15 Aralık 2015 Salı

fasil 84 gumruk vergisi oranlari

FASIL 84 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI
II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler     GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    1 2 3 4 8
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 5 6 7
8401.10.00.00.00 Nükleer reaktörler 0 0 0 0 0 2,2 5,7
8401.20.00.10.11 Cihazlar 0 0 0 0 0 0 3,7
8401.20.00.10.15 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 3,7
8401.20.00.20.11 Cihazlar 0 0 0 0 0 0 3,7
8401.20.00.20.15 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 3,7
8401.20.00.90.11 Cihazlar 0 0 0 0 0 0 3,7
8401.20.00.90.15 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 3,7
8401.30.00.00.00 Işınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar) 0 0 0 0 0 0 3,7
8401.40.00.00.00 Nükleer reaktörlerin aksam ve parçaları 0 0 0 0 0 0 3,7
8402.11.00.00.00 Saatte 45 tondan fazla buhar üreten su borulu kazanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8402.12.00.00.00 Saatte 45 ton veya daha az buhar üreten su borulu kazanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8402.19.10.00.00 Alev borulu kazanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8402.19.90.00.11 Duman borulu kazanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8402.19.90.00.19 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8402.20.00.00.00 Kızgın su kazanları 0 0 0 0 0 0 2,7
8402.90.00.10.11 Ondüle külhanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8402.90.00.10.19 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8402.90.00.90.11 Buhar boruları 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8402.90.00.90.12 Buhar domları 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8402.90.00.90.13 Buhar toplayıcı borular (kollektörler) 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8402.90.00.90.14 Ondüle külhanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8402.90.00.90.19 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8403.10.10.00.00 Dökme demirden olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8403.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8403.90.10.00.00 Dökme demirden olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8403.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8404.10.00.10.00 Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8404.10.00.90.11 Su ısıtıcıları (ekonomizörler) ve hava ısıtıcıları 0 0 0 0 0 0 2,7
8404.10.00.90.12 Kızdırıcılar ve kızdırıcı soğutucuları 0 0 0 0 0 0 2,7
8404.10.00.90.13 Buhar ve ısı akümülatörleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8404.10.00.90.14 Kurum temizleme cihazları 0 0 0 0 0 0 2,7
8404.10.00.90.15 Gaz tasarruf cihazları 0 0 0 0 0 0 2,7
8404.10.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8404.20.00.00.00 Buhar güç üniteleri için kondansörler 0 0 0 0 0 0 2,7
8404.90.00.10.00 Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazların aksam ve parçaları 0 0 0 0 0 0 2,7
8404.90.00.90.11 Kızdırıcı borular 0 0 0 0 0 0 2,7
8404.90.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8405.10.00.00.11 Gaz jenaratörleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8405.10.00.00.12 Su gazı jenaratörleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8405.10.00.00.13 Su ile işleyen asetilen jenaratörleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8405.10.00.00.14 Oksijen jenaratörleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8405.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8405.90.00.00.00 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8406.10.00.00.00 Deniz taşıtlarına ait türbinler 0 0 0 0 0 0 2,7
8406.81.00.00.00 Gücü 40 MW'ı geçenler 0 0 0 0 0 0 2,7
8406.82.00.00.00 Gücü 40 MW.ı geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 2,7
8406.90.10.00.00 Stator çarkları, rotorlar ve bunların çarkları 0 0 0 0 0 0 2,7
8406.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8407.10.00.10.11 Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8407.10.00.10.12 Silindir hacmi 250 cm3 .den fazla olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8407.10.00.90.11 Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7(2)
8407.10.00.90.12 Silindir hacmi 250 cm3 .den fazla olanlar  0 0 0 0 0 0 1,7(2)
8407.21.10.00.00 Silindir hacmi 325 cm3.ü geçmeyenler 0 0 0 0 0 2,1 6,2
8407.21.91.00.00 Gücü 30 kW.ı geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 4,2
8407.21.99.00.00 Gücü 30 kW.ı geçenler 0 0 0 0 0 0 4,2
8407.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,2
8407.31.00.00.00 Silindir hacmi 50 cm3.ü geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 2,7
8407.32.10.00.00 Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8407.32.90.00.00 Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8407.33.20.00.00 Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 500 cm3.ü geçmeyenler 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8407.33.80.00.00 Silindir hacmi 500 cm3.ü geçen fakat 1000 cm3.ü geçmeyenler 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8407.34.10.00.00 Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701. 10 Alt pozisyonundaki motokültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2800 cm3.den az bir motorla birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar (1) 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8407.34.30.00.00 Kullanılmış 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8407.34.91.00.00 Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçmeyenler 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8407.34.99.00.00 Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçenler 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8407.90.10.00.00 Silindir hacmi 250 cm3.ü geçmeyenler 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8407.90.50.00.00 Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2800 cm3.den az bir motorla birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar (1) 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8407.90.80.00.00 Gücü 10 kW.ı geçmeyenler 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8407.90.90.00.00 Gücü 10 kW.ı geçenler 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8408.10.11.00.00 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00  alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8408.10.19.00.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8408.10.23.00.00 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar; 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8408.10.27.00.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8408.10.31.00.00 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00  alt  pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8408.10.39.00.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8408.10.41.00.00 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00  alt  pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8408.10.49.00.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8408.10.51.00.00 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00  alt  pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8408.10.59.00.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8408.10.61.00.00 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00  alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8408.10.69.00.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8408.10.71.00.00 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00  alt  pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8408.10.79.00.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8408.10.81.00.00 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar,                        8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00  alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8408.10.89.00.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8408.10.91.00.00 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00  alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8408.10.99.00.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8408.20.10.00.00 Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2500 cm3. den az bir motorla birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar (1) 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8408.20.31.00.00 Gücü 50 kW.ı geçmeyenler 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8408.20.35.00.00 Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8408.20.37.00.00 Gücü 100 kW.ı geçenler 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8408.20.51.00.00 Gücü 50 kW.ı geçmeyenler 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8408.20.55.00.00 Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 KW ı geçmeyenler 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8408.20.57.00.00 Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8408.20.99.00.00 Gücü 200 kW.ı geçenler 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8408.90.21.00.00 Demiryolu taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8408.90.27.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8408.90.27.90.00 Diğerleri 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8408.90.41.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8408.90.41.90.00 Diğerleri 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8408.90.43.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8408.90.43.90.00 Diğerleri 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8408.90.45.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8408.90.45.90.00 Diğerleri 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8408.90.47.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8408.90.47.90.00 Diğerleri 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8408.90.61.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8408.90.61.90.00 Diğerleri 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8408.90.65.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8408.90.65.90.00 Diğerleri 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8408.90.67.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8408.90.67.90.00 Diğerleri 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8408.90.81.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8408.90.81.90.00 Diğerleri 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8408.90.85.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8408.90.85.90.00 Diğerleri 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8408.90.89.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8408.90.89.90.00 Diğerleri 0 3,1 0 0 0 0 4,2
8409.10.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8409.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7 (2)
8409.91.00.00.00 Sadece veya esas itibariyle kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar için olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8409.99.00.00.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8410.11.00.00.00 Gücü 1000 kW.ı geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 4,5
8410.12.00.00.00 Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 10 000 kW.ı geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 4,5
8410.13.00.00.00 Gücü 10 000 kW.ı geçenler 0 0 0 0 0 0 4,5
8410.90.00.00.00 Aksam ve parçalar (regülatörler dahil) 0 0 0 0 0 0 4,5
8411.11.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8411.11.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,2 (2)
8411.12.10.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8411.12.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7 (2)
8411.12.30.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8411.12.30.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7 (2)
8411.12.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8411.12.80.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7 (2)
8411.21.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8411.21.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,6 (2)
8411.22.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8411.22.20.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7 (2)
8411.22.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8411.22.80.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7 (2)
8411.81.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8411.81.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,1
8411.82.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8411.82.20.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,1
8411.82.60.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8411.82.60.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,1
8411.82.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8411.82.80.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,1
8411.91.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8411.91.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7 (2)
8411.99.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8411.99.00.90.00 Diğerleri  0 0 0 0 0 0 4,1
8412.10.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8412.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2 (2)
8412.21.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8412.21.20.90.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8412.21.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8412.21.80.90.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8412.29.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8412.29.20.90.00 Diğerleri 0 2,8 0 0 0 0 4,2
8412.29.81.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8412.29.81.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,2
8412.29.89.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8412.29.89.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,2
8412.31.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8412.31.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,2
8412.39.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8412.39.00.90.00 Diğerleri 0 2,8 0 0 0 0 4,2
8412.80.10.00.00 Buharla çalışan makinalar 0 0 0 0 0 0 2,7
8412.80.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8412.80.80.90.11 Rüzgarla çalışan motor ve makinalar 0 0 0 0 0 0 4,2
8412.80.80.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,2
8412.90.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8412.90.20.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7 (2)
8412.90.40.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8412.90.40.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8412.90.80.10.00 Buharla çalışan makinalara ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8412.90.80.20.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8412.90.80.90.11 Pnömatik güç motorlarına ve makinalarına ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8412.90.80.90.12 Rüzgarla çalışan motor ve makinalara ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8412.90.80.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8413.11.00.10.00 Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8413.11.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8413.19.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.19.00.20.00 Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8413.19.00.90.11 Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8413.19.00.90.12 Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8413.19.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8413.20.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.20.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8413.30.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.30.20.90.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8413.30.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.30.80.90.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8413.40.00.00.00 Beton pompaları 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8413.50.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.50.20.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8413.50.40.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.50.40.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8413.50.61.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.50.61.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8413.50.69.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.50.69.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8413.50.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.50.80.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8413.60.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.60.20.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8413.60.31.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.60.31.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8413.60.39.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.60.39.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8413.60.61.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.60.61.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8413.60.69.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.60.69.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8413.60.70.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.60.70.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8413.60.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.60.80.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8413.70.21.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus  olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.70.21.90.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8413.70.29.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.70.29.90.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8413.70.30.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.70.30.90.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8413.70.35.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.70.35.90.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8413.70.45.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.70.45.90.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8413.70.51.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.70.51.90.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8413.70.59.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.70.59.90.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8413.70.65.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.70.65.90.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8413.70.75.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.70.75.90.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8413.70.81.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.70.81.90.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8413.70.89.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8413.70.89.90.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8413.81.00.00.00 Pompalar (3) 0 0 0 0 0 0 1,7
8413.82.00.00.00 Sıvı elevatörleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8413.91.00.00.00 Pompalara ait olanlar (3) 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8413.92.00.00.00 Sıvı elevatörlerine ait olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8414.10.20.00.00 Yarı iletken üretiminde kullanılmaya mahsus olanlar (3) 0 0 0 0 0 0 1,7 (4)
8414.10.25.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.10.25.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8414.10.81.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.10.81.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8414.10.89.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.10.89.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8414.20.20.00.00 Bisikletler ve motosikletler için el pompaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8414.20.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.20.80.90.00 Diğerleri 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8414.30.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.30.20.90.00 Diğerleri 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8414.30.81.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.30.81.90.00 Diğerleri 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8414.30.89.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.30.89.90.00 Diğerleri 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8414.40.10.00.11 Vidalı olanlar 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8414.40.10.00.12 Pistonlu olanlar 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8414.40.10.00.19 Diğerleri 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8414.40.90.00.11 Vidalı olanlar 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8414.40.90.00.12 Pistonlu olanlar 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8414.40.90.00.19 Diğerleri 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8414.51.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.51.00.20.00 Evlerde kullanılanlar 0 2,1 0 0 0 0 3,2
8414.51.00.90.00 Diğerleri 0 2,1 0 0 0 0 3,2
8414.59.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.59.20.20.00 Evlerde kullanılanlar 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8414.59.20.90.00 Diğerleri 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8414.59.40.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.59.40.20.00 Evlerde kullanılanlar 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8414.59.40.90.00 Diğerleri 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8414.59.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.59.80.20.13 Isıtmasız hava perdeleri 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8414.59.80.20.14 Diğerleri 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8414.59.80.90.13 Isıtmasız hava perdeleri 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8414.59.80.90.15 Emme ve üfleme yapabilen kabinli fanlar (ısı geri kazanımlı) 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8414.59.80.90.19 Diğerleri 0 1,5 0 0 0 0 2,3
8414.60.00.10.00 Evlerde kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8414.60.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8414.80.11.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.80.11.90.00 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8414.80.19.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.80.19.90.00 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8414.80.22.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.80.22.90.00 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8414.80.28.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.80.28.90.00 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8414.80.51.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.80.51.90.00 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8414.80.59.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.80.59.90.00 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8414.80.73.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.80.73.90.00 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8414.80.75.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.80.75.90.00 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8414.80.78.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.80.78.90.00 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8414.80.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.80.80.20.00 Aspiratörü olan filtreli davlumbazlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8414.80.80.30.00 Serbest pistonlu jeneratörler 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8414.80.80.90.11 En büyük yatay kenarı 120 cm.yi geçen bir aspiratörü olan davlumbazlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8414.80.80.90.19 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8414.90.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8414.90.00.20.00 Evlerde kullanılan vantilatör ve aspiratörlere ait olanlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8414.90.00.30.00 Aspiratörü olan filtreli davlumbazlara ait olanlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8414.90.00.90.11 Pistonlu kompresörlere ait olanlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8414.90.00.90.12 Vidalı kompresörlere ait olanlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8414.90.00.90.13 Diğer kompresörlere ait olanlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8414.90.00.90.19 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self contained) 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem) 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8415.20.00.00.00 Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8415.81.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8415.81.00.90.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8415.82.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8415.82.00.90.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8415.83.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8415.83.00.90.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8415.90.00.10.00 8415.81, 8415.82 veya 8415.83 alt pozisyonlarındaki sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus klima cihazlarına ait olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8415.90.00.90.11 Split sistemlerin dış üniteleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8415.90.00.90.12 Split sistemlerin iç üniteleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8415.90.00.90.19 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8416.10.10.00.00 Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8416.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8416.20.10.00.00 Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile birlikte bulunanlar) 0 0 0 0 0 0 1,7
8416.20.20.00.11 Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8416.20.20.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8416.20.80.00.11 Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8416.20.80.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8416.30.00.00.00 Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil) 0 0 0 0 0 0 1,7
8416.90.00.00.11 Brülörlere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8416.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8417.10.00.00.11 Ergitme fırınları 0 0 0 0 0 0 1,7
8417.10.00.00.12 Isıl işlem fırınları 0 0 0 0 0 0 1,7
8417.10.00.00.13 İzabe fırınları 0 0 0 0 0 0 1,7
8417.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8417.20.10.00.00 Tünel fırınları 0 0 0 0 0 0 1,7
8417.20.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8417.80.30.00.00 Seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar 0 0 0 0 0 0 1,7
8417.80.50.00.00 Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar 0 0 0 0 0 0 1,7
8417.80.70.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8417.90.00.00.00 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8418.10.20.00.00 Hacmi 340 litreyi geçenler (3) 0 1,2 0 0 0 0 1,9
8418.10.80.00.00 Diğerleri (3) 0 1,2 0 0 0 0 1,9
8418.21.10.00.00 Hacmi 340 litreyi geçenler 0 1 0 0 0 0 1,5
8418.21.51.00.00 Masa modeli olanlar 0 1,6 0 0 0 0 2,5
8418.21.59.00.00 Gömme tip olanlar 0 1,2 0 0 0 0 1,9
8418.21.91.00.00 Hacmi 250 litreyi geçmeyenler 0 1,6 0 0 0 0 2,5
8418.21.99.00.00 Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler 0 1,2 0 0 0 0 1,9
8418.29.00.00.11 Evlerde kullanılan elektriksiz buzdolapları 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8418.29.00.00.19 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8418.30.20.00.00 Hacmi 400 litreyi geçmeyenler (3) 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8418.30.80.00.00 Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 Iitreyi geçmeyenler (3) 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8418.40.20.00.00 Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (3) 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8418.40.80.00.00 Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler (3) 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8418.50.11.00.00 Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8418.50.19.00.11 Dondurma makineleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8418.50.19.00.19 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8418.50.90.00.00 Mobilya tipi diğer soğutucular 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8418.61.00.00.00 Isı pompaları (84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç) (3) 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8418.69.00.10.00 Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler (3) 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8418.69.00.91.00 Komple soğutma tesisleri (3) 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8418.69.00.99.00 Diğerleri (3) 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8418.91.00.00.00 Soğutucu veya dondurucu cihazlara mahsus mobilyalar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8418.99.10.00.00 Evaporatörler ve kondenserler (ev tipi buzdolapları için olanlar hariç) 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8418.99.90.00.00 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar 0 1,3 0 0 0 0 2,6
8419.19.00.00.11 Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) 0 0 0 0 0 0 2,6
8419.19.00.00.12 Güneş enerjili su ısıtıcıları 0 0 0 0 0 0 2,6
8419.19.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,6
8419.20.00.00.11 Elektrikli sterilizatörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8419.20.00.00.19 Diğer sterilizatörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8419.31.00.00.00 Tarım ürünleri için olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8419.32.00.00.00 Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8419.39.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8419.40.00.00.11 Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan) 0 0 0 0 0 0 1,7
8419.40.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8419.50.00.00.00 Isı değiştiricileri (eşanjörler) (3) 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8419.60.00.00.00 Hava veya diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makinalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8419.81.20.00.11 Elektrikli olanlar (3) 0 0 0 0 0 0 2,7
8419.81.20.00.19 Diğerleri (3) 0 0 0 0 0 0 2,7
8419.81.80.00.00 Diğerleri (3) 0 0 0 0 0 0 1,7
8419.89.10.00.00 Su dolaşımı vasıtası ile doğrudan soğutmaya mahsus (bir ayırma duvarı olmayan) soğutma kuleleri ve benzeri tesisler 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8419.89.30.00.00 Biriktirme yoluyla metal kaplamaya mahsus vakum-buhar tertibatı  0 1,2 0 0 0 0 2,4
8419.89.98.10.00 Pastörizatörler 0 1,2 0 0 0 0 2,4
8419.89.98.90.11 Tütsüleme cihazları 0 1,2 0 0 0 0 2,4
8419.89.98.90.12 Dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar 0 1,2 0 0 0 0 2,4
8419.89.98.90.19 Diğerleri 0 1,2 0 0 0 0 2,4
8419.90.15.00.00 8419.20.00.00 alt pozisyonundaki sterilizatörlere ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8419.90.85.10.00 Pastörizatörlere ait olanlar 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8419.90.85.90.11 Perkolatörlere ait olanlar 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8419.90.85.90.12 Şofben ve diğer su ısıtıcılarına ait olanlar 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8419.90.85.90.13 Isı değiştiricilerine (eşanjörler) ait olanlar (3) 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8419.90.85.90.19 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8420.10.10.00.00 Tekstil sanayiinde kullanılan türden olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8420.10.30.00.00 Kağıt sanayiinde kullanılan türden olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8420.10.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8420.91.10.00.11 Kalenderler için 0 0 0 0 0 0 1,7
8420.91.10.00.19 Diğer hadde makinaları için 0 0 0 0 0 0 1,7
8420.91.80.00.11 Kalenderler için 0 0 0 0 0 0 2,2
8420.91.80.00.19 Diğer hadde makinaları için 0 0 0 0 0 0 2,2
8420.99.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
8421.11.00.00.00 Krema ayırıcılar (ekremözler) 0 0 0 0 0 0 2,2
8421.12.00.00.11 Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8421.12.00.00.19 Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen kapasitede olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8421.19.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8421.19.20.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,5
8421.19.70.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8421.19.70.90.00 Diğerleri  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8421.21.00.00.00 Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar (3) 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8421.22.00.00.00 İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8421.23.00.00.00 İçten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtreleri (3) 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8421.29.00.00.11 Diyalizör (3) 0 0 0 0 0 0 1,7
8421.29.00.00.19 Diğerleri (3) 0 0 0 0 0 0 1,7
8421.31.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8421.31.00.90.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8421.39.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8421.39.20.90.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8421.39.60.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8421.39.60.90.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8421.39.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8421.39.80.90.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8421.91.00.00.00 Santrifüjlere ait olanlar (santrifüj kurutma makinalarına ait olanlar dahil) 0 0 0 0 0 0 1,7
8421.99.00.00.11 Gümüş ihtiva eden filtre kartuşları 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8421.99.00.00.19 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8422.11.00.00.00 Evlerde kullanılanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8422.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8422.20.00.00.00 Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8422.30.00.00.00 Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8422.40.00.00.00 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil) 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8422.90.10.00.00 Bulaşık yıkama makinalarına ait olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8422.90.90.00.11 Diğer paketleme veya ambalajlama makinalarına ait olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8422.90.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.10.10.00.00 Evlerde kullanılan teraziler 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.10.90.00.11 Elektrikli ve elektronik basküller 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.10.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.20.00.00.11 Elektrikli ve elektronik basküller 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.20.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.30.00.10.11 Elektrikli ve elektronik basküller 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.30.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.30.00.90.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.30.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.81.10.00.00 Maddelerin önceden tesbit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolünü otomatik olarak yapan kontrol aletleri (ağırlıklara göre tasnif edenler dahil) 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.81.30.00.00 Önceden paketlenmiş maddeleri tartmaya ve etiketlemeye mahsus alet ve  cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.81.50.00.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.81.50.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.81.90.00.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.81.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.82.10.00.00 Maddelerin önceden tespit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolünü otomatik olarak yapan kontrol aletleri (ağırlıklarına göre tasnif edilenler dahil) 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.82.90.10.11 Elektrikli ve elektronik basküller 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.82.90.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.82.90.90.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.82.90.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.89.00.10.11 Elektrikli ve elektronik basküller 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.89.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.89.00.90.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.89.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.90.00.00.11 Her türlü tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar 0 0 0 0 0 0 1,7
8423.90.00.00.12 Elektrikli ve elektromekanik olanlara
ait aksam ve parçalar
0 0 0 0 0 0 1,7
8423.90.00.00.19 Diğerlerine ait aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8424.10.00.00.00 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın) (3) 0 0 0 0 0 0 1,7
8424.20.00.00.00 Püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8424.30.01.00.00 Isıtma tertibatlı olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8424.30.08.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8424.30.10.00.00 Basınçlı hava ile çalışanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8424.30.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8424.81.10.00.00 Sulama cihazları 0 0 0 0 0 0 1,7
8424.81.30.10.11 Sıvı püskürtücüler 0 0 0 0 0 0 1,7
8424.81.30.10.12 Toz püskürtücüler 0 0 0 0 0 0 1,7
8424.81.30.10.13 Pülvarizatörler 0 0 0 0 0 0 1,7
8424.81.30.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8424.81.30.90.11 Sıvı püskürtücüler 0 0 0 0 0 0 1,7
8424.81.30.90.12 Toz püskürtücüler 0 0 0 0 0 0 1,7
8424.81.30.90.13 Pülvarizatörler 0 0 0 0 0 0 1,7
8424.81.30.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8424.81.91.00.00 Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek üzere yapılmış  pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar 0 0 0 0 0 0 1,7
8424.81.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8424.89.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8424.90.00.00.11 Tarım ve bahçeciliğe ait olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8424.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8425.11.00.00.00 Elektrik motorlu olanlar (3) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8425.19.00.00.00 Diğerleri (3) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8425.31.00.00.11 Gemilerde kulanılan bucurgatlar ve ırgatlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8425.31.00.00.19 Diğerleri (3) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8425.39.00.00.10 Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgatlar ;özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş bucurgatlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8425.39.00.00.90 Diğerleri (3) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8425.41.00.00.00 Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki sabit kriko sistemleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8425.42.00.00.00 Diğer hidrolik krikolar ve ağır yük kaldırıcıları (hidrolik) (3) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8425.49.00.00.00 Diğerleri (3) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8426.11.00.00.00 Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş
gezer köprü vinçleri
Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8426.12.00.10.00 Hareketli kaldırma çerçeveleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8426.12.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8426.19.00.00.11 Gantri vinçler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8426.19.00.00.12 Köprü vinçler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8426.19.00.00.13 Raylı taşıyıcı vinçler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8426.19.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8426.20.00.00.00 Kule vinçler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8426.30.00.00.00 Seyyar dirençli vinçler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8426.41.00.10.00 Vinçli yük arabaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8426.41.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8426.49.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8426.91.10.00.00 Taşıtların yüklenip boşaltılmasına mahsus hidrolik vinçler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8426.91.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8426.99.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8426.99.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8427.10.10.00.00 Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8427.10.90.00.00 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8427.20.11.00.00 Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8427.20.19.00.00 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8427.20.90.00.00 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8427.90.00.10.00 Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları 0 2 0 0 0 0 4
8427.90.00.90.00 Diğerleri 0 2 0 0 0 0 4
8428.10.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.10.20.90.11 İnsan taşımaya mahsus olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.10.20.90.12 Yük taşımaya mahsus olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.10.20.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.10.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.10.80.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.20.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.20.20.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.20.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.20.80.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.31.00.00.00 Yer altında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.32.00.00.00 Diğerleri (kovalı olanlar) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.33.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.33.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.39.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.39.20.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.39.90.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.39.90.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.40.00.00.00 Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.60.00.00.00 Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler; fünikülerler için çekiş mekanizmaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.90.71.00.00 Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.90.79.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.90.90.10.00 Haddehane için makina ve cihazlar; ürünlerin taşınmasına mahsus döner masalar; külçe, bilye, çubuk ve levha bloklarına mahsus külbütörler ve manipulatörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.90.90.20.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8428.90.90.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.11.00.00.11 Buldozerler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.11.00.00.12 Angledozerler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.19.00.00.11 Buldozerler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.19.00.00.12 Angledozerler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.20.00.00.11 Greyderler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.20.00.00.12 Toprağın tesviyesine mahsus makinalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.30.00.00.00 Skreyperler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.40.10.00.11 Lastik tekerlekli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.40.10.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.40.30.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.40.90.00.00 Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.51.10.10.11 Lastik tekerlekli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.51.10.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.51.10.90.11 Lastik tekerlekli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.51.10.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.51.91.00.00 Paletli yükleyiciler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.51.99.10.11 Lastik tekerlekli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.51.99.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.51.99.90.11 Lastik tekerlekli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.51.99.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.52.10.00.00 Paletli ekskavatörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.52.90.00.11 Lastik tekerlekli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.52.90.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.59.00.10.11 Beko loder Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.59.00.10.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8429.59.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8430.10.00.10.00 Kazık varyosları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8430.10.00.20.00 Kazık sökme makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8430.20.00.00.11 Kar küreyicileri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8430.20.00.00.12 Kar püskürtücüleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8430.31.00.00.00 Kendinden hareketli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8430.39.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8430.41.00.00.00 Kendinden hareketli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8430.49.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8430.50.00.00.00 Kendinden hareketli diğer makina ve cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8430.61.00.00.11 İtilen ve çekilen yol silindirleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8430.61.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8430.69.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.10.00.00.00 84.25 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.20.00.10.00 8427.90.00.10 Alt pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar 0 2,6 0 0 0 0 4
8431.20.00.20.00 8427.90.00.90 Alt pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar 0 2,6 0 0 0 0 4
8431.20.00.90.00 Diğerlerine ait olanlar 0 2,6 0 0 0 0 4
8431.31.00.00.00 Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.39.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.41.00.11.00 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara  ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.41.00.19.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.41.00.21.00 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00 ve 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.41.00.29.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.41.00.31.00 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.41.00.39.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.42.00.00.00 Buldozer ve angledozer bıçakları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.43.00.00.00 8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme veya sondaj makinalarına ait  aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.49.20.11.00 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.49.20.19.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.49.20.21.00 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.49.20.23.00 8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.49.20.29.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.49.20.31.00 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.49.20.39.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.49.80.11.00 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait  olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.49.80.19.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.49.80.21.00 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.49.80.25.00 8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.49.80.29.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.49.80.31.00 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8431.49.80.39.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.10.00.00.00 Pulluklar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.21.00.00.00 Diskli tırmıklar (diskorolar) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.29.10.00.11 Skarifikatörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.29.10.00.12 Kültivatörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.29.30.00.00 Tırmıklar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.29.50.00.00 Toprak frezeleri (rötovatörler) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.29.90.00.11 Gübreli çapa makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.29.90.00.19 Diğer çapa makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.29.90.00.21 Tırmıklı merdaneler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.29.90.00.29 Diğer merdaneler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.29.90.00.39 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.30.11.00.11 Mekanik olanlar (mibzer) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.30.11.00.12 Pnömatik olanlar (mibzer) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.30.19.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.30.90.00.11 Tek dane ekim makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.30.90.00.12 Yumru dikim makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.30.90.00.13 Fide dikim makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.30.90.00.14 Fidan dikim makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.40.10.00.00 Mineral veya kimyasal gübreler için olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.40.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.80.00.00.11 Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.80.00.00.12 Taş parçalarını sökme, toplama makinaları                    Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.80.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8432.90.00.00.00 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.11.10.00.00 Elektrik motorlu olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.11.51.00.00 Oturacak yeri olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.11.59.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.11.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.19.10.00.00 Elektrik motorlu olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.19.51.00.00 Oturacak yeri olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.19.59.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.19.70.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.19.90.00.00 Motorsuz olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.20.10.00.00 Motorlu olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.20.50.00.00 Bir traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.20.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.30.00.00.00 Ot hazırlama makina ve cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.40.00.00.00 Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.51.00.00.00 Biçer döverler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.52.00.00.11 Sap döver harman makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.52.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.53.10.00.11 Patates sökme makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.53.10.00.12 Patates hasat makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.53.30.00.11 Pancar baş kesme makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.53.30.00.12 Pancar hasat makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.53.90.00.11 Yer fıstığı sökme makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.53.90.00.12 Yer fıstığı hasat makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.53.90.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.59.11.00.00 Kendinden hareketli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.59.19.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.59.85.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.60.00.00.11 Meyva ve sebzeleri ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makina ve cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.60.00.00.12 Yumurta temizleme ve yıkama makina ve cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.60.00.00.13 Yumurtaları ağırlık ve büyüklüklerine göre ayırmaya mahsus makina ve cihazlar              Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.60.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.90.00.10.11 Kombine hasat ve harman makinalarına (biçer döverlere) ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.90.00.10.12 Ot ve samanları balyalama makinalarına ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.90.00.20.00 Harman makinalarına ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.90.00.90.11 Orak makinalarına (biçerlere) ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8433.90.00.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8434.10.00.00.00 Süt sağma makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8434.20.00.00.11 Tereyağ imaline mahsus makina ve cihazlar (ekremözler hariç) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8434.20.00.00.12 Peynir imaline mahsus makina ve cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8434.20.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8434.90.00.00.00 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8435.10.00.00.11 Üzüm sıkma presleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8435.10.00.00.12 Meyva sularını çıkarmaya mahsus presler 0 0 0 0 0 0 1,7
8435.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8435.90.00.00.00 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8436.10.00.00.00 Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8436.21.00.00.11 Civciv çıkartma makina ve cihazları 0 0 0 0 0 0 1,7
8436.21.00.00.12 Civciv büyütme makina ve cihazları 0 0 0 0 0 0 1,7
8436.29.00.00.11 Tavuk beslemeye mahsus otomatik cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8436.29.00.00.12 Yumurtaları muayene etmeye mahsus mekanik tertibatlı makina ve  cihazlar (tasnif makinaları hariç) 0 0 0 0 0 0 1,7
8436.29.00.00.13 Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8436.29.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8436.80.10.00.00 Ormancılığa mahsus olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8436.80.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8436.91.00.00.00 Kümes hayvancılığına veya civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazlarına ait olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8436.99.00.00.11 Hayvan yemlerini hazırlayan makina ve cihazlara ait olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8436.99.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8437.10.00.00.00 Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8437.80.00.10.11 Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8437.80.00.10.12 Kuru baklagillerin öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8437.80.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8437.80.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8437.90.00.10.00 Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesi, ağırlığı ve büyüklüklerine göre tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlara ait olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8437.90.00.90.11 Vals topları 0 0 0 0 0 0 1,7
8437.90.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8438.10.10.00.00 Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8438.10.90.00.00 Makarna veya benzerlerinin imaline mahsus olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8438.20.00.00.00 Şekerleme, kakao veya çikolata imaline mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8438.30.00.00.00 Şeker imaline mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8438.40.00.00.00 Biracılığa mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8438.50.00.00.00 Etlerin veya kümes hayvanlarının etlerinin hazırlanmasına mahsus makina ve                    cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8438.60.00.00.11 Patates soyma makina ve cihazları 0 0 0 0 0 0 1,7
8438.60.00.00.12 Meyva ve sebzelerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8438.60.00.00.13 Kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8438.80.10.10.00 Çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina 0 0 0 0 0 0 1,7
8438.80.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8438.80.91.00.00 İçeceklerin hazırlanmasına veya imaline mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8438.80.99.10.00 Portakallardan uçucu yağ çıkarmaya mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8438.80.99.90.11 Balıkların veya kabuklu deniz hayvanlarının hazırlanmasına mahsus olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8438.80.99.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8438.90.00.10.00 Kahve çekirdeklerinin kabuklarını soymaya veya çıkarmaya mahsus makina ve cihazlara, çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina ve cihazlara, portakallardan uçucu yağ çıkarmaya mahsus makina ve cihazlara ait olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8438.90.00.90.11 Biracılığa ait makina ve cihazların aksam ve parçaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8438.90.00.90.12 Kalıplar 0 0 0 0 0 0 1,7
8438.90.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8439.10.00.00.11 Kağıt hamuru imalinde kullanılacak olan ham maddeleri hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8439.10.00.00.12 Kağıt hamuru imaline mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8439.20.00.00.00 Kağıt veya karton imaline mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8439.30.00.00.00 Kağıt veya kartonların finisajına mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8439.91.00.00.00 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imali için makina ve cihazlara ait olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8439.99.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8440.10.10.00.00 Kağıt katlama makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8440.10.20.00.00 Kağıt ve formaları harmanlamaya mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8440.10.30.00.11 İplikle dikmeye mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8440.10.30.00.12 Tel ile dikmeye mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8440.10.30.00.13 Tel zımba ile birleştirmeye mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8440.10.40.00.11 Soğuk ve sıcak tutkal ile yapıştıran makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8440.10.40.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8440.10.90.00.11 Sırt, kapak yapma makina ve cihazları 0 0 0 0 0 0 1,7
8440.10.90.00.12 Kapak takma makina ve cihazları 0 0 0 0 0 0 1,7
8440.10.90.00.13 Entegre cilt makina ve cihazları 0 0 0 0 0 0 1,7
8440.10.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8440.90.00.00.00 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8441.10.10.00.00 Bobin halindeki kağıtları kesme ve tekrar bobin halinde sarmaya mahsus  makinalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8441.10.20.00.00 Diğer boyuna veya enine kesme makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8441.10.30.10.00 Fotoğrafçılıkta kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8441.10.30.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8441.10.70.10.00 Fotoğrafçılıkta kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8441.10.70.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8441.20.00.00.11 Zarf imaline mahsus makinalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8441.20.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8441.30.00.00.00 Kutu, tüp, varil ve benzeri mahfazaları yapmaya mahsus makinalar (kalıplama suretiyle yapılanlar hariç) 0 0 0 0 0 0 1,7
8441.40.00.00.00 Kağıt hamuru, kağıt veya kartondan kalıplama suretiyle eşya imaline mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8441.80.00.00.11 Parafinli kağıt ve kartondan bardak, kavanoz, tabak vb. imaline mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8441.80.00.00.12 Zımbalı delik açma (perforaj) makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8441.80.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8441.90.10.11.00 Fotoğrafçılıkta kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8441.90.10.19.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8441.90.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8441.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8442.30.10.00.00 Foto dizgi makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8442.30.91.00.00 Matbaa harflerini eritmeye, dökmeye ve dizmeye mahsus olanlar (linotip, monotip, intertip gibi) (dökme tertibatı olsun olmasın) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8442.30.99.10.00 Klişecilik stereo tipi ve benzerleri için makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8442.30.99.90.11 Film matrisleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8442.30.99.90.12 Yazı program matrisleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8442.30.99.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8442.40.00.00.00 Yukarıdaki makina, alet ve cihazlara ait aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8442.50.20.00.00 Üzerinde basılacak görüntü olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8442.50.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.11.00.00.00 Ofset baskı yapan makinalar,bobin halinde kağıda baskı yapanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.12.00.00.00 Ofset baskı yapan makinalar, tabaka kağıda baskı yapan büro tipi makinalar (rulo halinde olmayan, bir kenarı 22cm. yi geçmeyen ve diğer kenarı 36cm. yi geçmeyen kağıtları kullanan) 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.13.10.00.00 Kullanılmış 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.13.31.00.00 Kağıt ebadı 52x74cm.yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.13.35.00.00 Kağıt ebadı 52x74 cm.yi geçen, fakat 74x107 cm.yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.13.39.00.00 Kağıt ebadı 74x107cm.yi geçenler 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.13.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.14.00.00.00 Tipografik baskı yapan makinalar, bobin halindeki kağıda baskı yapanlar (fleksografik baskı yapanlar hariç) 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.15.00.00.11 Pedallı tipo baskı makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.15.00.00.12 Silindir kazanlı tipo baskı makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.15.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.16.00.00.00 Fleksografik baskı yapan makinalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.17.00.00.00 Gravürbaskı (tifdruk) yapan makina 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.19.20.00.00 Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.19.40.00.00 Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılmaya mahsus olanlar (1) 0 0 0 0 0 0 1,7 (4)
8443.19.70.10.00 Rotatif baskı makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.19.70.90.11 Serigrafi baskı makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.19.70.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.31.20.00.00 Ana fonksiyonu sayısal kopyalama olan, orjinali tarayarak kopyalayan ve  kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar 0 0 0 0 0 0 2,2
8443.31.80.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8443.32.10.10.00 İnkjet tipi yazıcılar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8443.32.10.20.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8443.32.10.90.11 Matris tipi yazıcılar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8443.32.10.90.12 Lazer tipi yazıcılar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8443.32.10.90.13 Satır yazıcılar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8443.32.10.90.19 Diğer yazıcılar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8443.32.30.00.00 Faks makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8443.32.91.00.00 Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar  0 0 0 0 0 0 6
8443.32.93.00.00 Optik sistem ile mücehhez, kopyalama fonksiyonu olan diğer makinalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8443.32.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
8443.39.10.00.00 Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar  0 0 0 0 0 0 6
8443.39.31.00.00 Optik sistemle mücehhez olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8443.39.39.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
8443.39.90.00.00 Diğerleri 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8443.91.10.00.00 8443.19.40 alt pozisyonunda yer alan cihazlara ait olanlar (1) 0 0 0 0 0 0 1,7 (4)
8443.91.91.10.00 Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus makinalara ait olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.91.91.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.91.99.10.00 Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus makinalara ait olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.91.99.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8443.99.10.00.00 Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8443.99.90.10.00 Optik sistemli fotokopi cihazlarına ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8443.99.90.20.00 Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus makinalara ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8443.99.90.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8444.00.10.00.00 Ekstrüzyona mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8444.00.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8445.11.00.00.00 Karde makinaları (tarak makinaları) 0 0 0 0 0 0 1,7
8445.12.00.00.00 Tarama makinaları (penyöz) 0 0 0 0 0 0 1,7
8445.13.00.00.00 Şerit halindeki pamuk, keten, kendir, vb. lifleri çekip uzatarak ve hafifçe bükerek iplik taslağı (fitil) haline getirmeye mahsus cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8445.19.00.10.00 Saw-gin çırçır makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8445.19.00.90.11 Açma makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8445.19.00.90.12 Ovalama makinaları (finisör) 0 0 0 0 0 0 1,7
8445.19.00.90.13 Kıvırcıklaştırma makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8445.19.00.90.14 Karde makinalarından çıkan vatka ve şerit halindeki lifleri bir araya getirerek tekrar homojen bünyeli şeritler haline sokmaya mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8445.19.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8445.20.00.00.11 Open-end eğirme makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8445.20.00.00.12 Ring eğirme makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8445.20.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8445.30.00.00.00 Dokumaya elverişli lifleri katlama veya bükmeye mahsus makinalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8445.40.00.00.11 Masura sıyırma makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8445.40.00.00.12 Masura sarıcılar (atkı aktarma makinaları)            0 0 0 0 0 0 1,7
8445.40.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8445.90.00.00.11 Çözgü makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8445.90.00.00.12 Çözgü ipliklerine mahsus haşıl makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8445.90.00.00.13 Çözgü ipliklerini, dokuma tezgahlarının gücü tellerine ve taraklarına geçirmeye mahsus cihazlar (tahar makinaları) 0 0 0 0 0 0 1,7
8445.90.00.00.14 Dokuma tezgahlarındaki çözgü ipliklerinin nihayetlerini tezgaha yeni verilecek olan çözgü ipliklerinin uçlarına bağlamayı sağlayan cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8445.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8446.10.00.00.00 Genişliği 30 cm.yi geçmeyen kumaşların dokunmasına mahsus olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8446.21.00.00.00 Motorlu olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8446.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8446.30.00.00.00 Genişliği 30 cm.yi geçen kumaşların dokunmasına mahsus olanlar (mekiksiz) 0 0 0 0 0 0 1,7
8447.11.00.00.11 Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8447.11.00.00.12 Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8447.12.00.00.11 Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8447.12.00.00.12 Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8447.20.20.00.11 Ev tipi düz örgü makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8447.20.20.00.12 Sanayi tipi düz örgü makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8447.20.20.00.13 Ev tipi dikiş-trikotaj makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8447.20.20.00.14 Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8447.20.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8447.90.00.00.11 İşleme makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8447.90.00.00.12 Şerit ve kaytan yapan makinalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8447.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8448.11.00.00.00 Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici,delici veya birleştirici makinalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8448.19.00.10.00 Dokumaya elverişli iplikleri eğirmeye mahsus makinalar için yardımcı makinalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8448.19.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8448.20.00.00.11 Üretme memeleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8448.20.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8448.31.00.00.00 Kard garnitürü 0 0 0 0 0 0 1,7
8448.32.00.00.00 Dokumaya elverişli liflerin hazırlanmasına mahsus makinalara ait  olanlar (kard garnitürü hariç) 0 0 0 0 0 0 1,7
8448.33.00.00.00 İğler, kelebekler, döner bilezikler ve açık ağızlı bilezikler 0 0 0 0 0 0 1,7
8448.39.00.00.11 Naylon kopçalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8448.39.00.00.12 Metal kopçalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8448.39.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8448.42.00.00.00 Dokuma makinalarına mahsus taraklar, gücü telleri ve gücü çerçeveleri  0 0 0 0 0 0 1,7
8448.49.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8448.51.10.00.00 Platinler 0 0 0 0 0 0 1,7
8448.51.90.00.11 Örgü makinalarına ait iğneler 0 0 0 0 0 0 1,7
8448.51.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8448.59.00.00.11 Örgü ve haşıl makinalarına ait taraklar 0 0 0 0 0 0 1,7
8448.59.00.00.12 Konik örgü çapraz taraklar 0 0 0 0 0 0 1,7
8448.59.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8449.00.00.10.00 Makina ve cihazlar; şapka kalıpları 0 0 0 0 0 0 1,7
8449.00.00.90.00 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8450.11.11.00.00 Çamaşırı önden yüklemeli olanlar 0 2,2 0 0 0 0 3
8450.11.19.00.00 Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar 0 2,2 0 0 0 0 3
8450.11.90.00.00 Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler 0 1,9 0 0 0 0 2,6
8450.12.00.00.00 Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8450.19.00.00.11 Elektrikli olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8450.19.00.00.19 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8450.20.00.00.00 Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8450.90.00.00.00 Aksam ve parçalar 0 2 0 0 0 0 2,7
8451.10.00.00.00 Kuru temizleme makinaları 0 0 0 0 0 0 2,2
8451.21.00.00.11 Evlerde kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 2,2
8451.21.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
8451.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
8451.30.00.00.00 Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil) 0 0 0 0 0 0 2,2
8451.40.00.00.11 Sanayide kullanılan yıkama makinaları 0 0 0 0 0 0 2,2
8451.40.00.00.12 Ağartma makinaları 0 0 0 0 0 0 2,2
8451.40.00.00.13 Boyama makinaları 0 0 0 0 0 0 2,2
8451.50.00.00.11 Mensucatı top halinde sarmaya mahsus makinalar 0 0 0 0 0 0 2,2
8451.50.00.00.12 Mensucatı şekilli kesmeye mahsus
makinalar
0 0 0 0 0 0 2,2
8451.50.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
8451.80.10.00.00 Linoleum veya diğer zemin kaplamalarının imalatında, mensucat veya diğer                                                                                  mesnetlere pasta kaplama makinaları               0 1,1 0 0 0 0 2,2
8451.80.30.00.00 Apre ve finisaj makinaları 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8451.80.80.00.00 Diğerleri 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8451.90.00.00.11 Ütü ve pres makinalarının aksam ve
parçaları
0 0 0 0 0 0 2,2
8451.90.00.00.12 Kuru temizleme makinalarının aksam ve parçaları 0 0 0 0 0 0 2,2
8451.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
8452.10.11.00.00 Birim değeri 65 €'den fazla olanlar (iskelet, tabla ve mobilyalar hariç) 0 0 0 0 0 0 5,7
8452.10.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 9,7
8452.10.90.00.11 Diğer dikiş yapan motorsuz dikiş makinaları ve başları 0 0 0 0 0 0 3,7
8452.10.90.00.12 Diğer dikiş yapan motorlu dikiş makinaları ve başları 0 0 0 0 0 0 3,7
8452.21.00.00.00 Otomatik üniteler 0 0 0 0 0 0 3,7
8452.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8452.30.00.00.00 Dikiş makinaları iğneleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8452.90.00.10.00 MobiIya, tabla ve mahfazalar 0 0 0 0 0 0 2,7
8452.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8453.10.00.00.00 Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8453.20.00.00.00 Ayakkabı imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8453.80.00.00.00 Diğer makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8453.90.00.00.00 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8454.10.00.00.00 Tav ocakları 0 0 0 0 0 0 1,7
8454.20.00.00.00 Külçe kalıpları ve döküm potaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8454.30.10.00.00 Basınçlı döküm makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8454.30.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8454.90.00.00.11 Tav ocaklarına ait olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8454.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8455.10.00.00.00 Boru imaline mahsus hadde makinaları 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8455.21.00.00.11 Blum, kütük ve benzerlerini haddeleyerek enine kesitleri muayyen bazı ürünler haline sokan hadde makinaları (silindirleri oluklu hadde makinaları) 0 0 0 0 0 0 2,7
8455.21.00.00.12 Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus
hadde makinaları
0 0 0 0 0 0 2,7
8455.21.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8455.22.00.00.00 Soğuk hadde makinaları 0 0 0 0 0 0 2,7
8455.30.10.00.00 Dökme demirden olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8455.30.31.00.00 Sıcak hadde iş silindirleri; sıcak ve soğuk hadde destek silindirleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8455.30.39.00.00 Soğuk hadde iş silindirleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8455.30.90.00.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8455.90.00.00.00 Diğer aksam ve parçalar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8456.10.00.10.00 Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar  0 0 0 0 0 0 4,5
8456.10.00.20.00 Taş, seramik  ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer  mineral maddelerin işlenmesine  mahsus olanlar 0 0 0 0 0 0 4,5
8456.10.00.30.00 Ağaç, mantar, kemik,ebonit ve suni plastik maddeler ve benzeri sert plastik işlenmesine mahsus olanlar  0 0 0 0 0 0 4,5
8456.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,5
8456.20.00.10.00 Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5
8456.20.00.20.00 Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5
8456.20.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5
8456.30.11.00.00 Tel - kesme 0 0 0 0 0 0 3,5
8456.30.19.10.00 Metallerin veya metal karbürlerin
işlenmesine mahsus olanlar
0 0 0 0 0 0 3,5
8456.30.19.20.00 Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5
8456.30.19.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5
8456.30.90.10.00 Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5
8456.30.90.20.00 Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5
8456.30.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5
8456.90.20.00.00 Su jeti kesme makinaları  0 0 0 0 0 0 1,7
8456.90.80.10.00 Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5
8456.90.80.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5
8457.10.10.00.00 Yatay olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8457.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8457.20.00.00.00 Tek istasyonlu tezgahlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8457.30.10.00.00 Numerik kontrollü olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8457.30.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8458.11.20.00.00 Tornalama merkezleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8458.11.41.00.00 Tek milli olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8458.11.49.00.00 Çok milli olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8458.11.80.00.11 Alın torna tezgahları 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8458.11.80.00.12 Bandaj torna tezgahları 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8458.11.80.00.13 Eksantrik torna tezgahları 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8458.11.80.00.14 Tek milli çubuk ve ayna otomatları (parça devri hareketi ile) 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8458.11.80.00.15 Çok milli çubuk ve ayna otomatları (parça devri hareketi ile) 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8458.11.80.00.16 Torna otomatları (takım devri hareketi ile) 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8458.11.80.00.19 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8458.19.00.00.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8458.91.20.00.00 Tornalama merkezleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8458.91.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8458.99.00.00.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8459.10.00.00.00 Kızaklı işlem üniteleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8459.21.00.00.00 Numerik kontrollü olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8459.29.00.00.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8459.31.00.00.00 Numerik kontrollü olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8459.39.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8459.40.10.00.00 Numerik kontrollü olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8459.40.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8459.51.00.00.00 Numerik kontrollü olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8459.59.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8459.61.10.00.00 Takım freze tezgahları 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8459.61.90.00.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8459.69.10.00.00 Takım freze tezgahları 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8459.69.90.00.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8459.70.00.00.00 Diğer diş açma veya vida yuvası açma tezgahları 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8460.11.00.00.00 Numerik kontrollü olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8460.19.00.00.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8460.21.11.00.00 Dahili silindirik taşlama makineleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8460.21.15.00.00 Merkezsiz taşlama makineleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8460.21.19.00.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8460.21.90.00.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8460.29.10.00.00 Silindirik yüzeyler için taşlama tezgahları  0 1,3 0 0 0 0 2,7
8460.29.90.00.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
8460.31.00.00.00 Numerik kontrollü olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8460.39.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8460.40.10.00.11 Honlama tezgahları 0 0 0 0 0 0 1,7
8460.40.10.00.12 Lepleme tezgahları 0 0 0 0 0 0 1,7
8460.40.90.00.11 Honlama tezgahları 0 0 0 0 0 0 1,7
8460.40.90.00.12 Lepleme tezgahları 0 0 0 0 0 0 1,7
8460.90.10.00.11 Rektifiye tezgahları 0 0 0 0 0 0 2,7
8460.90.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8460.90.90.00.11 Rektifiye tezgahları 0 0 0 0 0 0 1,7
8460.90.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8461.20.00.00.11 Vargel tezgahları 0 0 0 0 0 0 1,7
8461.20.00.00.12 Yiv açma tezgahları 0 0 0 0 0 0 1,7
8461.30.10.00.00 Numerik kontrollü olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8461.30.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8461.40.11.00.00 Numerik kontrollü olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8461.40.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8461.40.31.00.00 Numerik kontrollü olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8461.40.39.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8461.40.71.00.11 Dişli taşlama tezgahları 0 0 0 0 0 0 2,7
8461.40.71.00.12 Dişli tamamlama tezgahları 0 0 0 0 0 0 2,7
8461.40.79.00.11 Dişli taşlama tezgahları 0 0 0 0 0 0 2,7
8461.40.79.00.12 Dişli tamamlama tezgahları 0 0 0 0 0 0 2,7
8461.40.90.00.11 Dişli taşlama tezgahları 0 0 0 0 0 0 1,7
8461.40.90.00.12 Dişli tamamlama tezgahları 0 0 0 0 0 0 1,7
8461.50.11.00.00 Testeresi daire şeklinde olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8461.50.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8461.50.90.00.00 Dilme tezgahları 0 0 0 0 0 0 1,7
8461.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8462.10.10.00.11 Dövme tezgahları 0 0 0 0 0 0 2,7
8462.10.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8462.10.90.00.11 Dövme tezgahları 0 0 0 0 0 0 1,7
8462.10.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8462.21.10.00.00 Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8462.21.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8462.29.10.00.00 Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8462.29.91.00.00 Hidrolik 0 0 0 0 0 0 1,7
8462.29.98.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8462.31.00.00.11 Makasla kesme tezgahları 0 0 0 0 0 0 2,7
8462.31.00.00.19 Presler 0 0 0 0 0 0 2,7
8462.39.10.00.11 Makasla kesme tezgahları 0 0 0 0 0 0 1,7
8462.39.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8462.39.91.00.11 Makasla kesme tezgahları 0 0 0 0 0 0 1,7
8462.39.91.00.12 Presler 0 0 0 0 0 0 1,7
8462.39.99.00.11 Makasla kesme tezgahları 0 0 0 0 0 0 1,7
8462.39.99.00.12 Presler 0 0 0 0 0 0 1,7
8462.41.10.00.11 Zımbalı kesme tezgahları 0 0 0 0 0 0 2,7
8462.41.10.00.12 Presler 0 0 0 0 0 0 2,7
8462.41.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8462.41.90.00.11 Zımbalı kesme tezgahları 0 0 0 0 0 0 2,7
8462.41.90.00.12 Presler 0 0 0 0 0 0 2,7
8462.41.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8462.49.10.00.11 Zımbalı kesme makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8462.49.10.00.12 Presler 0 0 0 0 0 0 1,7
8462.49.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8462.49.90.00.11 Zımbalı kesme makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8462.49.90.00.12 Presler 0 0 0 0 0 0 1,7
8462.49.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8462.91.20.10.00 Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya   metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler 0 0 0 0 0 0 2,7
8462.91.20.90.00  Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8462.91.80.10.00 Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler 0 0 0 0 0 0 2,7
8462.91.80.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8462.99.20.10.00 Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler 0 0 0 0 0 0 2,7
8462.99.20.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8462.99.80.10.00 Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya  metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler 0 0 0 0 0 0 2,7
8462.99.80.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8463.10.10.00.00 Tel çekme makinaları 0 0 0 0 0 0 2,7
8463.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8463.20.00.00.11 Ezerek vida dişi açma makinaları 0 0 0 0 0 0 2,7
8463.20.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8463.30.00.00.00 Tel işlemeye mahsus makinalar 0 0 0 0 0 0 2,7
8463.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8464.10.00.00.00 Testere makinaları 0 0 0 0 0 0 2,2
8464.20.11.00.00 Optik camlar için olanlar 0 0 0 0 0 0 2,2
8464.20.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
8464.20.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
8464.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
8465.10.10.00.00 Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi elle yapılanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8465.10.90.00.00 Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi otomatik olarak yapılanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8465.91.10.00.00 Şerit testereler 0 0 0 0 0 0 2,7
8465.91.20.00.00 Dairevi testereler 0 0 0 0 0 0 2,7
8465.91.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8465.92.00.00.11 Planya makinaları 0 0 0 0 0 0 2,7
8465.92.00.00.12 Freze makinaları 0 0 0 0 0 0 2,7
8465.92.00.00.13 Keserek kalıplama makinaları 0 0 0 0 0 0 2,7
8465.93.00.00.11 Taşlama makinaları 0 0 0 0 0 0 2,7
8465.93.00.00.12 Zımparalama makinaları 0 0 0 0 0 0 2,7
8465.93.00.00.13 Parlatma makinaları 0 0 0 0 0 0 2,7
8465.94.00.00.00 Bükme veya birleştirme makinaları 0 0 0 0 0 0 2,7
8465.95.00.00.00 Delik açma veya zıvanalama makinaları 0 0 0 0 0 0 2,7
8465.96.00.00.00 Yarma,dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları 0 0 0 0 0 0 2,7
8465.99.00.00.11 Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar 0 0 0 0 0 0 2,7
8465.99.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8466.10.20.00.00 Aynalar, kıskaçlar ve kovanlar 0 0 0 0 0 0 1,2
8466.10.31.00.00 Torna tezgahlarına mahsus olanlar 0 0 0 0 0 0 1,2
8466.10.38.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,2
8466.10.80.00.00 Otomatik şekilde açılan pafta kafaları 0 0 0 0 0 0 1,2
8466.20.20.00.00 Özel uygulamalar için takım ve aparatlar; standart takım ve aparatların parçalarından oluşan setler 0 0 0 0 0 0 1,2
8466.20.91.00.11 Torna aynaları 0 0 0 0 0 0 1,2
8466.20.91.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,2
8466.20.98.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,2
8466.30.00.00.00 Makinalara ait taksimedici tertibat ve diğer özel tertibat 0 0 0 0 0 0 1,2
8466.91.20.00.00 Dökme demir veya çelik dökümden olanlar 0 0 0 0 0 0 1,2
8466.91.95.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,2
8466.92.20.00.00 Dökme demir veya çelik dökümden olanlar 0 0 0 0 0 0 1,2
8466.92.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,2
8466.93.30.00.00 8456.90.20 alt pozisyonundaki makinalara ait
olanlar
0 0 0 0 0 0 1,7
8466.93.70.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,2
8466.94.00.10.00 Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus preslere ve metal tozlarını sıkıştırarak balya yapmaya mahsus preslere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 1,2
8466.94.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,2
8467.11.10.00.00 Metal işlemek için olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8467.11.90.00.11  Garaj, atölye ve benzeri yerlerde kullanılan hava tazyikli gres tabancaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8467.11.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8467.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8467.21.10.00.00 Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler 0 0 0 0 0 0 2,7
8467.21.91.00.00 Elektropnömatik olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8467.21.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8467.22.10.00.00 Zincir testereler 0 0 0 0 0 0 2,7
8467.22.30.00.00 Dairesel testereler 0 0 0 0 0 0 2,7
8467.22.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8467.29.20.00.00 Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler 0 0 0 0 0 0 2,7
8467.29.51.00.00 Köşe taşlayıcılar 0 0 0 0 0 0 2,7
8467.29.53.00.00 Kayışlı bileyiciler 0 0 0 0 0 0 2,7
8467.29.59.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8467.29.70.00.00 Planyalar 0 0 0 0 0 0 2,7
8467.29.80.00.00 Çit makasları ve çim biçme makasları 0 0 0 0 0 0 2,7
8467.29.85.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8467.81.00.00.00 Zincirli testereler 0 0 0 0 0 0 1,7
8467.89.00.11.00 Delme veya sondaj makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8467.89.00.19.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8467.89.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8467.91.00.10.00 Kendinden elektrik motorlu olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8467.91.00.90.00 Diğerleri  0 0 0 0 0 0 1,7
8467.92.00.00.00 Pnömatik aletlere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8467.99.00.11.00 Delme veya sondaj makinalarına ait olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8467.99.00.19.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8467.99.00.20.00 Kendinden elektrik motorlu olanlara ait olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8467.99.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8468.10.00.00.00 Elle kullanılan şalümolar 0 0 0 0 0 0 2,2
8468.20.00.00.11 Termoplastik maddeler için kaynak cihazları 0 0 0 0 0 0 2,2
8468.20.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
8468.80.00.00.00 Diğer makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 2,2
8468.90.00.10.00 Lehim yapmaya mahsus makina ve cihazlara ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,2
8468.90.00.90.11 Satıh tavlama makina ve cihazlarına ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,2
8468.90.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
8469.00.10.00.00 Kelime işlem makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8469.00.91.00.00 Elektrikli olanlar 0 0 0 0 0 0 2,3
8469.00.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,5
8470.10.00.00.00 Harici bir elektrikli güç kaynağı olmaksızın çalışabilen elektronik hesap makinaları ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden                 veren ve gösteren cep tipi makinalar                             Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8470.21.00.00.00 Yazma tertibatı olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8470.29.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8470.30.00.00.00 Diğer hesap makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8470.50.00.00.11 Satış noktası terminalleri (POS makinaları) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8470.50.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8470.90.00.00.11 Posta pulu yerine kullanılan damga basan makinalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8470.90.00.00.12 Bilet basma ve verme makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8470.90.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.30.00.00.00 Portatif otomatik bilgi işlem makinaları (en az bir merkezi işlem birimi, bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve ağırlığı 10 kg.ı geçmeyenler) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.41.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.41.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.49.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.49.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.50.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.50.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.60.60.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.60.60.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.60.70.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.60.70.90.11 Optik okuyucular Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.60.70.90.12 Manyetik kod okuyucular Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.60.70.90.13 Işıklı kalem Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.60.70.90.14 Mouse Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.60.70.90.15 Plotter (çizici) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.60.70.90.16 Digitizer Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.60.70.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.70.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.70.20.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.70.30.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.70.30.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.70.50.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.70.50.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.70.70.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.70.70.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.70.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.70.80.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.70.98.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.70.98.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.80.00.00.00 Otomatik bilgi işlem makinalarının diğer birimleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8471.90.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8472.10.00.00.00 Teksir makinaları 0 0 0 0 0 0 2
8472.30.00.00.00 Mektupları tasnif etmeye veya katlamaya veya mektupları zarflara veya bantlara yerleştirmeye, mektupları açmaya, kapamaya veya mühürlemeye ve posta pullarını yapıştırmaya veya iptal etmeye mahsus makinalar 0 0 0 0 0 0 2,2
8472.90.10.00.00 Metal paraları ayıran, sayan veya paketleyen makinalar 0 0 0 0 0 0 2,2
8472.90.30.00.00 Otomatik vezne makinaları (ATM'ler) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8472.90.70.10.00 Çek yazma makinaları 0 0 0 0 0 0 2,2
8472.90.70.20.00 Adres basma makinaları 0 0 0 0 0 0 2,2
8472.90.70.30.00 Adres plakalarını stampa etme makinaları 0 0 0 0 0 0 2,2
8472.90.70.90.11 Kurşun kalem açma cihazları 0 0 0 0 0 0 2,2
8472.90.70.90.12 Delgeç veya tel zımba makinaları 0 0 0 0 0 0 2,2
8472.90.70.90.13 Banknot sayma makinası 0 0 0 0 0 0 2,2
8472.90.70.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
8473.10.11.00.00 8469.00.10.00 alt pozisyonundaki makinalara ait olanlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8473.10.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
8473.10.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8473.21.10.00.00 Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8473.21.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8473.29.10.00.00 Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8473.29.90.00.11 Muhasebe makinalarına ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8473.29.90.00.12 Yazar kasalara ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8473.29.90.00.19 Diğer hesap makinalarına ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8473.29.90.00.29 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8473.30.20.00.00 Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8473.30.80.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8473.40.11.00.00 8472.90.30.00 alt pozisyonundaki makinalara ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8473.40.18.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
8473.40.80.00.11 Çek yazan makinalara ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8473.40.80.00.12 Adres plakaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8473.40.80.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8473.50.20.00.00 Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8473.50.80.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.10.00.10.00 Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya  mahsus makinalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.10.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.20.00.10.00 Taş kırma makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.20.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.31.00.00.00 Beton veya harç karıştırıcılar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.32.00.00.00 Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.39.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.80.10.00.00 Seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil  vermeye mahsus makina ve cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.80.90.00.11 Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar (maça makinası) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.80.90.00.12 Kiremit ve tuğla veya biriket yapmaya mahsus makina ve cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.80.90.00.13 Beton blok yapmaya mahsus makina ve cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.80.90.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.90.10.10.00 Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya mahsus makinalara ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.90.10.90.11 Beton ve taş kırma makinalarına ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.90.10.90.12 Tasnif etme makinalarına ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.90.10.90.13 Öğütme makinalarına ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.90.10.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.90.90.10.00 Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya mahsus makinalara ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.90.90.90.11 Beton ve taş kırma makinalarına ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.90.90.90.12 Tasnif etme makinalarına ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.90.90.90.13 Öğütme makinalarına ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8474.90.90.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8475.10.00.00.00 Elektrik veya elektronik ampullerin, tüplerin veya valflerin veya flaş ampullerinin cam zarflar içinde montajına mahsus makinalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8475.21.00.00.00 Optik liflerin ve taslaklarının imaline mahsus makinalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8475.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8475.90.00.00.11 8475.10 Alt pozisyonunda yer alan
makinalara ait olanlar
0 0 0 0 0 0 1,7
8475.90.00.00.12 8475.21 ve 8475.29 Alt pozisyonlarında
yer alan makinalara ait olanlar
0 0 0 0 0 0 1,7
8476.21.00.00.00 Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8476.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8476.81.00.00.00 Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8476.89.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8476.90.00.00.00 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8477.10.00.00.00 Enjeksiyon makinaları  0 0,8 0 0 0 0 1,7
8477.20.00.00.00 Ekstrüzyon makinaları 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8477.30.00.00.00 Püskürtme döküm makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8477.40.00.00.11 Vakumlu döküm makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8477.40.00.00.19 Isıtarak şekil veren diğer makinalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8477.51.00.00.11 Dış lastiğin dökümüne mahsus makinalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8477.51.00.00.12 Sırt kaplamasına mahsus makinalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8477.51.00.00.13 İç lastiğin dökümüne mahsus makinalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8477.51.00.00.14 Başka bir usulle şekil verilmesine mahsus makinalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8477.59.10.00.00 Presler 0 0 0 0 0 0 1,7
8477.59.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8477.80.11.00.00 Reaktif reçinelerin işlenmesine mahsus makinalar 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8477.80.19.00.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8477.80.91.00.00 Parçalara ayırma makinaları 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8477.80.93.00.00 Karıştırıcılar, yoğurucular ve çırpıcılar 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8477.80.95.00.00 Kesme, yarma ve soyma makinaları 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8477.80.99.00.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8477.90.10.00.00 Dökme demir veya çelik dökümden olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8477.90.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8478.10.00.00.00 Makina ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8478.90.00.00.00 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8479.10.00.00.11 Yol çizme makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8479.10.00.00.12 Beton serme ve dökme makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8479.10.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8479.20.00.00.11 Sabun kalıplama veya kesme makina ve cihazları 0 0 0 0 0 0 1,7
8479.20.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8479.30.10.00.00 Presler 0 0 0 0 0 0 1,7
8479.30.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8479.40.00.00.00 İp, halat veya kablo bükme makinaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8479.50.00.00.00 Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) 0 0 0 0 0 0 1,7
8479.60.00.00.00 Suyun buharlaşması yoluyla havayı soğutan cihazlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8479.71.00.00.00 Havalimanlarında kullanılan türde olanlar 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8479.79.00.00.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8479.81.00.00.00 Metallerin işlenmesine mahsus olanlar (elektrik tellerini bobin halinde sarmaya mahsus olanlar dahil) 0 0 0 0 0 0 1,7
8479.82.00.00.00 Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homojenleştirme, sübye
hale getirme makinaları
0 0 0 0 0 0 1,7
8479.89.30.00.00 Hidrolik maden direkleri (hareketli) 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8479.89.60.00.00 Merkezi yağlama sistemleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8479.89.97.10.00 Toprak eşya imalinde kullanılan makinalar 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8479.89.97.20.00 Fırça imaline mahsus makina ve cihazlar, pompa tipindeki otomatik  makina gresörleri,   otomatik ayakkabı boyama cihazları 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8479.89.97.30.00 Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve  betonu kesmeye veya  bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlar 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8479.89.97.90.00 Diğerleri 0 0,8 0 0 0 0 1,7
8479.90.20.10.00 Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve betonu kesmeye veya bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlara ait olanlar (3) 0 0 0 0 0 0 1,7
8479.90.20.90.11 İp, halat ve kablo makinalarına ait olanlar (3) 0 0 0 0 0 0 1,7
8479.90.20.90.19 Diğerleri (3) 0 0 0 0 0 0 1,7
8479.90.80.10.00 Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve betonu kesmeye veya bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlara ait olanlar (3) 0 0 0 0 0 0 1,7
8479.90.80.90.11 İp, halat ve kablo makinalarına ait olanlar (3) 0 0 0 0 0 0 1,7
8479.90.80.90.19 Diğerleri (3) 0 0 0 0 0 0 1,7
8480.10.00.00.00 Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları) 0 0 0 0 0 0 1,7
8480.20.00.00.00 Döküm plakaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8480.30.10.00.00 Ahşap olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8480.30.90.10.11 Aluminyumdan olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8480.30.90.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8480.30.90.20.00 Bakırdan olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8480.30.90.80.00 Plastikten olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8480.41.00.00.00 Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8480.49.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8480.50.00.00.00 Cam kalıpları 0 0 0 0 0 0 1,7
8480.60.00.00.00 Mineral maddeler için kalıplar 0 0 0 0 0 0 1,7
8480.71.00.00.00  Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8480.79.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8481.10.05.00.00 Filtre veya yağlayıcılarla kombine halde olanlar 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8481.10.19.00.00 Dökme demir veya çelikten olanlar 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8481.10.99.00.00 Diğerleri 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8481.20.10.00.00 Yağlı hidrolik güç transmisyon kontrol valfleri 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8481.20.90.00.00 Pnömatik güç transmisyon kontrol valfleri 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8481.30.91.00.00 Dökme demir veya çelikten olanlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8481.30.99.00.00 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8481.40.10.00.00 Dökme demir veya çelikten olanlar 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8481.40.90.00.00 Diğerleri 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8481.80.11.00.00 Karıştırıcı valfler 0 1,6 0 0 0 0 2,2
8481.80.19.00.11 Musluklar 0 1,6 0 0 0 0 2,2
8481.80.19.00.12 Valfler 0 1,6 0 0 0 0 2,2
8481.80.31.00.00 Termostatik kontrollü valfler 0 1,6 0 0 0 0 2,2
8481.80.39.00.00 Diğerleri 0 1,6 0 0 0 0 2,2
8481.80.40.00.00 Pnömatik tekerlekler ve iç lastikler için valfler (sübaplar) 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8481.80.51.00.00 Isı ayarlayıcı valfler 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8481.80.59.00.00 Diğerleri 0 1,1 0 0 0 0 2,2
8481.80.61.00.00 Dökme demirden olanlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8481.80.63.00.00 Çelikten olanlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8481.80.69.00.00 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8481.80.71.00.00 Dökme demirden olanlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8481.80.73.00.00 Çelikten olanlar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8481.80.79.00.00 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8481.80.81.00.00 Küresel ve konik valfler 0 1,6 0 0 0 0 2,2
8481.80.85.00.00 Kelebek valfler 0 1,6 0 0 0 0 2,2
8481.80.87.00.00 Diyafram valfler 0 1,6 0 0 0 0 2,2
8481.80.99.00.11 Yangın hidrantları 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8481.80.99.00.12 Sulama hidrantları 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8481.80.99.00.13 Buhar kapanları 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8481.80.99.00.19 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8481.90.00.00.00 Aksam ve parçalar 0 1,4 0 0 0 0 2,2
8482.10.10.00.11 Dış çapı 9 mm.yi geçmeyenler 0 6 0 0 0 0 8
8482.10.10.00.12 Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler 0 6 0 0 0 0 8
8482.10.90.00.11 Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler 0 6 0 0 0 0 8
8482.10.90.00.12 Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler 0 6 0 0 0 0 8
8482.10.90.00.13 Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar 0 6 0 0 0 0 8
8482.20.00.00.00 Konik makaralı rulmanlar (monte edilmek üzere hazırlanmış konik bilezik ve makara grupları dahil) 0 6 0 0 0 0 8
8482.30.00.00.00 Fıçı makaralı rulmanlar 0 6 0 0 0 0 8
8482.40.00.00.00 İğneli rulmanlar 0 6 0 0 0 0 8
8482.50.00.00.00 Silindirik makaralı rulmanlar 0 6 0 0 0 0 8
8482.80.00.00.00 Diğerleri (kombine haldeki bilyalı ve konik makaralı rulmanlar dahil) 0 6 0 0 0 0 8
8482.91.10.00.00 Konik makaralar 0 6 0 0 0 0 8
8482.91.90.00.11 Rulman bilyaları 0 5,7 0 0 0 0 7,7
8482.91.90.00.12 Rulman iğneleri 0 5,7 0 0 0 0 7,7
8482.91.90.00.19 Diğer rulman makaraları 0 5,7 0 0 0 0 7,7
8482.99.00.00.11 Rulman bilezikleri 0 6 0 0 0 0 8
8482.99.00.00.12 Rulman kafesleri 0 6 0 0 0 0 8
8482.99.00.00.19 Diğerleri 0 6 0 0 0 0 8
8483.10.21.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8483.10.21.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
8483.10.25.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8483.10.25.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
8483.10.29.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8483.10.29.90.00 Diğerleri 0 3 0 0 0 0 4
8483.10.50.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8483.10.50.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
8483.10.95.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8483.10.95.90.11 Kam milleri 0 3 0 0 0 0 4
8483.10.95.90.19 Diğerleri 0 3 0 0 0 0 4
8483.20.00.00.00 Yatak kovanları (rulmanlı olanlar) 0 4,5 0 0 0 0 6
8483.30.32.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8483.30.32.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,7
8483.30.38.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8483.30.38.90.00 Diğerleri 0 2,5 0 0 0 0 3,4
8483.30.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8483.30.80.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,4
8483.40.21.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8483.40.21.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8483.40.23.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8483.40.23.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8483.40.25.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8483.40.25.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8483.40.29.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8483.40.29.90.00 Diğerleri 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8483.40.30.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8483.40.30.20.00 Bilyalı vidalar 0 0 0 0 0 0 3,7
8483.40.30.30.00 Makaralı vidalar 0 0 0 0 0 0 3,7
8483.40.51.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8483.40.51.90.11 Elle kumandalı olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
8483.40.51.90.12 Otomatik kumandalı olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
8483.40.59.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8483.40.59.90.00 Diğerleri 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8483.40.90.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8483.40.90.90.00 Diğerleri 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8483.50.20.00.11 Volanlar (3) 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8483.50.20.00.12 Kasnaklar (3) 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8483.50.80.00.11 Volanlar (3) 0 0 0 0 0 0 2,7
8483.50.80.00.12 Kasnaklar (3) 0 0 0 0 0 0 2,7
8483.60.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8483.60.20.90.11 Kavramalar 0 0 0 0 0 0 2,7
8483.60.20.90.12 Kaplinler (kardan mafsallar ve diğer mafsallar) 0 0 0 0 0 0 2,7
8483.60.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8483.60.80.90.11 Kavramalar 0 0 0 0 0 0 2,7
8483.60.80.90.12 Kaplinler (kardan mafsallar ve diğer mafsallar) 0 0 0 0 0 0 2,7
8483.90.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8483.90.20.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,7
8483.90.81.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8483.90.81.90.11 Kavrama ve kaplinlere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
8483.90.81.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
8483.90.89.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8483.90.89.90.11 Kavrama ve kaplinlere ait olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8483.90.89.90.19 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8484.10.00.00.11 İki metal tabaka arasında sıkıştırılmış amyantlı contalar (3) 0 0 0 0 0 0 1,7
8484.10.00.00.19 Diğerleri (3) 0 0 0 0 0 0 1,7
8484.20.00.00.00 Mekanik salmastralar 0 0 0 0 0 0 1,7
8484.90.00.00.00 Diğerleri (3) 0 0 0 0 0 0 1,7
8486.10.00.00.00 Disklerin veya külçelerin imaline mahsus makine ve cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8486.20.10.00.00 Ultrasonik işlemlerle çalışan makinalı aletler 0 0 0 0 0 0 3,5
8486.20.90.10.00 Yarı iletken maddeleri dope etmeye mahsus iyon yerleştiriciler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8486.20.90.20.00 Yarı iletken disklerin ve düz panel gösterge birimlerinin ıslak klişesi, develope edilmesi, soyulması veya temizlenmesine  mahsus cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8486.20.90.30.00 Yarı iletken disklerin (Wafers) fiziksel biriktirme yoluyla kaplanmasına mahsus cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8486.20.90.40.00 Yarı iletkenlerin montajına mahsus kapsülleme teçhizatı Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8486.20.90.50.00 Yarı iletken maddelerin hassaslaştırılmış yüzeyler üzerine devre taslaklarının yansıtılmasına veya çizilmesine mahsus cihazlar  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8486.20.90.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8486.30.10.00.00 Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalarının kimyasal buhar biriktirme yoluyla kaplanmasına mahsus cihazlar 0 0 0 0 0 0 2,4 (4)
8486.30.30.00.00 Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalar üzerine kuru hak usulü (dry etching) ile gravür yapmaya mahsus cihazlar 0 0 0 0 0 0 3,5 (4)
8486.30.50.00.00 Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalarının püskürterek fiziksel biriktirme yoluyla          kaplanmasına mahsus cihazlar                   0 0 0 0 0 0 3,7 (4)
8486.30.90.10.00 Düz panel gösterge birimlerinin hassaslaştırılmış yüzeyleri üzerine devre taslaklarının yansıtılmasına veya çizilmesine mahsus cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8486.30.90.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8486.40.00.10.00 Işığa dayanıklı kaplanmış alt tabakadan maske veya ağ elde etmede kullanılan türde model üretim cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8486.40.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8486.90.10.00.00 Alet tutucuları ve otomatik şekilde açılan pafta kafaları; işlenecek parçaları tutucular 0 0 0 0 0 0 1,2
8486.90.20.00.00 Sıvı kristal gösterge (LCD) alt tabakaları üzerine fotografik emülsiyon kaplamaya mahsus spinerlerin aksam ve parçaları 0 0 0 0 0 0 1,7 (4)
8486.90.30.00.00 Elektro kaplama işleminden önce yarı iletken paketlerinin metal tellerinin temizlenmesinde kullanılan deflash makinalarının aksam ve parçaları 0 0 0 0 0 0 1,7 (4)
8486.90.40.00.00 Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalarının püskürterek fiziksel biriktirme yoluyla kaplanmasına mahsus cihazların aksam ve parçaları 0 0 0 0 0 0 3,7 (4)
8486.90.50.00.00 Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalar üzerine kuru hak usulü (dry etching) ile gravür yapmaya mahsus cihazların aksam, parça ve aksesuarı 0 0 0 0 0 0 1,2 (4)
8486.90.60.00.00 Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalarının kimyasal buhar biriktirme yoluyla kaplanmasına mahsus cihazların aksam, parça ve aksesuarı 0 0 0 0 0 0 1,7 (4)
8486.90.70.00.00 Ultrasonik işlemlerle çalışan makinalı aletlerin aksam, parça ve aksesuarı 0 0 0 0 0 0 1,2
8486.90.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8487.10.10.00.00 Bronzdan olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8487.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8487.90.40.00.00 Dökme demirden olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8487.90.51.00.00 Çelik döküm olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8487.90.57.00.00 Açık veya kapalı kalıpta dövülmüş demir veya çelikten olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8487.90.59.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8487.90.90.00.11 Yağsızdırmazlık halkaları (Yağ keçeleri) 0 0 0 0 0 0 1,7
8487.90.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
                 
(1): Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
(2): Havadan ağır motorlu hava taşıtlarının üretiminde veya montajında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi % 0 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
(3): Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. 
(4) Gümrük vergisi %0 uygulanır. Hiç yorum yok:

Yorum Gönder