19 Aralık 2015 Cumartesi

Fasil 52 Gumruk Vergisi Oranlari


FASIL 52 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI

II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
5201.00.10.00.00 Hidrofil veya ağartılmış pamuklar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5201.00.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5202.10.00.00.11 Üstüpü Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5202.10.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5202.91.00.00.11 Penye telefi Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5202.91.00.00.12 Tarak telefi Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5202.91.00.00.13 Üstüpü Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5202.91.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5202.99.00.00.11 Üstüpü Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5202.99.00.00.12 Tarak telefi Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5202.99.00.00.13 Penye telefi Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5202.99.00.00.18 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5203.00.00.00.00 Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5204.11.00.00.00 Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler 0 0 0 0 0 3,2 4
5204.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5204.20.00.00.11 % 85 veya daha fazla pamuk içerenler 0 0 0 0 0 4 5
5204.20.00.00.12 % 85'den az pamuk içerenler 0 0 0 0 0 4 5
5205.11.00.00.00 714,29 Desiteks veya daha fazla (metrik numarası 14'ü geçmeyen) 0 2 0 0 0 3,2 4
5205.12.00.00.00 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçen, 43'ü geçmeyenler) 0 2 0 0 0 3,2 4
5205.13.00.00.00 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43'ü geçen 52'yi geçmeyen) 0 2 0 0 0 3,2 4
5205.14.00.00.00 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52'yi geçen 80'i geçmeyen) 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.15.10.00.00 125 Desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 80'i geçen 120'yi geçmeyen) 0 0 0 0 0 3,5 4,4
5205.15.90.00.00 83,33 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 120'yi geçen)  0 0 0 0 0 3,2 4
5205.21.00.00.00 714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçmeyen) 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.22.00.00.00 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen) 0 2 0 0 0 3,2 4
5205.23.00.00.00 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43'ü geçen 52'yi geçmeyen) 0 2 0 0 0 3,2 4
5205.24.00.00.00 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52'yi geçen 80'i geçmeyen) 0 2 0 0 0 3,2 4
5205.26.00.00.00 125 Desiteksten az, 106,38 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 80'i geçen  94'ü geçmeyen) 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.27.00.00.00 106,38 Desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 94'ü geçen 120'yi geçmeyen) 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.28.00.00.00 83,33 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 120'yi geçen) 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.31.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.31.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.31.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.32.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 2 0 0 0 3,2 4
5205.32.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 2 0 0 0 3,2 4
5205.32.00.90.00 Diğerleri 0 2 0 0 0 3,2 4
5205.33.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.33.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.33.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.34.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.34.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.34.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.35.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.35.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.35.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.41.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.41.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.41.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.42.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.42.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.42.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.43.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.43.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.43.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.44.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.44.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.44.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.46.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.46.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.46.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.47.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.47.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.47.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.48.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.48.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5205.48.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.11.00.00.00 714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçmeyen) 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.12.00.00.00 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen) 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.13.00.00.00 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43'ü geçen 52'yi geçmeyen) 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.14.00.00.00 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52'yi geçen 80'i geçmeyen) 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.15.00.00.00 125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80'i geçen) 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.21.00.00.00 714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçmeyen) 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.22.00.00.00 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen) 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.23.00.00.00 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil)  desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43'ü geçen 52'yi geçmeyen) 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.24.00.00.00 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52'yi geçen 80'i geçmeyen) 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.25.00.00.00 125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80'i geçen) 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.31.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.31.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.31.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.32.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.32.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.32.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.33.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.33.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.33.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.34.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.34.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.34.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.35.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.35.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.35.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.41.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.41.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.41.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.42.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.42.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.42.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.43.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.43.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.43.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.44.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.44.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.44.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.45.00.10.00 Balıkağı ipliği 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.45.00.20.00 Diğer ağ iplikleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5206.45.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5207.10.00.00.00 Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler 0 0 0 0 0 4 5
5207.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 4 5
5208.11.10.00.00 Bandaj, sargı ve gazlıbez imalinde kullanılan mensucat  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.11.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.11.90.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.11.90.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.12.16.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.12.16.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.12.16.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.12.19.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.12.19.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.12.19.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.12.96.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.12.96.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.12.96.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.12.99.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.12.99.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.12.99.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.13.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.13.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.13.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.19.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.19.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.19.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.21.10.00.00 Bandaj, sargı bezi ve gazlı bez imalinde kullanılan mensucat  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.21.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.21.90.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.21.90.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.22.16.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.22.16.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.22.16.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.22.19.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.22.19.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.22.19.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.22.96.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.22.96.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.22.96.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.22.99.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.22.99.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.22.99.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.23.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.23.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.23.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.29.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.29.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.29.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.31.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.31.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.31.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.32.16.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.32.16.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.32.16.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.32.19.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.32.19.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.32.19.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.32.96.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.32.96.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.32.96.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.32.99.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.32.99.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.32.99.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.33.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.33.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.33.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.39.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.39.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.39.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.41.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.41.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.41.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.42.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.42.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.42.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.43.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.43.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.43.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.49.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.49.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.49.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.51.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.51.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.51.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.52.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.52.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.52.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.59.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.59.10.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.59.10.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.59.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5208.59.90.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5208.59.90.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.11.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5209.11.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.11.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.12.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5209.12.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.12.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.19.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5209.19.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.19.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.21.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5209.21.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.21.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.22.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5209.22.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.22.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.29.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5209.29.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.29.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.31.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5209.31.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.31.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.32.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5209.32.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.32.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.39.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5209.39.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.39.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.41.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5209.41.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.41.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.42.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5209.42.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.42.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.43.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5209.43.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.43.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.49.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5209.49.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.49.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.51.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5209.51.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.51.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.52.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5209.52.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.52.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.59.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5209.59.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5209.59.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.11.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5210.11.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.11.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.19.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5210.19.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.19.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.21.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5210.21.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.21.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.29.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5210.29.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.29.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.31.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5210.31.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.31.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.32.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5210.32.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.32.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.39.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5210.39.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.39.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.41.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5210.41.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.41.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.49.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5210.49.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.49.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.51.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5210.51.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.51.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.59.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5210.59.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5210.59.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.11.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5211.11.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.11.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.12.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5211.12.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.12.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.19.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5211.19.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.19.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.20.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5211.20.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.20.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.31.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5211.31.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.31.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.32.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5211.32.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.32.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.39.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5211.39.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.39.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.41.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5211.41.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.41.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.42.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5211.42.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.42.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.43.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5211.43.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.43.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.49.10.10.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.49.10.20.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.49.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5211.49.90.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.49.90.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.51.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5211.51.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.51.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.52.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5211.52.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.52.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.59.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 4 0 0 0 6,4 8
5211.59.00.91.00 Fasoneli  0 4 0 0 0 6,4 8
5211.59.00.92.00 Fasonesiz  0 4 0 0 0 6,4 8
5212.11.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.11.10.91.00 Fasoneli  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.11.10.92.00 Fasonesiz  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.11.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.11.90.91.00 Fasoneli  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.11.90.92.00 Fasonesiz  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.12.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.12.10.91.00 Fasoneli  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.12.10.92.00 Fasonesiz  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.12.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.12.90.91.00 Fasoneli  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.12.90.92.00 Fasonesiz  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.13.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.13.10.91.00 Fasoneli  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.13.10.92.00 Fasonesiz  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.13.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.13.90.91.00 Fasoneli  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.13.90.92.00 Fasonesiz  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.14.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.14.10.91.00 Fasoneli  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.14.10.92.00 Fasonesiz  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.14.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.14.90.91.00 Fasoneli  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.14.90.92.00 Fasonesiz  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.15.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.15.10.91.00 Fasoneli  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.15.10.92.00 Fasonesiz  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.15.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.15.90.91.00 Fasoneli  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.15.90.92.00 Fasonesiz  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.21.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.21.10.91.00 Fasoneli  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.21.10.92.00 Fasonesiz  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.21.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.21.90.91.00 Fasoneli  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.21.90.92.00 Fasonesiz  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.22.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.22.10.91.00 Fasoneli  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.22.10.92.00 Fasonesiz  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.22.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.22.90.91.00 Fasoneli  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.22.90.92.00 Fasonesiz  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.23.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.23.10.91.00 Fasoneli  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.23.10.92.00 Fasonesiz  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.23.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.23.90.91.00 Fasoneli  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.23.90.92.00 Fasonesiz  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.24.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.24.10.91.00 Fasoneli  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.24.10.92.00 Fasonesiz  0 0 0 0 0 6,4 8
5212.24.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.24.90.91.00 Fasoneli 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.24.90.92.00 Fasonesiz 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.25.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.25.10.91.00 Fasoneli 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.25.10.92.00 Fasonesiz 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.25.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.25.90.91.00 Fasoneli 0 0 0 0 0 6,4 8
5212.25.90.92.00 Fasonesiz 0 0 0 0 0 6,4 8

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder