4106.91.00.00.00 Yaş halde (wet-blue dahil) 0 0 0 0 2 2 2
4106.92.00.00.00 Kuru halde (crust) 0 0 0 0 2 2 2
4107.11.11.00.00 Vidala 0 0 0 0 0 3 6,5
4107.11.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 6,5
4107.11.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 6,5
4107.12.11.00.00 Vidala 0 0 0 0 0 3 6,5
4107.12.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 6,5
4107.12.91.00.00 Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri  0 0 0 0 0 2 5,5
4107.12.99.00.00 Atların deri ve köseleleri 0 0 0 0 0 3 6,5
4107.19.10.00.00 Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri (birim yüzey alanı 2,6 m.2 yi geçmeyenler) 0 0 0 0 0 3 6,5
4107.19.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 6,5
4107.91.10.00.00 Taban köselesi 0 0 0 0 0 3 6,5
4107.91.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 6,5
4107.92.10.00.00 Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri  0 0 0 0 0 2 5,5
4107.92.90.00.00 Atların deri ve köseleleri 0 0 0 0 0 3 6,5
4107.99.10.00.00 Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri  0 0 0 0 0 3 6,5
4107.99.90.00.00 Atların deri ve köseleleri 0 0 0 0 0 3 6,5
4112.00.00.00.00 Koyun veya kuzuların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine edilmiş deri dahil) (yünü alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, 41.14 pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç) 0 0 0 0 0 0 3,5
4113.10.00.00.00 Keçi veya oğlakların deri ve köseleleri 0 0 0 0 0 0 3,5
4113.20.00.00.00 Domuzların deri ve köseleleri 0 0 0 0 0 0 2
4113.30.00.00.00 Sürüngenlerin deri ve köseleleri 0 0 0 0 0 0 2
4113.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2
4114.10.10.00.00 Koyun ve kuzulardan elde edilenler 0 0 0 0 0 0 2,5
4114.10.90.00.00 Diğer hayvanlardan elde edilenler 0 0 0 0 0 0 2,5
4114.20.00.00.11 Rugan deri ve köseleler 0 0 0 0 0 0 2,5
4114.20.00.00.12 Ruganla kaplanmış deri ve köseleler 0 0 0 0 0 0 2,5
4114.20.00.00.13 Metalize deri ve köseleler 0 0 0 0 0 0 2,5
4115.10.00.00.00 Esası deri ve kösele veya deri veya kösele lifleri olan terkip yoluyla elde edilen levha, yaprak ve şerit halindeki deri ve köseleler (rulo halinde olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 2,5
4115.20.00.00.00 Deri ve köselelerin, terkip yoluyla elde edilen deri ve köselelerin, deri ve köseleden eşya  imaline uygun olmayan kırpıntı ve diğer  döküntüleri; deri ve kösele talaşı, tozu ve unu Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder