15 Aralık 2015 Salı

fasil 85 gumruk vergisi oranlari


FASIL 85 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARIII SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    1 2 3 4 8
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 5 6 7
8501.10.10.00.00 Çıkış gücü 18 W.ı geçmeyen senkron motorlar 0 3,1 0 0 0 0 4,7
8501.10.91.00.00 Üniversal alternatif akım/doğru akım (AC/DC) motorları 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.10.93.10.00 Oyuncaklar için minyatür motorlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.10.93.90.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.10.99.10.00 Oyuncaklar için minyatür motorlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.10.99.90.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.20.00.11.00 Çıkış gücü 7,5 kW.dan az olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.20.00.12.00 Çıkış gücü 7,5 kW. veya daha fazla olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.20.00.90.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.31.00.10.11 Motorlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.31.00.10.12 Jeneratörler (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.31.00.90.11 Motorlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.31.00.90.12 Jeneratörler 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.32.00.11.00 Çıkış gücü 7,5 kW. ı geçen motorlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.32.00.19.00 Diğer motorlar ve jeneratörler (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.32.00.90.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8501.33.00.10.00 Motorlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.33.00.21.00 Çıkış gücü 75kW.ı geçen fakat 100 kW.dan az olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.33.00.22.00 Çıkış gücü 100 kW. olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.33.00.23.00 Çıkış gücü 100 kW.ı geçenler (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.33.00.31.00 Motorlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8501.33.00.41.00 Çıkış gücü 75 kW.ı geçen fakat 100 kW.dan az olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8501.33.00.42.00 Çıkış gücü 100 kW.olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8501.33.00.43.00 Çıkış gücü 100 kW.ı geçenler 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8501.34.00.10.00 Motorlar (cer motorları dahil) 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8501.34.00.20.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılan jeneratörler (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.34.00.30.00 Diğer jeneratörler 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8501.40.20.11.00 Çıkış gücü 735 ila 750 W. arasında olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.40.20.19.00 Diğerleri (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.40.20.21.00 Çıkış gücü 735 ila 750 W. arasında olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.40.20.29.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.40.80.11.00 Çıkış gücü 7,5 kW.dan az olanlar (2) 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.40.80.12.00 Çıkış gücü 7,5 kW. veya daha fazla olup 150 kW.ı geçmeyenler (2) 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.40.80.13.00 Çıkış gücü 150 kW.ı geçenler 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.51.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, çıkış gücü 735 W.ı geçenler  (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.51.00.90.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.52.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.52.20.90.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.52.30.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.52.30.90.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.52.90.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.52.90.90.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.53.50.00.00 Cer motorları (2) 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.53.81.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, çıkış gücü 150 kW.ı  geçmeyenler (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.53.81.90.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.53.94.00.00 Çıkış gücü 375 kW.ı geçen fakat 750 kW.ı geçmeyenler 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.53.99.00.00 Çıkış gücü 750 kW.ı geçenler 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.61.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.61.20.90.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.61.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.61.80.90.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.62.00.11.00 Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.62.00.12.00 Çıkış gücü 100 kVA. olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.62.00.13.00 Çıkış gücü 100 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8501.62.00.91.00 Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.62.00.92.00 Çıkış gücü 100 kVA. olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.62.00.93.00 Çıkış gücü 100 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.63.00.00.00 Çıkış gücü 375 kVA.yı geçen fakat 750 kVA.yı geçmeyenler (2) 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8501.64.00.00.00 Çıkış gücü 750 kVA.yı geçenler 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8502.11.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8502.11.20.90.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8502.11.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8502.11.80.90.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8502.12.00.11.00 Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8502.12.00.12.00 Çıkış gücü 100 kVA. olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8502.12.00.13.00 Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8502.12.00.21.00 Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8502.12.00.22.00 Çıkış gücü 100 kVA. olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8502.12.00.23.00 Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8502.13.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8502.13.20.90.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8502.13.40.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8502.13.40.90.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8502.13.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8502.13.80.90.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8502.20.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8502.20.20.90.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8502.20.40.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8502.20.40.20.00 Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçen fakat 100 kVA.dan az olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8502.20.40.30.00 Çıkış gücü 100 kVA. olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8502.20.40.40.00 Çıkış gücü 100 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8502.20.60.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8502.20.60.90.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8502.20.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8502.20.80.90.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8502.31.00.11.00 Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8502.31.00.12.00 Çıkış gücü 100 kVA. olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8502.31.00.13.00 Çıkış gücü 100 kVA.ı geçenler (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8502.31.00.21.00 Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8502.31.00.22.00 Çıkış gücü 100 kVA. olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8502.31.00.23.00 Çıkış gücü 100 kVA.ı geçenler 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8502.39.20.11.00 Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8502.39.20.12.00 Çıkış gücü 100 kVA. olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8502.39.20.13.00 Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8502.39.20.21.00 Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8502.39.20.22.00 Çıkış gücü 100 kVA. olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8502.39.20.23.00 Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8502.39.80.11.00 Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar (2) 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8502.39.80.12.00 Çıkış gücü 100 kVA. olanlar (2) 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8502.39.80.13.00 Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler (2) 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8502.40.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8502.40.00.90.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8503.00.10.00.00 Manyetik olmayan tesbit bileziği 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8503.00.91.10.00 Oyuncaklar için minyatür motor aksam ve parçaları 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8503.00.91.90.11 Stator ve rotor paketleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8503.00.91.90.12 Kollektörler 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8503.00.91.90.13 Kare ve dikdörtgenden başka şekilde kesilmiş manyetik saclar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8503.00.91.90.19 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8503.00.99.10.00 Oyuncaklar için minyatür motor aksam ve parçaları 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8503.00.99.90.11 Stator ve rotor paketleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8503.00.99.90.12 Kollektörler 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8503.00.99.90.13 Kare ve dikdörtgenden başka şekilde kesilmiş manyetik saclar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8503.00.99.90.19 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8504.10.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8504.10.20.90.00 Diğerleri 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8504.10.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8504.10.80.90.00 Diğerleri 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8504.21.00.00.00 Gücü 650 kVA.yı geçmeyenler 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8504.22.10.00.00 Gücü 650 kVA.yı geçen fakat 1600 kVA.yı geçmeyenler 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8504.22.90.10.00 35 000 volt ve 2000 kVA.dan az olanlar 0 1,8 0 0 0 0 3,7
8504.22.90.20.00 35 000 volt ve 2000 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler 0 1,8 0 0 0 0 3,7
8504.22.90.90.00 Diğerleri 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8504.23.00.00.11 Gücü 10 000 kVA.yı geçen fakat 50 000 kVA.yı geçmeyenler 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8504.23.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8504.31.21.00.00 Gerilim transformatörler (2) 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8504.31.29.00.00 Diğerleri (2) 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8504.31.80.10.00 Oyuncaklar için transformatörler (2) 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8504.31.80.90.11 Ferrit nüveli transformatörler (2) 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8504.31.80.90.19 Diğerleri (2) 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8504.32.00.10.00 Oyuncaklar için transformatörler (2) 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8504.32.00.80.00 Diğerleri (2) 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8504.33.00.00.00 Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA.yı geçmeyenler (2) 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8504.34.00.00.00 Gücü 500 kVA.yı geçenler 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8504.40.30.10.11 Kesintisiz güç kaynakları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8504.40.30.10.12 Stabilize güç kaynakları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8504.40.30.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8504.40.30.20.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8504.40.30.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8504.40.55.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8504.40.55.90.00 Diğerleri 0 2,2 0 0 0 0 3,3
8504.40.82.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8504.40.82.90.00 Diğerleri  0 2,2 0 0 0 0 3,3
8504.40.84.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8504.40.84.90.00 Diğerleri 0 2,2 0 0 0 0 3,3
8504.40.88.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8504.40.88.90.00 Diğerleri 0 2,2 0 0 0 0 3,3
8504.40.90.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8504.40.90.90.11 Kesintisiz güç kaynakları 0 2,2 0 0 0 0 3,3
8504.40.90.90.12 Stabilize güç kaynakları 0 2,2 0 0 0 0 3,3
8504.40.90.90.19 Diğerleri  0 2,2 0 0 0 0 3,3
8504.50.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8504.50.20.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8504.50.95.00.00 Diğerleri (2) 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8504.90.05.00.00 8504.50.20.00 alt pozisyonundaki               makinalara mahsus elektronik montajlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8504.90.11.00.00 Ferrit nüveler 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8504.90.18.10.00 Oyuncaklara ait olanlar 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8504.90.18.90.00 Diğerleri 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8504.90.91.00.00 8504.40.30 alt pozisyonundaki makinalara mahsus elektronik montajlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8504.90.99.00.00 Diğerleri 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8505.11.00.00.00 Metalden olanlar 0 0 0 0 0 0 2,2
8505.19.10.00.00 Aglomere edilmiş ferritten daimi                                 mıknatıslar 0 0 0 0 0 0 2,2
8505.19.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
8505.20.00.00.00 Elektromanyetik kaplinler, kavramalar                            ve frenler 0 0 0 0 0 0 2,2
8505.90.20.00.00 Elektro mıknatıslar; Elektromanyetik veya daimi mıknatıslı aynalar, kıskaçlar ve benzeri tespit tertibatı 0 0 0 0 0 0 1,8
8505.90.50.00.00 Elektromanyetik vinç başları 0 0 0 0 0 0 2,2
8505.90.90.00.00 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 1,8
8506.10.11.00.00 Silindirik piller 0 0 0 0 0 0 4,7
8506.10.18.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,7
8506.10.91.00.00 Silindirik piller 0 0 0 0 0 0 4,7
8506.10.98.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,7
8506.30.00.00.00 Civa oksitli olanlar 0 0 0 0 0 0 4,7
8506.40.00.00.00 Gümüş oksitli olanlar 0 0 0 0 0 0 4,7
8506.50.10.00.00 Silindirik piller 0 0 0 0 0 0 4,7
8506.50.30.00.00 Düğme piller 0 0 0 0 0 0 4,7
8506.50.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,7
8506.60.00.00.00 Çinko-hava reaksiyonlu piller 0 0 0 0 0 0 4,7
8506.80.05.00.00 Voltajı 5,5 V. veya daha fazla fakat 6,5 V.'u geçmeyen kuru çinko-karbonlu piller Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8506.80.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,7
8506.90.00.00.00 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 4,7
8507.10.20.00.11 Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler (2) 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8507.10.20.00.12 Ağırlığı 5 kg.ı geçenler (2) 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8507.10.80.00.11 Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler (2) 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8507.10.80.00.12 Ağırlığı 5 kg.ı geçenler (2) 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8507.20.20.00.11 Traksiyoner akümülatörler (2) 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8507.20.20.00.19 Diğerleri (2) 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8507.20.80.00.00 Diğerleri (2) 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8507.30.20.00.00 Sızdırmaz olanlar (2) 0 0 0 0 0 0 2,6
8507.30.80.00.00 Diğerleri (2) 0 0 0 0 0 0 2,6
8507.40.00.00.00 Nikel-demirli akümülatörler (2) 0 0 0 0 0 0 2,7
8507.50.00.00.00 Nikel-metal hidrürlü akümülatörler  (2) 0 0 0 0 0 0 2,7
8507.60.00.00.00 Lityum iyonlu akümülatörler  (2) 0 0 0 0 0 0 2,7
8507.80.00.00.00 Diğer akümülatörler  (2) 0 0 0 0 0 0 2,7
8507.90.30.00.00 Separatörler (2) 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8507.90.80.00.00 Diğerleri (2) 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8508.11.00.00.11 Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8508.11.00.00.19 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8508.19.00.00.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8508.60.00.00.00 Diğer elektrik süpürgeleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8508.70.00.00.00 Aksam ve parçaIar 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8509.40.00.00.11 Öğütücüler 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8509.40.00.00.12 Mikserler 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8509.40.00.00.13 Bilenderler 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8509.40.00.00.14 Meyva ve sebze presleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8509.40.00.00.15 Komple setler 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8509.40.00.00.19 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8509.80.00.00.11 Et kıyma makinaları 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8509.80.00.00.19 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8509.90.00.00.00 Aksam ve parçaIar 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8510.10.00.00.00 Traş makinaIarı 0 0 0 0 0 0 2,2
8510.20.00.00.11 Saç kesme makinaları 0 0 0 0 0 0 2,2
8510.20.00.00.12 Hayvan kırkma makinaları 0 0 0 0 0 0 2,2
8510.30.00.00.00 Epilasyon cihazları 0 0 0 0 0 0 2,2
8510.90.00.10.00 Elektrikli traş makinalarının ağız, bıçak, tarak ve başları; epilasyon cihazlarının aksam ve parçaları 0 0 0 0 0 0 2,2
8510.90.00.20.00 Elektrikli saç kesme ve hayvan kırkma makinalarının baş, tarak ve bıçakları 0 0 0 0 0 0 2,2
8510.90.00.90.00 Diğer aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 2,2
8511.10.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8511.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,2
8511.20.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8511.20.00.90.00 Diğerleri 0 2,1 0 0 0 0 3,2
8511.30.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8511.30.00.90.11 Distribütörler 0 2,1 0 0 0 0 3,2
8511.30.00.90.12 Ateşleme bobinleri 0 2,1 0 0 0 0 3,2
8511.40.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8511.40.00.90.00 Diğerleri 0 2,1 0 0 0 0 3,2
8511.50.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8511.50.00.90.00 Diğerleri 0 2,1 0 0 0 0 3,2
8511.80.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8511.80.00.90.11 Isıtma bujileri 0 0 0 0 0 0 3,2
8511.80.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,2
8511.90.00.00.00 Aksam ve parçalar 0 2,1 0 0 0 0 3,2
8512.10.00.00.00 Bisikletlerde kullanılan türden aydınlatma veya gözle görülebilen  işaret cihazları 0 0 0 0 0 0 2,7
8512.20.00.00.11 Aydınlatma dinomoları 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8512.20.00.00.12 Her türlü farlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8512.20.00.00.19 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8512.30.10.00.00 Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmları 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8512.30.90.00.11 Elektrikli kornalar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8512.30.90.00.12 Sirenler 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8512.30.90.00.19 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8512.40.00.00.11 Elektrik motorlu cam siliciler (tekli veya ikili) 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8512.40.00.00.12 Buzlanma veya buğulanmayı önleyici cihazlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8512.90.10.00.00 8512.30.10 alt pozisyonunda yer alan cihazlara ait olanlar 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8512.90.90.00.11 Aydınlatma cihazlarına ait olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8512.90.90.00.12 Sesli işaret cihazlarına ait olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8512.90.90.00.13 Cam silicilere ait olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8512.90.90.00.19 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8513.10.00.10.00 Madenciler için emniyet lambaları 0 0 0 0 0 0 5,7
8513.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,7
8513.90.00.10.00 Madenciler için emniyet lambalarının aksam ve parçaları 0 0 0 0 0 0 5,7
8513.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,7
8514.10.10.00.00 Ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicilikte kullanılan ocak ve fırınlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8514.10.80.00.11 Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8514.10.80.00.12 Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8514.20.10.00.11 Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8514.20.10.00.12 Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8514.20.80.00.11 Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8514.20.80.00.12 Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8514.30.00.00.00 Diğer ocak ve fırınlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8514.40.00.00.00 Endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer cihazlar 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8514.90.00.00.00 Aksam ve parçalar 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8515.11.00.00.00 Lehim havya ve tabancaları 0 0 0 0 0 0 2,7
8515.19.00.00.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8515.21.00.00.00 Tamamen veya kısmen otomatik  olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8515.29.00.00.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8515.31.00.00.00 Tamamen veya kısmen otomatik  olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8515.39.13.00.00 Transformatörlerle birlikte olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8515.39.18.00.00 Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle, redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8515.39.90.00.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8515.80.10.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8515.80.10.20.00 Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli alet ve cihazlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8515.80.10.80.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8515.80.90.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8515.80.90.90.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8515.90.00.10.00 Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli alet ve cihazların ve ultrasonik kaynak makinalarının aksam ve parçaları 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8515.90.00.90.11 Kaynak pensleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8515.90.00.90.19 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.10.11.00.00 Anında su ısıtıcılar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8516.10.80.00.11 Daldırma tipi ısıtıcılar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8516.10.80.00.19 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8516.21.00.00.00 Depolu ısıtıcı radyatörler 0 0 0 0 0 0 2,7
8516.29.10.00.00 Sıvıyla doldurulmuş radyatörler 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8516.29.50.00.00 Konveksiyon tipi ısıtıcılar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8516.29.91.00.11 Isıtmalı hava perdeleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8516.29.91.00.19 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8516.29.99.00.12 Kanal tipi ısıtıcı 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8516.29.99.00.13 Diğer ısıtıcı ve sobalar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8516.29.99.00.19 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8516.31.00.00.11 Kurutma başlıkları 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8516.31.00.00.19 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8516.32.00.00.11 Saç kıvırma cihazları 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.32.00.00.12 Saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.32.00.00.19 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.33.00.00.00 El kurutma cihazları 0 0 0 0 0 0 2,7
8516.40.00.00.11 Buharlı ütüler 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.40.00.00.19 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.50.00.00.00 Mikro dalgalı fırınlar 0 3,7 0 0 0 1,5 5
8516.60.10.00.00 Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma                               levhası olanlar) 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.60.50.00.00 Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.60.70.00.00 Izgaralar ve kızartma cihazları 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.60.80.00.00 Gömme fırınlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.60.90.00.11 Tost makinaları 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.60.90.00.19 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.71.00.00.11 Sadece kahve yapmaya mahsus olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.71.00.00.12 Sadece çay yapmaya mahsus olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.71.00.00.19 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.72.00.00.00 Ekmek kızartma makinaları 0 0 0 0 0 0 2,7
8516.79.20.00.00 Fritözler 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8516.79.70.00.11 Su kaynatma kapları (kettle) 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8516.79.70.00.19 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8516.80.20.00.11 Taşıtlarda kullanılanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.80.20.00.19 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.80.80.00.11 Taşıtlarda kullanılanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.80.80.00.19 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.90.00.00.11 Su ısıtıcılarına ait olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.90.00.00.12 Herhangi bir mahallin veya benzeri yerlerin ısıtılmasına ait olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.90.00.00.13 Berber işlerine ait olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.90.00.00.14 Ütülere ait olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8516.90.00.00.19 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8517.11.00.00.00 Kordonsuz ahizeli telli  telefon cihazları  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.12.00.00.12 Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.12.00.00.13 Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.12.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.18.00.00.11 Otomatik olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.18.00.00.12 Manyetolu olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.18.00.00.13 Kartlı ankesörlü telefon cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.18.00.00.14 Masa tipi ankesör cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.18.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.61.00.10.00 Hücresel ağ  için olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.61.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.62.00.10.00 Hücresel ağ  için olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.62.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.69.10.00.00 Görüntülü telefon cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.69.20.00.00 Kapalı devre konuşma sistemleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.69.31.00.00 Arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.69.39.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,8 9,3
8517.69.90.10.11 Alıcısı bulunan verici deniz telgraf                               cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.69.90.10.12 Alıcısı bulunan verici kara telgraf cihazları                   Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.69.90.10.19 Diğerleri  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.69.90.90.11 Alıcısı bulunan verici deniz telsiz telefon verici cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.69.90.90.12 Alıcısı bulunan verici kara telsiz telefon         verici cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.69.90.90.13 Alıcısı bulunan verici teleks cihazları  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.69.90.90.14 Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 miliwatt dan küçük) telsiz cihazları  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.69.90.90.16 Alıcısı bulunan verici telemetri cihazları  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.69.90.90.17 Alıcısı bulunan verici deniz uydu cihazları  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.69.90.90.18 Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.69.90.90.21 Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazları (gücü 100 miliwatt dan az olanlar) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.69.90.90.22 Ortak kullanımlı (Trunking) telsiz cihazları (abone telsiz alıcı-verici cihazları hariç) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.69.90.90.23 Ortak kullanımlı (Trunking) abone telsiz alıcı-verici cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.69.90.90.29 Diğerleri  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.70.11.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.70.11.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.70.15.00.00 Motorlu araçlara monte edilecek cihazlar ve portatif cihazlar için teleskopik veya kamçı tipi antenler (2) 0 3,7 0 0 0 1,5 5
8517.70.19.00.11 Antenleri yönlendirmeye mahsus rotor sistemleri (2) 0 2,7 0 0 0 0 3,6
8517.70.19.00.19 Diğerleri (2) 0 0 0 0 0 0 3,6
8517.70.90.00.11 Telefon tuş takımı Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.70.90.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.70.90.00.21 Telgraf santrallerine ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.70.90.00.22 Teleprinterlere ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.70.90.00.23 Telefaksa ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8517.70.90.00.29 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8518.10.30.00.00 Telekomünikasyon kullanımına mahsus  boyu  3 mm'yi , çapı 10 mm'yi geçmeyen,   frekans aralığı 300 Hz'den 3,4 KHz'e kadar olan  mikrofonlar (2) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8518.10.95.10.00 Telli telefon cihazlarına mahsus mikrofonlar (2) 0 0 0 0 0 0 2,5
8518.10.95.90.00 Diğerleri (2) 0 0 0 0 0 0 2,5
8518.21.00.00.00 Kabinine monte edilmiş tek hoparlör (2) 0 3 0 0 0 0 4,5
8518.22.00.00.00 Aynı kabine monte ediImiş birden fazIa hoparlörIer (2) 0 3 0 0 0 0 4,5
8518.29.30.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8518.29.30.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8518.29.95.00.00 Diğerleri (2) 0 1,5 0 0 0 0 3
8518.30.20.00.00 Telli telefon ahizeleri (2) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8518.30.95.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8518.30.95.20.00 Telli telefon cihazlarına ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2
8518.30.95.30.00 Telli telgraf cihazlarına ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2
8518.30.95.90.11 Radyoda kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 2
8518.30.95.90.12 Televizyonda kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 2
8518.30.95.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2
8518.40.30.00.00 Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri (2) 0 0 0 0 0 0 3
8518.40.80.00.00 DiğerIeri (2) 0 2,2 0 0 0 0 4,5
8518.50.00.00.00 Takım halindeki ses yükselteçleri (2) 0 0 0 0 0 0 2
8518.90.00.10.00 Telli telefon cihazIarına ait oIanlar 0 0 0 0 0 0 2
8518.90.00.20.00 Telli telefon cihazlarının mikrofonIarına                                       ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2
8518.90.00.30.00 Mikrofon ve mesnetlerine ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2
8518.90.00.40.00 Telli telgraf ve telsiz cihazlarına ait                                        olanlar 0 0 0 0 0 0 2
8518.90.00.50.00 Hoparlörlere ait olanlar 0 1 0 0 0 0 2
8518.90.00.90.00 DiğerIeri 0 0 0 0 0 0 2
8519.20.10.00.00 Madeni para veya jetonla çalışan pikaplar 0 0 0 0 0 2,5 6
8519.20.91.00.00 Lazer okuma sistemliler  0 0 0 0 0 6 9,5
8519.20.99.00.11 Makara tipi 0 0 0 0 0 0 4,5
8519.20.99.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,5
8519.30.00.00.00 Plak döndürücüler (pikaplar) 0 0 0 0 0 0 2
8519.50.00.00.00 Telefonlara cevap verme makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8519.81.11.00.00 Yazıya dönüştürme makinaları 0 0 0 0 0 1,5 5
8519.81.15.00.00 Cep tipi kaset çalarlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8519.81.21.00.00 Analog ve dijital okuma sistemli olanlar 0 0 0 0 0 5,5 9
8519.81.25.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2
8519.81.31.00.00 Motorlu taşıtlarda kullanılan tipte olup, çapı 6,5 cm.yi geçmeyen diskleri kullanılan tipte olanlar 0 0 0 0 0 5,5 9
8519.81.35.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6 9,5
8519.81.45.00.11 Makara tipi 0 0 0 0 0 0 4,5
8519.81.45.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,5
8519.81.51.00.00 Dikte makinaları (harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışamayanlar) 0 0 0 0 0 0 4
8519.81.55.00.00 Harici bir güç kaynağı olmadan çalışabilenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8519.81.61.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2
8519.81.65.00.00 Cep tipi kaydetme cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8519.81.75.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2
8519.81.81.00.00 Makara tipi manyetik bant kullanılan 19 cm/saniyelik tek devirli veya 19 cm/saniyelik ve daha düşük hızlardaki bir kaç devirli ses kaydetmeye veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus olanlar 0 0 0 0 0 0 2
8519.81.85.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,5 7
8519.81.95.00.00 Diğerleri (2) 0 0 0 0 0 0 2
8519.89.11.00.00 Pikaplar (8519.20 alt pozisyonunda yer alanlar hariç) 0 0 0 0 0 0 2
8519.89.15.00.00 Yazıya dönüştürme makinaları 0 0 0 0 0 1,5 5
8519.89.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,5
8519.89.90.10.00 Sinematoğrafik ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (2) 0 0 0 0 0 0 2
8519.89.90.90.00 Diğerleri (2) 0 0 0 0 0 0 2
8521.10.20.00.00 Eni 1,3 cm.yi geçmeyen bant kullanan ve bant hızı 50 mm./saniyeyi  geçmeyecek bir devirde kayda veya kaydedileni tekrar göstermeye mahsus olanlar (2) 0 0 0 0 0 10,5 14
8521.10.95.00.00 Diğerleri (2) 0 0 0 0 0 4,5 8
8521.90.00.00.00 Diğerleri  0 10,4 0 0 0 9,8 13,9
8522.10.00.00.00 Pick-up okuyucu kafalar 0 0 0 0 0 0 4
8522.90.30.00.00 İğneler; iğneler için elmaslar, safirler ve diğer  kıymetli veya yarı kıymetli taşlar (tabii, sentetik  veya terkip yoluyla elde edilmiş) (monte edilmiş olsun olmasın) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8522.90.41.00.00 8519.50.00.00 alt pozisyonundaki makinalara mahsus olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8522.90.49.10.00 Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus sinematoğrafik ses cihazlarına ait olanlar  0 0 0 0 0 0 4
8522.90.49.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
8522.90.70.00.00 Ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar  vermeye mahsus cihazların imalinde kullanılan  türde toplam kalınlığı 53 mm.yi geçmeyen tek kaset asambleleri                     Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8522.90.80.10.00 Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus  sinematoğrafik ses cihazlarına ait olanlar 0 0 0 0 0 0 4
8522.90.80.90.11 Video kafaları 0 0 0 0 0 0 4
8522.90.80.90.12 Video kafalarının aksam, parça ve aksesuarı 0 0 0 0 0 0 4
8522.90.80.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
8523.21.00.00.00 Manyetik şeritli kartlar 0 0 0 0 0 0 3,5
8523.29.15.00.18 Video bantları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.29.15.00.29 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.29.31.00.00 Ses veya görüntü  dışındaki diğer fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.29.33.00.00 Otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da  kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı  görüntü, ses, bilgi ve  komutların gösterimlerini  tekrar vermeye mahsus olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.29.39.00.16 Video bantları 0 0 0 0 0 0 3,5
8523.29.39.00.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5
8523.29.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5
8523.41.10.00.11 Lazer diskler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.41.10.00.12 Compact Disk (CD) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.41.10.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.41.30.00.11 Lazer diskler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.41.30.00.12 Compact Disk (CD) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.41.30.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.41.90.00.11 Lazer diskler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.41.90.00.12 Compact Disk (CD) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.41.90.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.49.25.00.00 Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.49.31.00.00 Çapı 6,5 cm. i geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 3,5
8523.49.39.00.00 Çapı 6,5 cm. i geçenler 0 1,7 0 0 0 0 3,5
8523.49.45.00.11 Dijital cok yönlü diskler (DVD) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.49.45.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.49.51.00.00 Dijital cok yönlü diskler (DVD) 0 1,7 0 0 0 0 3,5
8523.49.59.00.00 Diğerleri 0 1,7 0 0 0 0 3,5
8523.49.91.00.00 Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.49.93.00.00 Otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da  kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı görüntü,ses, bilgi ve  komutların gösterimlerini  tekrar vermeye mahsus olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.49.99.00.00 Diğerleri 0 1,7 0 0 0 0 3,5
8523.51.10.00.00 Kayıt yapılmamış olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.51.91.00.00 Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.51.93.00.00 Otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da  kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı  görüntü, ses, bilgi ve  komutların gösterimlerini  tekrar vermeye mahsus olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.51.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5
8523.52.10.00.00 İki veya daha fazla elektronik entegre devreli olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
8523.52.90.10.00 Yakınlık (proximity) kartları veya künyeleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.52.90.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.59.10.00.00 Kayıt yapılmamış olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.59.91.00.00 Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.59.93.00.00 Otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da  kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı  görüntü, ses, bilgi ve  komutların gösterimlerini  tekrar vermeye mahsus olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.59.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5
8523.80.10.00.00 Kayıt yapılmamış olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.80.91.00.00 Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.80.93.00.00 Otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da  kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı  görüntü, ses, bilgi ve  komutların gösterimlerini  tekrar vermeye mahsus olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8523.80.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5
8525.50.00.00.11 Televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar 0 0 0 0 0 0 3,6
8525.50.00.00.12 Radyo yayınlarına mahsus verici cihazlar 0 0 0 0 0 0 3,6
8525.50.00.00.13 Radyolink ve uydu verici cihazlar (Uplink cihazları dahil) 0 0 0 0 0 0 3,6
8525.50.00.00.19 Verici diğer cihazlar  0 0 0 0 0 0 3,6
8525.60.00.00.15 Alıcısı bulunan verici televizyon cihazları (aktarıcılar) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8525.60.00.00.17 Alıcısı bulunan verici kara radyolink veya uydu cihazları (Uplink cihazları dahil) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8525.60.00.00.29 Alıcısı bulunan verici diğer cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8525.80.11.00.11 Yalnız görüntü veren televizyon                      kameraları 0 0 0 0 0 0 3
8525.80.11.00.12 Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları 0 0 0 0 0 0 3
8525.80.19.00.11 Yalnız görüntü veren televizyon                     kameraları 0 0 0 0 0 1,4 4,9
8525.80.19.00.12 Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları 0 0 0 0 0 1,4 4,9
8525.80.30.00.00 Dijital kameralar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8525.80.91.00.00 Sadece televizyon  kameralarının aldığı ses  ve görüntüleri kaydedebilenler 0 0 0 0 0 1,4 4,9
8525.80.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 4,9 14
8526.10.00.00.11 Telsiz altimetreleri (2) 0 0 0 0 0 0 3,7
8526.10.00.00.12 Meteorolojik radarlar (2) 0 0 0 0 0 0 3,7
8526.10.00.00.19 Diğerleri (2) 0 0 0 0 0 0 3,7
8526.91.20.00.00 Telsiz seyrüsefer alıcıları (2) 0 0 0 0 0 0 3,7
8526.91.80.00.11 İstikamet bulucular (2) 0 0 0 0 0 0 3,7
8526.91.80.00.13 Uydu seyrüsefer telsiz alıcıları (2) 0 0 0 0 0 0 3,7
8526.91.80.00.19 Diğerleri (2) 0 0 0 0 0 0 3,7
8526.92.00.10.00 Oyuncaklar ve küçültülmüş modeller için uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları 0 0 0 0 0 0 3,7
8526.92.00.20.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8526.92.00.90.11 Kapı açıcılar 0 0 0 0 0 0 3,7
8526.92.00.90.13 Elektro manyetik dalgalarla çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control) 0 0 0 0 0 0 3,7
8526.92.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8527.12.10.00.00 Analog ve dijital okuma sistemli olanlar 0 0 0 0 0 9,8 14
8527.12.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,5 10
8527.13.10.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar 0 0 0 0 0 8,4 12
8527.13.91.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 0 0 0 0 0 9,8 14
8527.13.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,5 10
8527.19.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8527.21.20.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar 0 10,5 0 0 0 9,8 14
8527.21.52.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 0 10,5 0 0 0 9,8 14
8527.21.59.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,5 10
8527.21.70.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar 0 0 0 0 0 9,8 14
8527.21.92.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 0 0 0 0 0 9,8 14
8527.21.98.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,5 10
8527.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 8,4 12
8527.91.11.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 0 0 0 0 0 9,8 14
8527.91.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,5 10
8527.91.35.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar 0 0 0 0 0 7,9 12
8527.91.91.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 0 0 0 0 0 9,8 14
8527.91.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,5 10
8527.92.10.00.00 Çalar saatli radyolar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8527.92.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,5 9
8527.99.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,5 9
8528.41.00.00.00 Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan türde olanlar (2) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8528.49.10.00.00 Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar 0 0 0 0 0 9,8 14
8528.49.80.00.00 Renkli olanlar 0 10,5 0 0 0 9,8 14
8528.51.00.00.00 Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan türde olanlar (2) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8528.59.20.00.00 Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (3) 0 10,5 0 0 0 9,8 14
8528.59.31.00.00 Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (3) 0 10,5 0 0 0 9,8 14
8528.59.39.00.00 Diğerleri (3) 0 10,5 0 0 0 9,8 14
8528.59.70.00.00 Diğerleri 0 10,5 0 0 0 9,8 14
8528.61.00.00.00 Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan türde olanlar (2) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8528.69.10.00.00 Düz panel göstergeler aracılığıyla (örn.sıvı kristal  tertibat)  çalışan, otomatik bilgi işlem makinaları  tarafından üretilen dijital bilgileri gösterebilenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8528.69.91.00.00 Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar 0 0 0 0 0 0 2
8528.69.99.00.00 Renkli olanlar 0 0 0 0 0 9,8 14
8528.71.11.00.00 Otomatik bilgi işlem makinalarının içine yerleştirilmeye mahsus elektronik montajlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8528.71.15.00.00 Internete erişim sağlayan bir modem içeren ve interaktif bilgi değişim fonksiyonu olan, televizyon sinyallerini alabilen bir mikro-işlemci esaslı aygıtı olan cihaz (iletişim fonksiyonlu set-top boxes adlandırılanlar;esas fonksiyonu olan iletişim fonksiyonunu koruduğu sürece, bilgileri kaydeden ve kaydedilen bilgileri yeniden veren cihazları içerenler dahil) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8528.71.19.00.11 Uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar 0 10,5 0 0 0 9,8 14
8528.71.19.00.19 Diğerleri 0 10,5 0 0 0 9,8 14
8528.71.91.00.00 Internete erişim sağlayan bir modem içeren ve interaktif bilgi değişim fonksiyonu olan, televizyon sinyallerini alabilen bir mikro-işlemci esaslı aygıtı olan cihaz (iletişim fonksiyonlu set-top boxes adlandırılanlar;esas fonksiyonu olan iletişim fonksiyonunu koruduğu sürece, bilgileri kaydeden ve kaydedilen bilgileri yeniden veren cihazları içerenler dahil) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8528.71.99.00.00 Diğerleri 0 10,5 0 0 0 9,8 14
8528.72.10.00.00 Teleprojektörler  0 10,5 0 0 0 9,8 14
8528.72.20.00.00 Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar 0 10,5 0 0 0 9,8 14
8528.72.30.00.00 İçinde resim tüpü olanlar 0 10,5 0 0 0 9,8 14
8528.72.40.00.00 Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar 0 10,5 0 0 0 9,8 14
8528.72.60.00.00 Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olanlar 0 10,5 0 0 0 9,8 14
8528.72.80.00.00 Diğerleri 0 10,5 0 0 0 9,8 14
8528.73.00.00.00 Diğerleri, siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar 0 0 0 0 0 0 2
8529.10.11.00.00 Motorlu araçlara monte edilecek cihazlar ve portatif cihazlar için teleskopik veya kamçı tipi antenler (2) 0 3,7 0 0 0 1,5 5
8529.10.31.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8529.10.31.90.00 Diğerleri 0 2,4 0 0 0 0 3,6
8529.10.39.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8529.10.39.90.00 Diğerleri 0 2,4 0 0 0 0 3,6
8529.10.65.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8529.10.65.90.00 Diğerleri 0 2 0 0 0 0 4
8529.10.69.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8529.10.69.90.11 Radyo-televizyon verici antenleri 0 2,4 0 0 0 0 3,6
8529.10.69.90.13 Uydu ve radyolink alıcı ve verici cihazlarının antenleri 0 0 0 0 0 0 3,6
8529.10.69.90.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,6
8529.10.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8529.10.80.90.00 Diğerleri 0 2,4 0 0 0 0 3,6
8529.10.95.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8529.10.95.90.11 Antenleri yönlendirmeye mahsus rotor sistemleri 0 2,4 0 0 0 0 3,6
8529.10.95.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,6
8529.90.20.00.11 Plastikten olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8529.90.20.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8529.90.41.00.00 Ahşap olanlar  0 1 0 0 0 0 2
8529.90.49.00.11 Plastikten olanlar 0 2 0 0 0 0 3
8529.90.49.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
8529.90.65.10.00 85.26 pozisyonunda yer alan cihazlara mahsus iki veya daha fazla aksam ve parçanın biraraya  getirilerek bağlanması veya birleştirilmesiyle oluşan montaj ve yarı montajlar (2) 0 0 0 0 0 0 3
8529.90.65.90.00 Diğerleri 0 2 0 0 0 0 3
8529.90.92.00.00 8525.80.11 ve 8525.80.19 Alt pozisyonlarındaki televizyon kameraları ve 85.27 ile 85.28  pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
8529.90.97.10.00 85.26 pozisyonunda yer alan cihazlara mahsus iki veya daha fazla aksam ve parçanın biraraya  getirilerek bağlanması veya birleştirilmesiyle oluşan montaj ve yarı montajlar (2) 0 0 0 0 0 0 3
8529.90.97.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
8530.10.00.00.00 Demiryolları veya tramvaylar için                                                  cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8530.80.00.00.11 Limanlarda ve hava meydanlarında trafiğin otomatik olarak kontrol ve idaresine  mahsus elektrikli cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8530.80.00.00.12 Karayolları trafiğine mahsus cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8530.80.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8530.90.00.00.00 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8531.10.30.00.11 Gaz alarm cihazları 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8531.10.30.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
8531.10.95.00.00 Diğerleri (2) 0 0 0 0 0 0 2,2
8531.20.20.00.00 Işık veren diyod tertibatlı olanlar (LED) (2) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8531.20.40.00.11 Renkli olanlar (2) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8531.20.40.00.12 Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (2) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8531.20.95.00.00 Diğerleri (2) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8531.80.20.00.00 Düz panel gösterge tertibatı (2) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8531.80.95.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8531.80.95.90.00 Diğerleri 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8531.90.20.00.00 8531.20 ve 8531.80.20.00 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8531.90.85.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
8532.10.00.00.11 Kuru kondansatörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.10.00.00.12 Yağ emdirilmiş kondansatörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.10.00.00.13 Yağ içine konmuş kondansatörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.10.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.21.00.00.11 Bağlantı bacakları olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.21.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.22.00.00.11 Bağlantı bacakları olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.22.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.23.00.00.11 Bağlantı bacakları olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.23.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.24.00.00.00 Seramik dielektrikli kondansatörler (çok                                               katlı) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.25.00.00.11 Kağıt dielektrikli bağlantı bacaklı                                              kondansatörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.25.00.00.19 Kağıt dielektrikli diğer kondansatörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.25.00.00.21 Plastik dielektrikli bağlantı bacaklı kondansatörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.25.00.00.29 Plastik dielektrikli diğer kondansatörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.25.00.00.31 Kağıt ve plastik dielektrikli kondansatörler (karma dielektrikli) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.29.00.00.11 Meksefe   olarak   kullanılan kondansatörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.29.00.00.12 Antiparazit kondansatörleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.29.00.00.13 Yüksek frekanslı (50/60 Hz'den büyük) fırın kondansatörleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.29.00.00.14 Çok değerli sabit kondansatörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.29.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.30.00.00.11 Bağlantı bacakları olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.30.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.90.00.10.00 Sabit kondansatörlerin aksam ve parçaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8532.90.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.10.00.00.11 Karbon terkipli rezistanlar (bağlantı bacaklılar) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.10.00.00.19 Karbon terkipli diğer rezistanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.10.00.00.21 Karbon film rezistanlar (bağlantı bacaklılar) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.10.00.00.29 Karbon film diğer rezistanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.21.00.00.11 Bağlantı bacakları olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.21.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.29.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.31.00.00.11 Reostalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.31.00.00.12 Bacaklı potansiyometreler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.31.00.00.19 Diğer potansiyometreler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.31.00.00.29 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.39.00.00.11 Reostalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.39.00.00.12 Potansiyometreler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.39.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.40.10.00.11 Reostalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.40.10.00.12 Bacaklı potansiyometreler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.40.10.00.19 Diğer potansiyometreler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.40.10.00.29 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.40.90.00.11 Reostalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.40.90.00.12 Potansiyometreler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.40.90.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8533.90.00.00.00 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8534.00.11.00.11 Elastiki olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8534.00.11.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8534.00.19.00.11 Elastiki olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8534.00.19.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8534.00.90.00.11 Kalın film devreleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8534.00.90.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8535.10.00.00.00 Eriyen iletkenli sigortalar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8535.21.00.00.11 SF6 gazlı otomatik devre kesiciler 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8535.21.00.00.12 Az yağlı otomatik devre kesiciler 0 0 0 0 0 0 2,7
8535.21.00.00.13 Vakumlu otomatik devre kesiciler 0 0 0 0 0 0 2,7
8535.21.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8535.29.00.00.11 SF6 gazlı otomatik devre kesiciler 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8535.29.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8535.30.10.00.11 Devre ayırıcıları 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8535.30.10.00.12 Vakum kazanlı yük ayırıcıları 0 0 0 0 0 0 2,7
8535.30.10.00.19 Diğer yük ayırıcıları 0 0 0 0 0 0 2,7
8535.30.90.00.11 Devre ayırıcıları 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8535.30.90.00.12 Yük ayırıcıları 0 0 0 0 0 0 2,7
8535.40.00.00.11 Parafudrlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8535.40.00.00.12 Gerilim sınırlayıcılar 0 0 0 0 0 0 2,7
8535.40.00.00.13 Dalga bastırıcılar 0 0 0 0 0 0 2,7
8535.40.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8535.90.00.00.11 Bağlantı kutuları 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8535.90.00.00.12 Röleler 0 0 0 0 0 0 2,7
8535.90.00.00.13 Komütatörler 0 0 0 0 0 0 2,7
8535.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8536.10.10.00.11 Cam sigortalar 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8536.10.10.00.12 Bıçaklı sigortalar 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.10.10.00.13 D tipi sigortalar 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.10.10.00.14 Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.10.10.00.15 Termal sigortalar 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.10.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.10.50.00.11 Cam sigortalar 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8536.10.50.00.12 Bıçaklı sigortalar 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.10.50.00.13 D tipi sigortalar 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.10.50.00.14 Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.10.50.00.15 Termal sigortalar 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.10.50.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.10.90.00.11 Cam sigortalar 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8536.10.90.00.12 Bıçaklı sigortalar 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.10.90.00.13 D tipi sigortalar 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.10.90.00.14 Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.10.90.00.15 Termal sigortalar 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.10.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.20.10.00.11 Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8536.20.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.20.90.00.11 Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8536.20.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.30.10.00.00 16 A.i geçmeyen akım için olanlar 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8536.30.30.00.00 16 A.i geçen fakat 125 A.i geçmeyen akım için olanlar 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8536.30.90.00.00 125 A.i geçen akım için olanlar 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8536.41.10.00.00 Anma akımı 2 A.i geçmeyenler 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8536.41.90.00.00 Anma akımı 2 A.i geçenler 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8536.49.00.00.11 Anma akımı 170 A.i (anma gücü AC 3, 380 V.da 90 kW.ı) geçmeyen kontaktörler 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8536.49.00.00.12 Anma akımı 170 A.i (anma gücü AC 3, 380 V.da 90 kW.ı) geçen kontaktörler 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.49.00.00.13 Aşırı akım termik röleleri 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.49.00.00.14 Senkron motorlu zaman röleleri 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.49.00.00.19 Diğer zaman röleleri 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.49.00.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.50.03.00.00 Optik olarak ikili giriş ve çıkış devresi ihtiva eden elektronik AC anahtarları  (İzole edilmiş tristör AC anahtarları) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8536.50.05.00.00 Bir transistör ve lojik chip (chip-on chip technology) ihtiva eden elektronik anahtarlar (ısı korumalı elektronik anahtarlar dahil) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8536.50.07.00.00 11 A.i geçmeyen akım için olan elektromekanik ani hareketli (snap-action) anahtarlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8536.50.11.00.00 Basma düğmeli olanlar 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8536.50.15.00.11 Kontak akımı 10 A.i geçmeyen rotatif anahtarlar 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8536.50.15.00.12 Kontak akımı 10 A.i geçen rotatif anahtarlar 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.50.19.00.00 Diğerleri 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8536.50.80.00.11 Floresans ampuller için komple starterler 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8536.50.80.00.13 Komütatörler 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.50.80.00.14 Mikro anahtarlar 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.50.80.00.15 Ev tipi anahtarlar 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.50.80.00.16 Kollu şalterler 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.50.80.00.17 Paket şalterler 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.50.80.00.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.61.10.00.00 Edison ampul duyları 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8536.61.90.00.00 Diğerleri 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8536.69.10.00.00 Koaksiyal kablolar için olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8536.69.30.00.00 Baskı devreler için olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8536.69.90.00.11 Ev tipi fişler ve soketler 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8536.69.90.00.13 Vidasız-lehimsiz kendinden yalıtkan sıyırmalı bağlantı modülleri  0 0 0 0 0 0 2,3
8536.69.90.00.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,3
8536.70.00.10.00 Plastikten olanlar 0 2 0 0 0 0 3
8536.70.00.20.00 Seramikten olanlar 0 2 0 0 0 0 3
8536.70.00.30.00 Bakırdan olanlar 0 2 0 0 0 0 3
8536.70.00.50.00 Demir veya çelikten olanlar 0 2 0 0 0 0 3
8536.90.01.00.00 Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8536.90.10.00.00 Tel ve kablolar için bağlantı ve irtibat                                                               elemanları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8536.90.20.00.00 Yarı iletken diskleri test ediciler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8536.90.85.00.00 Diğerleri 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8537.10.10.00.00 Otomatik bilgi işlem makinası ile donatılmış sayısal kumanda panoları 0 1,4 0 0 0 0 2,1
8537.10.91.00.00 Programlanabilir hafızalı kumanda                                               cihazları 0 1,4 0 0 0 0 2,1
8537.10.99.00.11 Asansörler için komple kumanda veya                                                        tevzi panoları 0 1,4 0 0 0 0 2,1
8537.10.99.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,1
8537.20.91.00.00 Gerilimi 1000 voltu geçen fakat 72,5 kV.u geçmeyenler 0 1,4 0 0 0 0 2,1
8537.20.99.00.00 Gerilimi 72,5 kV.u geçenler 0 1,4 0 0 0 0 2,1
8538.10.00.00.00 85.37 Pozisyonunda yer alan eşya için tablolar, panolar, konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler (cihazla donatılmamış) 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8538.90.11.00.00 Birleştirilmiş elektronik aksam ve                        parçalar 0 0 0 0 0 0 3,2 (3)
8538.90.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7 (3)
8538.90.91.00.00 Birleştirilmiş elektronik aksam ve parçalar        0 1,6 0 0 0 0 3,2
8538.90.99.00.11 8535.10 Alt pozisyonundakilerin  aksamı 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8538.90.99.00.12 8535.21 Alt pozisyonundakilerin vakum tüpleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8538.90.99.00.19 8535.21 Alt pozisyonundakilerin diğer aksamı 0 0 0 0 0 0 1,7
8538.90.99.00.21 8535.29  Alt pozisyonundakilerin aksamı 0 0 0 0 0 0 1,7
8538.90.99.00.22 8535.30 Alt pozisyonundakilerin vakum tüpleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8538.90.99.00.29 8535.30 Alt pozisyonundakilerin diğer aksamı 0 0 0 0 0 0 1,7
8538.90.99.00.31 8536.10  Alt pozisyonundakilerin aksamı           0 0 0 0 0 0 1,7
8538.90.99.00.32 8536.20 Alt pozisyonundaki ev tipi minyatür devre kesicilerin aksamı 0 0 0 0 0 0 1,7
8538.90.99.00.33 8536.20 Alt pozisyonundaki diğer otomatik devre kesicilerin aksamı 0 0 0 0 0 0 1,7
8538.90.99.00.34 8536.41 ve 8536.49 Alt pozisyonundakilerin aksamı (kontaktörler hariç) 0 0 0 0 0 0 1,7
8538.90.99.00.35 8536.49 Alt pozisyonundaki kontaktörlerin aksamı 0 0 0 0 0 0 1,7
8538.90.99.00.39 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8539.10.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8539.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.21.30.00.00 Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan türden olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8539.21.92.00.00 Gerilimi 100 voltu geçenler 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.21.98.00.00 Gerilimi 100 voltu geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.22.10.00.00 Reflektör ampulleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.22.90.00.11 Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma  ampulleri (CRS) 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.22.90.00.12 Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.22.90.00.13 Cam kavanoz çapı 25 mm.den az dekoratif ampuller (25 mm. hariç) 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.22.90.00.14 Tüp şeklinde flamanlı ampuller 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.22.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.29.30.00.00 Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan türden olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8539.29.92.00.11 Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS) 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.29.92.00.12 Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.29.92.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.29.98.00.11 Cam kavanoz çapı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm.ve oto ampulleri hariç) 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.29.98.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.31.10.00.11 Boyu 590 mm.den az olan doğrusal tüp floresans ampuller (minyatür floresans ampuller) 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.31.10.00.12 Boyu 590 mm.yi geçen fakat 1210 mm.yi geçmeyen doğrusal tüp floresans ampuller              0 0 0 0 0 0 2,7
8539.31.10.00.13 Boyu 1210 mm.den fazla doğrusal tüp floresans ampuller 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.31.10.00.14 Doğrusal olmayan floresans ampuller 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.31.90.00.11 Simit şeklinde olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.31.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.32.20.00.00 Civa veya sodyum buharlı ampuller  0 0 0 0 0 0 2,7
8539.32.90.00.00 Metal halitli ampuller 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.39.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.41.00.00.00 Ark lambaları 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.49.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.90.10.00.00 Ampul dipleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.90.90.10.00 Monoblok farların aksam ve parçaları 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.90.90.90.11 Ampullerin iletken telleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8539.90.90.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8540.11.00.00.00 Renkli olanlar 0 0 0 0 0 9,8 14
8540.12.00.00.00 Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar 0 0 0 0 0 4 7,5
8540.20.10.00.00 Televizyon kamera tüpleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8540.20.80.00.00 Diğerleri  0 0 0 0 0 0 2,7
8540.40.00.00.00 Tek renkli veri/grafik gösterge tüpleri;  fosfor ekran noktaları 0,4 mm.'den küçük renkli veri/grafik gösterge tüpleri 0 0 0 0 0 0 2,6
8540.60.00.00.00 Diğer katod ışınlı tüpler 0 0 0 0 0 0 2,6
8540.71.00.00.00 Magnetronlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8540.79.00.00.11 Seyyar dalga tüpleri (TWT) 0 0 0 0 0 0 2,7
8540.79.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8540.81.00.00.11 Valfler 0 0 0 0 0 0 2,7
8540.81.00.00.12 Tüpler 0 0 0 0 0 0 2,7
8540.89.00.00.11 Vakumlu gösterge tüpleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8540.89.00.00.19 Diğer gösterge tüpleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8540.89.00.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8540.91.00.00.11 Saptırma (defleksiyon) bobinleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8540.91.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8540.99.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8541.10.00.00.11 Chip halinde kesilmiş diyodlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.10.00.00.12 Bacakları takılmış diyodlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.10.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.21.00.00.11 Chip halinde kesilmiş transistörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.21.00.00.12 Bacakları takılmış transistörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.21.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.29.00.00.11 Chip halinde kesilmiş transistörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.29.00.00.12 Bacakları takılmış transistörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.29.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.30.00.00.11 Tristörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.30.00.00.12 Diyaklar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.30.00.00.13 Triyaklar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.40.10.00.00 Işık yayan diyodlar (LED) (Lazer diyodlar dahil) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.40.90.00.11 Güneş pili (solar) (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.40.90.00.12 Fotodiyodlar, fototransistörler, fototristörler veya optik bağlaçlar (fotocouples) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.40.90.00.13 Varaktörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.40.90.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.50.00.00.11 Chip halinde kesilmiş yarı iletken devre elemanları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.50.00.00.12 Bacakları takılmış yarı iletken devre elemanları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.50.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.60.00.00.11 Kristal ve seramikten filtreler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.60.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8541.90.00.00.00 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8542.31.10.00.00 Bu faslın 8 (b) (3) nolu notunda belirtilmiş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8542.31.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8542.32.10.00.00 Bu faslın 8 (b) (3) nolu notunda belirtilmiş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8542.32.31.00.00 Bellek kapasitesi 512 Mbit'i geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8542.32.39.00.00 Bellek kapasitesi 512 Mbit'i geçenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8542.32.45.00.00 Statik rastgele erişim ana bellekler (S-RAM'lar) (rasgele erişimli ön bellekler (cache-RAM'lar) dahil) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8542.32.55.00.00 UV ile silinebilen, programlanabilen, sadece okunabilen bellekler (EPROM'lar) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8542.32.61.00.00 Bellek kapasitesi 512 Mbit'i geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8542.32.69.00.00 Bellek kapasitesi 512 Mbit'i geçenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8542.32.75.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8542.32.90.00.00 Diğer bellekler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8542.33.00.00.00 Yükselteçler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8542.39.10.00.00 Bu faslın 8 (b) (3) nolu notunda belirtilmiş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8542.39.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8542.90.00.00.00 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8543.10.00.00.00 Tanecik hızlandırıcıları  0 0 0 0 0 0 4
8543.20.00.00.00 Sinyal jeneratörleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8543.30.00.00.00 Elektrolizle kaplama, elektroliz veya elektroforez için makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 3,7
8543.70.10.00.00 Tercüme veya sözlük fonksiyonlu elektrikli   makinalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8543.70.30.00.00 Anten yükselteçleri 0 1,8 0 0 0 0 3,7
8543.70.50.00.00 Güneş yatakları, güneş lambaları ve güneşlenmeye mahsus benzeri teçhizat  0 0 0 0 0 0 3,7
8543.70.60.00.00 Çitlere elektrik verici cihazlar 0 0 0 0 0 0 3,7
8543.70.90.00.11 Maden dedektörleri 0 1,8 0 0 0 0 3,7
8543.70.90.00.12 Yüksek frekans (RF) veya ara frekans (IF) yükselteçleri  0 0 0 0 0 0 3,7
8543.70.90.00.13 Ses birleştirme üniteleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8543.70.90.00.14 Ses kayıt cihazlarında kullanılan gürültü azaltma üniteleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8543.70.90.00.15 Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control) 0 0 0 0 0 0 3,7
8543.70.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8543.90.00.10.00 Elektronik mikro montajlar 0 0 0 0 0 0 3,7
8543.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8544.11.10.00.11 Çapı 0,05 mm. (0,05 mm. dahil) yi geçmeyen bobin teli 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8544.11.10.00.12 Çapı 0,05 mm. yi geçen 0,1 mm.yi geçmeyen bobin teli 0 0 0 0 0 0 3,7
8544.11.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8544.11.90.00.00 Diğerleri 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8544.19.00.00.00 Diğerleri 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8544.20.00.10.11 Telgraf ve telefon hattı için olanlar 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8544.20.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8544.20.00.90.11 Telgraf ve telefon hattı için olanlar 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8544.20.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8544.30.00.00.00 Ateşleme bujilerine mahsus kablo bağlantı takımları; taşıtlarda, uçaklarda veya gemilerde kullanılan türden diğer kablo bağlantı takımları (2) 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8544.42.10.00.00 Telekomünikasyonda kullanılan türde olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8544.42.90.00.00 Diğerleri 0 2,4 0 0 0 0 3,3
8544.49.20.11.11 Telgraf ve  telefon hattı için toprak ve su altı kabloları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8544.49.20.11.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8544.49.20.19.11 Telgraf ve  telefon hattı için toprak ve su altı kabloları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8544.49.20.19.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8544.49.91.11.11 Elektrik enerjisi nakli için kablolar 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8544.49.91.11.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8544.49.91.19.11 Elektrik enerjisi nakli için kablolar 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8544.49.91.19.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8544.49.93.11.11 Elektrik enerjisi nakli için kablolar 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8544.49.93.11.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8544.49.93.19.11 Elektrik enerjisi nakli için kablolar 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8544.49.93.19.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8544.49.95.11.11 Asetatlı ve silikonlu olanlar 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8544.49.95.11.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8544.49.95.19.00 Diğerleri 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8544.49.99.11.00 Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten sonra birden  fazlasının bir araya getirilerek adi metallerden boru veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanları) 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8544.49.99.19.11 Asetatlı ve silikonlu olanlar 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8544.49.99.19.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8544.60.10.10.11 Gaz izalosyonlu olanlar 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8544.60.10.10.12 Sıvı izalosyonlu olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
8544.60.10.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8544.60.10.90.11 Asetatlı ve silikonlu olanlar 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8544.60.10.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8544.60.90.10.11 Gaz izalosyonlu olanlar 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8544.60.90.10.12 Sıvı izalosyonlu olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
8544.60.90.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8544.60.90.90.11 Asetatlı ve silikonlu olanlar 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8544.60.90.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8544.70.00.00.00 Fiber optik kablolar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8545.11.00.00.11 Ark ocağı için elektrotlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8545.11.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8545.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8545.20.00.00.00 Fırçalar  0 0 0 0 0 0 2,7
8545.90.10.00.00 Isıtıcı rezistanslar 0 0 0 0 0 0 1,7
8545.90.90.00.11 Pil kömürleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8545.90.90.00.12 Ark lambaları ve diğer lambalara mahsus kömürler 0 0 0 0 0 0 2,7
8545.90.90.00.13 Mikrofonlar için kömürden parça 0 0 0 0 0 0 2,7
8545.90.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8546.10.00.00.00 Camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
8546.20.00.00.11 Anma gerilimi 36 kV.yı geçmeyenler 0 3,1 0 0 0 0 4,7
8546.20.00.00.12 Anma gerilimi 36 kV.yı geçen fakat 170 kV.yı geçmeyenler 0 3,1 0 0 0 0 4,7
8546.20.00.00.13 Anma gerilimi 170 kV.yı geçenler 0 3,1 0 0 0 0 4,7
8546.90.10.10.11 Anma gerilimi 36 kV.yı geçmeyenler 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8546.90.10.10.12 Anma gerilimi 36 kV.yı geçen fakat 154 kV.yı geçmeyenler 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8546.90.10.10.13 Anma gerilimi 154 kV.yı geçenler 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8546.90.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8546.90.90.00.00 Diğerleri 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8547.10.00.00.00 Seramikten izole edici bağlantı parçaları 0 2,3 0 0 0 0 4,7
8547.20.00.00.00 Plastik maddelerden izole edici bağlantı parçaları 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8547.90.00.10.00 Adi metallerden iç yüzeyleri izole edilmiş borular ve bunların bağlantı parçaları 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8547.90.00.90.11 Camdan olanlar 0 2,4 0 0 0 0 3,7
8547.90.00.90.12 Sertleştirilmiş kauçuk veya asfaltlı veya katranlı maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
8547.90.00.90.19 Diğer maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
8548.10.10.00.00 Kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları 0 0 0 0 0 0 4,7
8548.10.21.00.00 Kurşun-asitli akümülatörler 0 0 0 0 0 0 2,6
8548.10.29.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,6
8548.10.91.00.00 Kurşundan olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8548.10.99.10.00 Çelikten, nikelden olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8548.10.99.20.00 Bakırdan olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8548.10.99.30.00 Çinkodan olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8548.10.99.40.00 Kadmiyumdan olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8548.10.99.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8548.90.20.00.00 Yığın (stack) D-RAM'lar ve modüller gibi çok kombinasyonlu  ana bellekler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8548.90.90.10.00 Elektronik mikro montajlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8548.90.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
(1): Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
(2): Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
(3): Gümrük vergisi %0 uygulanır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder