19 Aralık 2015 Cumartesi

Fasil 54 Gumruk Vergisi Oranlari

 FASIL 54 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI

II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
5401.10.12.10.00 67 Desiteksi geçmeyenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5401.10.12.20.00 67 Desiteksi geçenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5401.10.14.10.00 67 Desiteksi geçmeyenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5401.10.14.20.00 67 Desiteksi geçenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5401.10.16.10.00 67 Desiteksi geçmeyenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5401.10.16.20.00 67 Desiteksi geçenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5401.10.18.10.00 67 Desiteksi geçmeyenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5401.10.18.20.00 67 Desiteksi geçenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5401.10.90.00.00 Perakende olarak satılacak hale getirilmiş 0 2,5 0 0 0 4 5
5401.20.10.10.11 Viskoz ipeği ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5401.20.10.10.12 Asetat ipeği ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5401.20.10.10.13 Proteik esaslı suni filamentlerden iplikler 0 0 0 0 0 3,2 4
5401.20.10.10.19 Suni filamentlerden diğer iplikler 0 0 0 0 0 3,2 4
5401.20.10.20.11 Viskoz ipeği ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5401.20.10.20.12 Asetat ipeği ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5401.20.10.20.13 Proteik esaslı suni filamentlerden iplikler 0 0 0 0 0 3,2 4
5401.20.10.20.19 Suni filamentlerden diğer iplikler 0 0 0 0 0 3,2 4
5401.20.90.00.00 Perakende olarak satılacak hale getirilmiş 0 0 0 0 0 4 5
5402.11.00.10.00 67 Desiteksi geçmeyenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.11.00.21.00 Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla) 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.11.00.29.00 Diğerleri 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.19.00.10.00 67 Desiteksi geçmeyenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.19.00.21.00 Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla) 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.19.00.29.11 660 Desitekse (dahil) kadar olanlar 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.19.00.29.12 660 Desiteksten yukarı olanlar 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.20.00.10.00 67 Desiteksi geçmeyenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.20.00.21.00 Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla) 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.20.00.29.11 660 Desitekse (dahil) kadar olanlar 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.20.00.29.12 660 Desiteksten yukarı olanlar 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.31.00.10.00 6,7 Teksi geçmeyenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.31.00.20.00 6,7 Teksi geçenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.32.00.00.00 Naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçenler) 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.33.00.10.00 6,7 Teksi geçmeyenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.33.00.20.00 6,7 Teksi geçenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.34.00.10.00 6,7 Teksi geçmeyenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.34.00.20.00 6,7 Teksi geçenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.39.00.10.11 Akrilik esaslı sentetik filamentlerden 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.39.00.10.12 Vinil esaslı sentetik filamentlerden 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.39.00.10.19 Diğerleri 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.39.00.20.11 Akrilik esaslı sentetik filamentlerden 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.39.00.20.12 Vinil esaslı sentetik filamentlerden 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.39.00.20.19 Diğerleri 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.44.00.10.00 6,7 Teksi geçmeyenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.44.00.20.00 6,7 Teksi geçenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.45.00.10.00 6,7 Teksi geçmeyenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.45.00.20.00 6,7 Teksi geçenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.46.00.10.00 6,7 Teksi geçmeyenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.46.00.20.00 6,7 Teksi geçenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.47.00.10.00 6,7 Teksi geçmeyenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.47.00.20.00 6,7 Teksi geçenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.48.00.10.00 6,7 Teksi geçmeyenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.48.00.20.00 6,7 Teksi geçenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.49.00.10.11 Politetraflor etilenden olanlar 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.49.00.10.12 Cerrahi ipliklerin imaline mahsus laktik asit ve glikol asitin kopolimerlerinden olanlar 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.49.00.10.13 Baskı haddelerine mahsus elbise kollarının imalinde kullanılan polivinil alkolün tekstüre edilmemiş filament iplikleri 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.49.00.10.14 Tamamen poliglikolik asitten olanlar 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.49.00.10.15 Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus, uzunluğu 100 m. veya daha fazla, ağırlığı her metrede 0,12 gr. veya daha fazla fakat 3,75 gr.ı geçmeyen, fitil şeklinde olup 1.000 veya daha fazla fakat 25.000'den az devamlı filament içeren, ağırlık itibariyle %85 veya  daha  fazla akrilonitril içeren tek kat sentetik filament iplikler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.49.00.10.16 56.07 Pozisyonunda yer alan eşyaların imaline mahsus 55, 110, 165 veya 1760 desiteksteki bükülmemiş polietilen filament iplikler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.49.00.10.17 Tamamen poli (tiyo-1,4-fenilen)den bükülmemiş tek kat sentetik filament iplikler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.49.00.10.19 Diğerleri 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.49.00.20.11 Politetraflor etilenden olanlar 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.49.00.20.12 Cerrahi ipliklerin imaline mahsus laktik asit ve glikol asitin kopolimerlerinden olanlar 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.49.00.20.13 Baskı haddelerine mahsus elbise kollarının imalinde kullanılan polivinil alkolün tekstüre edilmemiş filament iplikleri 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.49.00.20.14 Tamamen poliglikolik asitten olanlar 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.49.00.20.15 Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus, uzunluğu 100 m. veya daha fazla, ağırlığı her metrede 0,12 gr. veya daha fazla fakat 3,75 gr.ı geçmeyen, fitil şeklinde olup 1.000 veya daha fazla fakat 25.000'den az devamlı filament içeren, ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla akrilonitril içeren tek kat sentetik filament iplikler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.49.00.20.16 56.07 Pozisyonunda yer alan eşyaların imaline mahsus 55, 110, 165  veya 1760 desiteksteki bükülmemiş polietilen filament iplikler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.49.00.20.17 Tamamen poli (tiyo-1,4-fenilen)den bükülmemiş tek kat sentetik filament iplikler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.49.00.20.19 Diğerleri 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.51.00.10.00 6,7 Teksi geçmeyenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.51.00.20.00 6,7 Teksi geçenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.52.00.10.00 6,7 Teksi geçmeyenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.52.00.20.00 6,7 Teksi geçenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.59.10.10.00 6,7 Teksi geçmeyenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.59.10.20.00 6,7 Teksi geçenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.59.90.10.11 Akrilik esaslı sentetik filamentlerden 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.59.90.10.12 Vinil esaslı sentetik filamentlerden 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.59.90.10.19 Diğerleri 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.59.90.20.11 Akrilik esaslı sentetik filamentlerden 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.59.90.20.12 Vinil esaslı sentetik filamentlerden 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.59.90.20.19 Diğerleri 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.61.00.10.00 6,7 Teksi geçmeyenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.61.00.20.00 6,7 Teksi geçenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.62.00.10.00 6,7 Teksi geçmeyenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.62.00.20.00 6,7 Teksi geçenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.69.10.10.00 6,7 Teksi geçmeyenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.69.10.20.00 6,7 Teksi geçenler 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.69.90.10.11 Akrilik esaslı sentetik filamentlerden 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.69.90.10.12 Vinil esaslı sentetik filamentlerden 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.69.90.10.19 Diğerleri 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.69.90.20.11 Akrilik esaslı sentetik filamentlerden 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.69.90.20.12 Vinil esaslı sentetik filamentlerden 0 2 0 0 0 3,2 4
5402.69.90.20.19 Diğerleri 0 2 0 0 0 3,2 4
5403.10.00.10.00 67 Desiteksi geçmeyenler 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.10.00.20.11 660 Desitekse (dahil) kadar olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.10.00.20.12 660 Desiteksten yukarı olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.31.00.10.11 Proteik esaslı suni filamentlerden 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.31.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.31.00.10.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.31.00.20.11 Proteik esaslı suni filamentlerden 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.31.00.20.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.31.00.20.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.32.00.10.11 Proteik esaslı suni filamentlerden 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.32.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.32.00.10.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.32.00.20.11 Proteik esaslı suni filamentlerden 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.32.00.20.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.32.00.20.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.33.00.10.11 Proteik esaslı suni filamentlerden 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.33.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.33.00.10.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.33.00.20.11 Proteik esaslı suni filamentlerden 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.33.00.20.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.33.00.20.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.39.00.10.11 Proteik esaslı suni filamentlerden 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.39.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.39.00.10.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.39.00.20.11 Proteik esaslı suni filamentlerden 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.39.00.20.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.39.00.20.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.41.00.10.11 Proteik esaslı suni filamentlerden 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.41.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.41.00.10.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.41.00.20.11 Proteik esaslı suni filamentlerden 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.41.00.20.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.41.00.20.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.42.00.10.11 Proteik esaslı suni filamentlerden 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.42.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.42.00.10.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.42.00.20.11 Proteik esaslı suni filamentlerden 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.42.00.20.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.42.00.20.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.49.00.10.11 Proteik esaslı suni filamentlerden 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.49.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.49.00.10.21 Proteik esaslı suni filamentlerden 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.49.00.10.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.49.00.20.11 Proteik esaslı suni filamentlerden 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.49.00.20.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.49.00.20.21 Proteik esaslı suni filamentlerden 0 0 0 0 0 3,2 4
5403.49.00.20.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5404.11.00.00.00 Elastomerlerden 0 0 0 0 0 3,2 4
5404.12.00.00.00 Diğerleri, polipropilenden 0 0 0 0 0 3,2 4
5404.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5404.90.10.00.00 Polipropilenden 0 0 0 0 0 3,2 4
5404.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5405.00.00.00.11 Monofilamentler 0 0 0 0 0 3 3,8
5405.00.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 3,8
5406.00.00.10.00 Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm kat sayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla) 0 0 0 0 0 4 5
5406.00.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 4 5
5407.10.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.10.00.90.11 Paraşütlük mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.10.00.90.12 Çadırlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.10.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.20.11.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.20.11.90.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.20.19.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.20.19.90.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.20.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.20.90.90.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.30.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.30.00.90.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.41.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.41.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.41.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.41.00.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.41.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.42.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.42.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.42.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.42.00.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.42.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.43.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.43.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.43.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.43.00.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.43.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.44.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.44.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.44.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.44.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.51.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.51.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.51.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.51.00.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.51.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.52.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.52.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.52.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.52.00.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.52.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.53.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.53.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.53.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.53.00.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.53.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.54.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.54.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.54.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.54.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.61.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.61.10.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.61.10.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.61.10.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.61.10.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.61.30.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.61.30.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.61.30.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.61.30.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.61.30.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.61.50.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.61.50.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.61.50.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.61.50.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.61.50.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.61.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.61.90.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.61.90.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.61.90.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.69.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.69.10.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.69.10.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.69.10.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.69.10.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.69.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.69.90.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.69.90.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.69.90.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.71.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.71.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.71.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.71.00.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.71.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.72.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.72.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.72.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.72.00.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.72.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.73.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.73.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.73.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.73.00.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.73.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.74.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.74.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.74.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.74.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.81.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.81.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.81.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.81.00.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.81.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.82.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.82.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.82.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.82.00.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.82.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.83.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.83.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.83.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.83.00.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.83.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.84.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.84.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.84.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.84.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.91.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.91.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.91.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.91.00.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.91.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.92.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.92.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.92.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.92.00.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.92.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.93.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.93.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.93.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.93.00.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.93.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.94.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.94.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.94.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5407.94.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.10.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.10.00.90.11 Paraşütlük mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.10.00.90.12 Çadırlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.10.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.21.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.21.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.21.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.21.00.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.21.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.22.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.22.10.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.22.10.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.22.10.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.22.10.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.22.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.22.90.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.22.90.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.22.90.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.22.90.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.23.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.23.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.23.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.23.00.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.23.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.24.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.24.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.24.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.24.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.31.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.31.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.31.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.31.00.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.31.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.32.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.32.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.32.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.32.00.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.32.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.33.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.33.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.33.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.33.00.90.13 Astarlık mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.33.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.34.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.34.00.90.11 Döşemelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.34.00.90.12 Perdelik mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5408.34.00.90.19 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder