15 Aralık 2015 Salı

fasil 91 gumruk vergisi oranlari


FASIL 91 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI


II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 
    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    1 2 3 4 8
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 5 6 7
9101.11.00.00.00 Sadece mekanik göstergesi olanlar 0 0 0 0 0 0 4,5
MIN 0,3 EUR
Adet
MAX 0,8 EUR
Adet
               
9101.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,5
MIN 0,3 EUR
Adet
MAX 0,8 EUR
Adet
               
9101.21.00.00.00 Otomatik kurmalı olanlar 0 0 0 0 0 0 4,5
MIN 0,3 EUR
Adet
MAX 0,8 EUR
Adet
               
9101.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,5
MIN 0,3 EUR
Adet
MAX 0,8 EUR
Adet
               
9101.91.00.00.11 Cep saatleri 0 0 0 0 0 0 4,5
MIN 0,3 EUR
Adet
MAX 0,8 EUR
Adet
               
9101.91.00.00.12 Kronometreler 0 0 0 0 0 0 4,5
MIN 0,3 EUR
Adet
MAX 0,8 EUR
Adet
               
9101.91.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,5
MIN 0,3 EUR
Adet
MAX 0,8 EUR
Adet
             
9101.99.00.00.11 Cep saatleri 0 0 0 0 0 0 4,5
MIN 0,3 EUR
Adet
MAX 0,8 EUR
Adet
               
9101.99.00.00.12 Kronometreler 0 0 0 0 0 0 4,5
MIN 0,3 EUR
Adet
MAX 0,8 EUR
Adet
               
9101.99.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,5
MIN 0,3 EUR
Adet
MAX 0,8 EUR
Adet
               
9102.11.00.00.00 Sadece mekanik göstergesi olanlar 0 0 0 0 0 0 4,5
MIN 0,3 EUR
Adet
MAX 0,8 EUR
Adet
               
9102.12.00.00.00 Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital) 0 0 0 0 0 0 4,5
MIN 0,3 EUR
Adet
MAX 0,8 EUR
Adet
                 
9102.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,5
MIN 0,3 EUR
Adet
MAX 0,8 EUR
Adet
                 
9102.21.00.00.00 Otomatik kurmalı olanlar 0 0 0 0 0 0 4,5
MIN 0,3 EUR
Adet
MAX 0,8 EUR
Adet
                 
9102.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,5
MIN 0,3 EUR
Adet
MAX 0,8 EUR
Adet
                 
9102.91.00.00.11 Cep saatleri 0 0 0 0 0 0 4,5
MIN 0,3 EUR
Adet
MAX 0,8 EUR
Adet
                 
9102.91.00.00.12 Kronometreler 0 0 0 0 0 0 4,5
MIN 0,3 EUR
Adet
MAX 0,8 EUR
Adet
                 
9102.91.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,5
MIN 0,3 EUR
Adet
MAX 0,8 EUR
Adet
                 
9102.99.00.00.11 Cep saatleri 0 0 0 0 0 0 4,5
MIN 0,3 EUR
Adet
MAX 0,8 EUR
Adet
                 
9102.99.00.00.12 Kronometreler 0 0 0 0 0 0 4,5
MIN 0,3 EUR
Adet
MAX 0,8 EUR
Adet
                 
9102.99.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,5
MIN 0,3 EUR
Adet
MAX 0,8 EUR
Adet
                 
9103.10.00.10.00 Çalar saatler 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9103.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9103.90.00.10.00 Çalar saatler 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9103.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9104.00.00.00.11 Elektrikli veya elektronik olanlar (1) 0 0 0 0 0 0 3,7
9104.00.00.00.19 Diğerleri (1) 0 0 0 0 0 0 3,7
9105.11.00.00.00 Elektrikle çalışanlar 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9105.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9105.21.00.00.00 Elektrikle çalışanlar 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9105.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9105.91.00.00.00 Elektrikle çalışanlar 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9105.99.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9106.10.00.00.00 Devam kaydedici cihazlar; tarih ve saat kaydedici cihazlar 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9106.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9107.00.00.00.11 Elektrikli veya elektronik olanlar 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9107.00.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9108.11.00.00.00 Sadece mekanik göstergeli veya mekanik göstergenin birleştirilebildiği bir tertibata sahip olanlar 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9108.12.00.00.00 Sadece opto-elektronik göstergeli olanlar (dijital) 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9108.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9108.20.00.00.00 Otomatik kurmalı olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
MIN 0,17 EUR
Adet
                 
9108.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
MIN 0,17 EUR
Adet
                 
9109.10.00.00.00 Elektrikle çalışanlar 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9109.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,2 4,7
                 
9110.11.10.00.00 Spiral rakkaslı olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
MIN 0,17 EUR
Adet
9110.11.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9110.12.00.00.00 Tamamlanmamış makinalar (birleştirilmiş) 0 0 0 0 0 0 3,7
9110.19.00.00.00 Taslaklar 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9110.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
                 
9111.10.00.00.00 Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden zarflar 0 0 0 0 0 0 0,5 EUR Adet
MIN 2,7
MAX 4,6
                 
9111.20.00.00.00 Adi metallerden zarflar (altın veya gümüşle kaplanmış olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 0,5 EUR Adet
MIN 2,7
MAX 4,6
                 
9111.80.00.00.00 Diğer zarflar 0 0 0 0 0 0 0,5 EUR Adet
MIN 2,7
MAX 4,6
               
9111.90.00.00.00 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 0,5 EUR Adet
MIN 2,7
MAX 4,6
                 
9112.20.00.00.00 Zarflar 0 0 0 0 0 0 2,7
9112.90.00.00.00 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 2,7
9113.10.10.00.00 Kıymetli metallerden olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9113.10.90.00.00 Kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
9113.20.00.00.11 Altınla kaplanmış olanlar 0 0 0 0 0 2,1 6
9113.20.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,1 6
9113.90.00.10.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar 0 0 0 0 0 2,1 6
9113.90.00.20.00 Mensucattan mamul olanlar 0 0 0 0 0 2,1 6
9113.90.00.30.00 İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamul olanlar 0 0 0 0 0 2,1 6
9113.90.00.40.00 Plastik maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 2,1 6
9113.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,1 6
9114.10.00.00.00 Yaylar (zemberekler dahil) 0 0 0 0 0 0 3,7
9114.30.00.00.00 Kadranlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9114.40.00.00.00 Tablalar ve köprüler 0 0 0 0 0 0 2,7
9114.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
(1): Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder