15 Aralık 2015 Salı

fasil 97 gumruk vergisi oranlari


FASIL 97 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI


II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 


GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 8
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 5 6 7
9701.10.00.00.00 Yağlı boya, karakalem ve pastel resimler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9701.90.00.10.00 Çiçekler, çiçek goncaları ve tomurcuklar ile yapraklı dallar, ince dallar ve  bitkilerin diğer parçaları, otlar, yosunlar ve dikenlerden   yapılmış olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9701.90.00.20.00 Plastik maddelerden yapılmış olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9701.90.00.30.00 Ahşaptan yapılmış olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9701.90.00.40.00 Tabii mantardan yapılmış olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9701.90.00.50.00 Baskı yapılmış resim veya dekoratif motiflerle süslenmiş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9701.90.00.60.00 Mensucattan yapılmış olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9701.90.00.70.00 Adi metallerden yapılmış olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9701.90.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9702.00.00.00.00 Orijinal gravürler, estamplar ve litoğrafyalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9703.00.00.00.00 Heykel veya yontu sanatının orijinal eserleri (yapıldığı madde ne olursa olsun) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9704.00.00.00.00 Kullanılmış veya kullanılmamış posta pulları, damga ve harç pulları, matbu posta pulu veya posta pulu yerine geçen damga taşıyan zarflar ve benzerleri (4907 pozisyonunda yer alanlar hariç) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9705.00.00.00.00 Zooloji,  botanik,  mineroloji,  anatomiye  ait  veya  tarihi,  arkeolojik, paleontolojik,  etnoğrafik  veya  nümizmatik  bir  değeri  bulunan kolleksiyon ve örnekler                     Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9706.00.00.00.00 Eskiliği yüzyılı aşan antika eşya Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder