19 Aralık 2015 Cumartesi

Fasil 55 Gumruk Vergisi Oranlari

FASIL 54 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI

II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
5501.10.00.00.00 Naylon veya diğer poliamidlerden olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
5501.20.00.00.00 Poliesterlerden olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
5501.30.00.00.00 Akrilik veya modakrilik olanlar 0 2 0 0 0 3,2 4
5501.40.00.00.00 Polipropilenden olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
5501.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5502.00.10.00.00 Viskoz ipeğinden olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
5502.00.40.00.00 Asetatdan olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
5502.00.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5503.11.00.00.00 Aramidlerden 0 0 0 0 0 3,2 4
5503.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5503.20.00.00.00 Poliesterlerden 0 2 0 0 0 3,2 4
5503.30.00.00.00 Akrilik veya modakrilik 0 2 0 0 0 3,2 4
5503.40.00.00.00 Polipropilenden 0 0 0 0 0 3,2 4
5503.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5504.10.00.00.00 Viskoz ipeğinden olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
5504.90.00.00.11 Asetatdan olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
5504.90.00.00.12 Proteik esaslı olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
5504.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5505.10.10.00.11 Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  0 0 0 0 0 3,2 4
5505.10.10.00.19 Diğerleri  0 0 0 0 0 3,2 4
5505.10.30.00.11 Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  0 0 0 0 0 3,2 4
5505.10.30.00.19 Diğerleri  0 0 0 0 0 3,2 4
5505.10.50.00.11 Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  0 0 0 0 0 3,2 4
5505.10.50.00.19 Diğerleri  0 0 0 0 0 3,2 4
5505.10.70.00.11 Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  0 0 0 0 0 3,2 4
5505.10.70.00.19 Diğerleri  0 0 0 0 0 3,2 4
5505.10.90.00.11 Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  0 0 0 0 0 3,2 4
5505.10.90.00.19 Diğerleri  0 0 0 0 0 3,2 4
5505.20.00.00.11 Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  0 0 0 0 0 3,2 4
5505.20.00.00.18 Diğerleri  0 0 0 0 0 3,2 4
5506.10.00.00.00 Naylon veya diğer poliamidlerden 0 0 0 0 0 3,2 4
5506.20.00.00.00 Poliesterlerden 0 0 0 0 0 3,2 4
5506.30.00.00.00 Akrilik veya modakrilik 0 0 0 0 0 3,2 4
5506.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5507.00.00.00.11 Viskozdan lifler 0 0 0 0 0 3,2 4
5507.00.00.00.12 Asetatdan lifler 0 0 0 0 0 3,2 4
5507.00.00.00.19 Diğer lifler 0 0 0 0 0 3,2 4
5508.10.10.00.11 Poliesterlerden 0 2 0 0 0 3,2 4
5508.10.10.00.12 Akrilik 0 2 0 0 0 3,2 4
5508.10.10.00.19 Diğerleri 0 2 0 0 0 3,2 4
5508.10.90.00.00 Perakende olarak satılacak hale getirilmiş 0 2,5 0 0 0 4 5
5508.20.10.00.00 Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş 0 0 0 0 0 3,2 4
5508.20.90.00.00 Perakende olarak satılacak hale getirilmiş 0 0 0 0 0 4 5
5509.11.00.00.00 Tek kat iplikler 0 0 0 0 0 3,2 4
5509.12.00.00.00 Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler 0 0 0 0 0 3,2 4
5509.21.00.00.00 Tek kat iplikler 0 2 0 0 0 3,2 4
5509.22.00.00.00 Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler 0 2 0 0 0 3,2 4
5509.31.00.00.00 Tek kat iplikler 0 2 0 0 0 3,2 4
5509.32.00.00.00 Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler 0 2 0 0 0 3,2 4
5509.41.00.00.00 Tek kat iplikler 0 0 0 0 0 3,2 4
5509.42.00.00.00 Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler 0 0 0 0 0 3,2 4
5509.51.00.00.00 Esas itibariyle veya sadece suni devamsız liflerle karışık olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
5509.52.00.00.00 Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
5509.53.00.00.00 Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
5509.59.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5509.61.00.00.00 Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
5509.62.00.00.00 Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
5509.69.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5509.91.00.00.00 Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
5509.92.00.00.00 Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
5509.99.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5510.11.00.00.00 Tek kat iplikler 0 2 0 0 0 3,2 4
5510.12.00.00.00 Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler 0 0 0 0 0 3,2 4
5510.20.00.00.00 Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar) 0 0 0 0 0 3,2 4
5510.30.00.00.00 Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile karışık olanlar) 0 0 0 0 0 3,2 4
5510.90.00.00.00 Diğer iplikler 0 0 0 0 0 3,2 4
5511.10.00.00.00 Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler) 0 2,5 0 0 0 4 5
5511.20.00.00.00 Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle %85'den az sentetik devamsız lif içerenler) 0 2,5 0 0 0 4 5
5511.30.00.00.00 Suni devamsız liflerden 0 0 0 0 0 4 5
5512.11.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5512.11.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5512.19.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5512.19.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5512.19.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5512.19.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5512.21.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5512.21.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5512.29.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5512.29.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5512.29.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5512.29.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5512.91.00.10.00 Elastiki mensucat  (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5512.91.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5512.99.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5512.99.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5512.99.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5512.99.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.11.20.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.11.20.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.11.90.10.00 Elastiki mensucat  (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.11.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.12.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.12.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.13.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.13.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.19.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.19.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.21.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.21.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.23.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.23.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.23.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.23.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.29.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.29.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.31.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.31.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.39.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.39.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.41.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.41.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.49.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5513.49.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.11.00.10.00 Elastiki mensucat  (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.11.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.12.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.12.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.19.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.19.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.19.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.19.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.21.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.21.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.22.00.10.00 Elastiki mensucat  (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.22.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.23.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.23.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.29.00.10.00 Elastiki mensucat  (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.29.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.30.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.30.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.30.30.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.30.30.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.30.50.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.30.50.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.30.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.30.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.41.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.41.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.42.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.42.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.43.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.43.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.49.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5514.49.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5515.11.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.11.10.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.11.30.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.11.30.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.11.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.11.90.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.12.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.12.10.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.12.30.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.12.30.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.12.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.12.90.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.13.11.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.13.11.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.13.19.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.13.19.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.13.91.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.13.91.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.13.99.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.13.99.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.19.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.19.10.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.19.30.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.19.30.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.19.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.19.90.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.21.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.21.10.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.21.30.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.21.30.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.21.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.21.90.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.22.11.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.22.11.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.22.19.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.22.19.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.22.91.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.22.91.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.22.99.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.22.99.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.29.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.29.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.91.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.91.10.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.91.30.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.91.30.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.91.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.91.90.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.99.20.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.99.20.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.99.40.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.99.40.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.99.80.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5515.99.80.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.11.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.11.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.12.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.12.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.13.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.13.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.14.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.14.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.21.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.21.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.22.00.10.00 Elastiki mensucat  (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.22.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.23.10.00.00 Genişliği 140 cm.veya daha fazla olan jakar mensucat (şiltelik) 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.23.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.23.90.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.24.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.24.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.31.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.31.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.32.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.32.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.33.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.33.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.34.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.34.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.41.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.41.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.42.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.42.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.43.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.43.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.44.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.44.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.91.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.91.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.92.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.92.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.93.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.93.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.94.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 5 0 0 0 6,4 8
5516.94.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder