19 Aralık 2015 Cumartesi

fasil 40 gumruk vergisi oranlari

FASIL 40 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI 2015

II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 


    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
4001.10.00.10.00 Prevulkanize edilmiş tabii kauçuk lateksi Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4001.10.00.20.00 Prevulkanize edilmemiş tabii kauçuk lateksi Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4001.21.00.00.00 Füme yapraklar (RSS) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4001.22.00.00.00 Teknik   yönden   belirlenmiş  tabii   kauçuk    (TSNR) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4001.29.00.10.00 Krep kauçuk Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4001.29.00.90.00 Diğerleri  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4001.30.00.00.00 Balata, güta -perka; guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.11.00.10.11 Stiren – budatien kauçuktan (SBR) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.11.00.10.12 Karboksilenmiş stiren - budatien kauçuktan (XSBR) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.11.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.19.10.10.00 Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar   Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.19.10.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.19.20.10.00 Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt   geçirme işinde) kullanılacak olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.19.20.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.19.30.10.00 Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt  geçirme işinde) kullanılacak olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.19.30.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.19.90.10.00 Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt  geçirme işinde) kullanılacak olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.19.90.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.20.00.10.00 Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt   geçirme işinde) kullanılacak olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.20.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.31.00.10.00 Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.31.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.39.00.10.00 Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.39.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.41.00.10.00 Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.41.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.49.00.10.00 Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.49.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.51.00.10.00 Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.51.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.59.00.10.00 Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.59.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.60.00.10.00 Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.60.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.70.00.10.00 Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.70.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.80.00.00.00 40.01 Pozisyonundaki ürünlerin bu pozisyondaki ürünlerle olan karışımları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.91.00.10.00 Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.91.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.99.10.11.00 Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar  0 0 0 0 0 0 2,9
4002.99.10.19.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,9
4002.99.90.11.00 Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4002.99.90.19.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4003.00.00.00.00 Rejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4004.00.00.00.11 Döküntü ve kırpıntılar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4004.00.00.00.12 Artıklar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4004.00.00.00.13 Toz ve granüller Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4005.10.00.00.00 Karbon karası (carbon black) veya silika ile karıştırılmış kauçuk Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4005.20.00.00.00 Çözeltiler; dispersiyonlar (4005.10 alt pozisyondakiler hariç) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4005.91.00.00.00 Levha, tabaka ve şeritler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4005.99.00.10.00 Tabii kauçuğun kırmızı kil veya proteinle olan ana karışımları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4005.99.00.20.00 Vulkanizasyona hazır karışımlar halinde tabii veya sentetik kauçuktan granüller Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4005.99.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4006.10.00.00.11 Kauçuk kaplanmış tekstil şerit ve kuşaklar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4006.10.00.00.12 Kauçuk kaplanmış metal şerit ve kuşaklar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4006.10.00.00.13 Üzerine  kauçuk  yapıştırıcı  sürülmüş  kauçuk  mesnetli  şeritler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4006.10.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4006.90.00.10.00 Vulkanize edilmemiş kauçuktan profiller Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4006.90.00.20.00 Contalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4006.90.00.30.00 Rondelalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4006.90.00.40.00 Çıplak kauçuk iplik Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4006.90.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4007.00.00.10.00 Çıplak kauçuk iplikler 0 0 0 0 0 0 3
4007.00.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
4008.11.00.00.00 Levha, tabaka ve şeritler 0 0 0 0 0 0 3
4008.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,9
4008.21.10.00.00 Yer kaplamaları ve paspaslar 0 0 0 0 0 0 3
4008.21.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
4008.29.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus ölçüsüne göre kesilmiş profiller (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4008.29.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,9
4009.11.00.00.00 Bağlantı elemanları olmayanlar 0 0 0 0 0 0 3
4009.12.00.10.00 Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar) (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4009.12.00.20.00 Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) 0 0 0 0 0 0 3
4009.12.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
4009.21.00.10.00 Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) 0 0 0 0 0 0 3
4009.21.00.90.11 Alçak ve  yüksek   basınçlı  buhar için  hortumlar 0 0 0 0 0 0 3
4009.21.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
4009.22.00.10.00 Gaz veya sıvı taşımak için(sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar) (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4009.22.00.20.00 Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla  2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) 0 0 0 0 0 0 3
4009.22.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
4009.31.00.10.00 Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar(asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)   0 0 0 0 0 0 3
4009.31.00.90.11 Yassılaşmayan yangın söndürme hortumları 0 0 0 0 0 0 3
4009.31.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
4009.32.00.10.00 Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar) (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4009.32.00.20.00 Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla  2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) 0 0 0 0 0 0 3
4009.32.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
4009.41.00.10.00 Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar(asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)   0 0 0 0 0 0 3
4009.41.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
4009.42.00.10.00 Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya  mahsus olanlar) (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4009.42.00.20.00 Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla  2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) 0 0 0 0 0 0 3
4009.42.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
4010.11.00.00.00 Sadece metalle takviye edilmiş olanlar 0 0 0 0 0 2,2 6,5
4010.12.00.00.00 Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar 0 0 0 0 0 2,2 6,5
4010.19.00.00.00 Diğerleri  0 0 0 0 0 2,2 6,5
4010.31.00.00.00 Dış çevresi  60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları   0 0 0 0 0 2,2 6,5
4010.32.00.00.00 Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları  0 0 0 0 0 2,2 6,5
4010.33.00.00.00 Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez  şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları 0 0 0 0 0 2,2 6,5
4010.34.00.00.00 Dış  çevresi  180  cm.yi  geçen  fakat  240  cm.yi  geçmeyen,  kesiti  trapez  şeklinde  (V-kolanlar)  olan  ( V-yivli olanlar hariç)  sonsuz
transmisyon kolanları
0 0 0 0 0 2,2 6,5
4010.35.00.00.00 Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 150 cm.yi geçmeyen, sonsuz  senkronize kolanlar 0 0 0 0 0 2,2 6,5
4010.36.00.00.00 Dış çevresi 150 cm.yi geçen fakat 198 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar 0 0 0 0 0 2,2 6,5
4010.39.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,2 6,5
4011.10.00.10.00 Turizm amaçlı otomobillerde kullanılan türden olanlar 0 0 0 0 0 0 4,5
4011.10.00.90.11 Tekstil kuşaklı radyal dış lastikler 0 1,1 0 0 0 0 4,5
4011.10.00.90.12 Çelik kuşaklı radyal dış lastikler 0 1,1 0 0 0 0 4,5
4011.10.00.90.13 Konvansiyonel (crossply) dış lastikler 0 1,1 0 0 0 0 4,5
4011.10.00.90.18 Diğerleri 0 1,1 0 0 0 0 4,5
4011.20.10.00.11 Radyal dış lastikler (kolonlar dahil) 0 1,1 0 0 0 0 4,5
4011.20.10.00.12 Konvansiyonel (cropssply) dış lastikler (kolonlar dahil)  0 1,1 0 0 0 0 4,5
4011.20.10.00.19 Diğerleri 0 1,1 0 0 0 0 4,5
4011.20.90.00.11 Radyal dış lastikler (kolonlar dahil) 0 1,1 0 0 0 0 4,5
4011.20.90.00.12 Konvansiyonel (cropssply) dış lastikler (kolonlar dahil)  0 1,1 0 0 0 0 4,5
4011.20.90.00.19 Diğerleri 0 1,1 0 0 0 0 4,5
4011.30.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4011.30.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,5
4011.40.00.00.00 Motosikletlerde kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 4,5
4011.50.00.00.00 Bisikletlerde kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 4
4011.61.00.00.00 Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar 0 0 0 0 0 0 4
4011.62.00.00.00 Jant ölçüsü 61 cm.yi geçmeyen, yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar 0 0 0 0 0 0 4
4011.63.00.00.00 Jant ölçüsü 61 cm.yi geçen, yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve   makinelerinde kullanılan türde olanlar 0 0 0 0 0 0 4
4011.69.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
4011.92.00.00.00 Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar 0 0 0 0 0 0 4
4011.93.00.00.00 Jant ölçüsü 61 cm.yi geçmeyen, yapı veya sanayi elleçleme  taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar 0 0 0 0 0 0 4
4011.94.00.00.00 Jant ölçüsü 61 cm.yi geçen, yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar 0 0 0 0 0 0 4
4011.99.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
4012.11.00.00.00 Otomobillerde kullanılan türde olanlar (steyşın ve yarış otomobilleri dahil) 0(2) 0 0 0 0 0 4,5
4012.12.00.00.00 Otobüs veya kamyonlarda kullanılan türde olanlar 0(2) 0 0 0 0 0 4,5
4012.13.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4012.13.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,5
4012.19.00.00.00 Diğerleri 0(2) 0 0 0 0 0 4,5
4012.20.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4012.20.00.90.00 Diğerleri 0(2) 0 0 0 0 0 4,5
4012.90.20.00.11 Dolgu lastikleri  0 0 0 0 0 0 2,5
4012.90.20.00.12 Tekerlek bandajları 0 0 0 0 0 0 2,5
4012.90.30.00.00 Dış lastikler için sırtlar 0(2) 0 0 0 0 0 2,5
4012.90.90.00.00 Kolanlar 0 0 0 0 0 0 4
4013.10.00.00.00 Otomobiller (steyşın ve yarış otomobilleri dahil), otobüsler ve kamyonlarda kullanılanlar 0 1 0 0 0 0 4
4013.20.00.00.00 Bisikletlerde kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 4
4013.90.00.00.11 Motosikletlerde kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 4
4013.90.00.00.12 Traktör ön iç lastikleri 0 0 0 0 0 0 4
4013.90.00.00.13 Traktör arka iç lastikleri 0 0 0 0 0 0 4
4013.90.00.00.14 Uçak iç lastikleri 0 0 0 0 0 0 4
4013.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
4014.10.00.00.00 Prezervatifler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4014.90.00.00.11 Bebekler için emzikler ve benzeri eşya Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4014.90.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4015.11.00.00.00 Cerrahide kullanılan eldivenler 0 0 0 0 0 0 2
4015.19.00.00.11 Ev işlerinde kullanılan eldivenler 0 0 0 0 0 0 2,7
4015.19.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
4015.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5
4016.10.00.11.00 Rondelalar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4016.10.00.12.00 Contalar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4016.10.00.19.00 Diğerleri (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4016.10.00.21.00 Rondelalar 0 0 0 0 0 0 3,5
4016.10.00.22.00 Contalar 0 0 0 0 0 0 3,5
4016.10.00.29.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5
4016.91.00.00.00 Yer döşemeleri ve paspaslar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.92.00.00.00 Silgiler 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.93.00.11.00 Rondelalar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4016.93.00.12.00 Contalar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4016.93.00.19.00 Diğerleri (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4016.93.00.21.00 Rondelalar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.93.00.22.00 Contalar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.93.00.29.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.94.00.00.00 Gemi veya doklarda kullanılan çarpmayı önleyici tamponlar (şişirilebilir olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.95.00.00.00 Diğer şişirilebilir eşya 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.52.10.00 Traktör karoserileri için olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.52.20.00 Traktör şasileri için olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.52.30.00 Diğer taşıtların karoserileri için olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.52.40.00 Diğer taşıtların şasileri için olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.52.90.00 Diğerleri  0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.57.11.00 Şasi için olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.57.12.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.57.21.00 Şasi için olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.57.22.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.57.50.00 Traktör karoserileri için olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.57.60.00 Traktör şasileri için olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.57.70.00 Diğer taşıtların karoserileri için olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.57.80.00 Diğer taşıtların şasileri için olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.57.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.91.10.00 86.07 Pozisyonundakilere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.91.20.00 86.08 Pozisyonundakilere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.91.30.00 87.09 Pozisyonundakilere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.91.40.00 87.10 Pozisyonundakilere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.91.50.00 87.14 Pozisyonundakilere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.91.60.00 87.15 Pozisyonundakilere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.91.70.00 87.16 Pozisyonundakilere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.91.90.11 Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar) (1) 0 0 0 0 0 0 0
4016.99.91.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.97.11.00 86.07 Pozisyonundakilere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.97.12.00 86.08 Pozisyonundakilere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.97.13.00 87.09 Pozisyonundakilere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.97.14.00 87.10 Pozisyonundakilere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.97.15.00 87.14 Pozisyonundakilere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.97.16.00 87.15 Pozisyonundakilere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.97.17.00 87.16 Pozisyonundakilere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.97.19.11 Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar) (1) 0 0 0 0 0 0 0
4016.99.97.19.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.97.21.00 86.07 Pozisyonundakilere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.97.22.00 86.08 Pozisyonundakilere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.97.23.00 87.09 Pozisyonundakilere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.97.24.00 87.10 Pozisyonundakilere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.97.25.00 87.14 Pozisyonundakilere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.97.26.00 87.15 Pozisyonundakilere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.97.27.00 87.16 Pozisyonundakilere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
4016.99.97.90.11 Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar) (1) 0 0 0 0 0 0 0
4016.99.97.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,5
4017.00.00.10.11 Külçe ,blok, levha ,tabaka, şerit, çubuk, profil veya boru halinde olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4017.00.00.10.12 Sertleştirilmiş  kauçuğun  döküntü,  artık  ve   tozları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4017.00.00.91.00 Boru ve hortumlar (gaz veya sıvı taşımak için  bağlantı parçaları takılmış) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4017.00.00.99.11 Sağlığa, tıbba ve cerrahiye mahsus eşya Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4017.00.00.99.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
(1) Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
(2)  Şili için bu oran yerine, D.Ü. sütununda belirtilen gümrük vergisi oranı tatbik edilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder