15 Aralık 2015 Salı

fasil 87 gumruk vergisi oranlari


FASIL 87 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI
II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    1 2 3 4 8
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 5 6 7
8701.10.00.00.00 Motokültörler 0 0 0 0 0 0 3
8701.20.10.00.00 Yeni olanlar 0 12 0 0 0 0 16
8701.20.90.00.00 Kullanılmış olanlar 0 12 0 0 0 0 16
8701.30.00.00.00 Paletli traktörler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8701.90.11.00.00 Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8701.90.20.00.00 Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8701.90.25.00.00 Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 59 kW.ı geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8701.90.31.00.00 Motor gücü 59 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8701.90.35.00.00 Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 90 kW.ı geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8701.90.39.00.00 Motor gücü 90 kW.ı geçenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8701.90.90.00.11 Vinçli traktörler 0 0 0 0 0 0 7
8701.90.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 7
8702.10.11.11.00 Otobüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.10.11.12.00 Midibüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.10.11.13.00 Minibüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.10.19.11.00 Otobüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.10.19.12.00 Midibüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.10.19.13.00 Minibüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.10.91.11.00 Otobüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.10.91.12.00 Midibüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.10.91.13.00 Minibüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.10.99.11.00 Otobüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.10.99.12.00 Midibüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.10.99.13.00 Minibüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.90.11.11.00 Otobüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.90.11.12.00 Midibüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.90.11.13.00 Minibüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.90.19.11.00 Otobüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.90.19.12.00 Midibüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.90.19.13.00 Minibüs 0 12 0 0 0 11,2 16
8702.90.31.11.00 Otobüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.90.31.12.00 Midibüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.90.31.13.00 Minibüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.90.39.11.00 Otobüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.90.39.12.00 Midibüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.90.39.13.00 Minibüs 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8702.90.90.00.00 Diğer motorlarla mücehhez olanlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.10.11.00.00 Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar 0 0 0 0 0 1,5 5
8703.10.18.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,5 10
8703.21.10.10.00 Binek otomobilleri 0 6,6 0 0 0 6,5 10
8703.21.10.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.21.10.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.21.90.10.00 Binek otomobilleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.21.90.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.21.90.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.22.10.10.00 Binek otomobilleri 0 7 0 0 0 6,5 10
8703.22.10.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.22.10.90.12 Motorlu karavanlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.22.10.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.22.90.10.00 Binek otomobilleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.22.90.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.22.90.90.12 Motorlu karavanlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.22.90.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.23.11.00.00 Motorlu karavanlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.23.19.11.00 Silindir hacmi 1500 cm3. ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler 0 7 0 0 0 6,5 10
8703.23.19.12.00 Silindir hacmi 1600 cm3. ü geçen fakat 2000 cm3. ü geçmeyenler 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.23.19.13.00 Silindir hacmi 2000 cm3. ü geçenler 0 6,6 0 0 0 6,5 10
8703.23.19.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.23.19.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.23.90.11.00 Silindir hacmi 1500 cm3. ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.23.90.12.00 Silindir hacmi 1600 cm3. ü geçen fakat 2000 cm3. ü geçmeyenler 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.23.90.13.00 Silindir hacmi 2000 cm3. ü geçenler 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.23.90.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.23.90.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.24.10.10.00 Binek otomobilleri 0 6,6 0 0 0 6,5 10
8703.24.10.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.24.10.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.24.90.10.00 Binek otomobilleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.24.90.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.24.90.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.31.10.10.00 Binek otomobilleri 0 7 0 0 0 6,5 10
8703.31.10.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.31.10.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.31.90.10.00 Binek otomobilleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.31.90.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.31.90.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.32.11.00.00 Motorlu karavanlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.32.19.11.00 Silindir hacmi 1500 cm3. ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler 0 7 0 0 0 6,5 10
8703.32.19.12.00 Silindir hacmi 1600 cm3. ü geçen fakat 2000 cm3. ü geçmeyenler 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.32.19.13.00 Silindir hacmi 2000 cm3. ü geçenler 0 6,6 0 0 0 6,5 10
8703.32.19.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.32.19.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.32.90.11.00 Silindir hacmi 1500 cm3. ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.32.90.12.00 Silindir hacmi 1600 cm3. ü geçen fakat 2000 cm3. ü geçmeyenler 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.32.90.13.00 Silindir hacmi 2000 cm3. ü geçenler 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.32.90.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.32.90.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.33.11.00.00 Motorlu karavanlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.33.19.10.11 Silindir hacmi 2500 cm3. ü geçen fakat 3000 cm3. ü geçmeyenler 0 6,6 0 0 0 6,5 10
8703.33.19.10.12 Silindir hacmi 3000 cm3. ü geçenler 0 6,6 0 0 0 6,5 10
8703.33.19.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.33.19.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.33.90.10.11 Silindir hacmi 2500 cm3. ü geçen fakat 3000 cm3. ü geçmeyenler 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.33.90.10.12 Silindir hacmi 3000 cm3. ü geçenler 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.33.90.90.11 Ambulanslar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.33.90.90.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.90.10.00.00 Elektrik motorlu taşıtlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8703.90.90.00.00 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8704.10.10.11.00 Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8704.10.10.19.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8704.10.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8704.21.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5
8704.21.31.00.00 Yeni olanlar 0 16,5 0 0 0 15,4 22
8704.21.39.00.00 Kullanılmış olanlar 0 16,5 0 0 0 15,4 22
8704.21.91.00.00 Yeni olanlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8704.21.99.00.00 Kullanılmış olanlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8704.22.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5
8704.22.91.00.00 Yeni olanlar 0 16,5 0 0 0 15,4 22
8704.22.99.00.00 Kullanılmış olanlar 0 16,5 0 0 0 15,4 22
8704.23.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5
8704.23.91.00.00 Yeni olanlar 0 16,5 0 0 0 15,4 22
8704.23.99.00.00 Kullanılmış olanlar 0 16,5 0 0 0 15,4 22
8704.31.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5
8704.31.31.00.00 Yeni olanlar 0 16,5 0 0 0 15,4 22
8704.31.39.00.00 Kullanılmış olanlar 0 16,5 0 0 0 15,4 22
8704.31.91.00.00 Yeni olanlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8704.31.99.00.00 Kullanılmış olanlar 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8704.32.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5
8704.32.91.00.00 Yeni olanlar 0 16,5 0 0 0 15,4 22
8704.32.99.00.00 Kullanılmış olanlar 0 16,5 0 0 0 15,4 22
8704.90.00.00.00 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 6,5 10
8705.10.00.00.11 Kaldırma kapasitesi 75 tonu geçmeyenler 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8705.10.00.00.19 Diğerleri 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8705.20.00.00.00 Sondaj veya delme işlerinde kullanılan seyyar derrickler 0 0 0 0 0 0 3,7
8705.30.00.00.00 İtfaiye taşıtları 0 0 0 0 0 0 3,7
8705.40.00.00.00 Beton karıştırıcı ile mücehhez kamyonlar 0 0 0 0 0 0 3,7
8705.90.30.00.00 Beton pompalama taşıtları 0 0 0 0 0 0 3,7
8705.90.80.10.11 Arazözler 0 0 0 0 0 0 3,7
8705.90.80.10.12 Kar küremeye mahsus taşıtlar 0 0 0 0 0 0 3,7
8705.90.80.90.11 Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar 0 0 0 0 0 0 3,7
8705.90.80.90.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
8706.00.11.00.11 87.02 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri 0 0 0 0 0 13,3 19
8706.00.11.00.12 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri 0 0 0 0 0 13,3 19
8706.00.19.00.11 8701.20 Alt pozisyonundaki çekicilerin motorlu şasileri 0 0 0 0 0 2,5 6
8706.00.19.00.12 87.01 Pozisyonunda yer alan diğer traktörlerin motorlu şasileri 0 0 0 0 0 2,5 6
8706.00.19.00.13 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri  0 0 0 0 0 2,5 6
8706.00.91.00.00 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri 0 0 0 0 0 0 4,5
8706.00.99.00.11 87.02 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri 0 0 0 0 0 6,5 10
8706.00.99.00.12 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri 0 0 0 0 0 6,5 10
8706.00.99.00.13 87.05 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri 0 0 0 0 0 6,5 10
8707.10.10.00.00 Montaj sanayiine ait olanlar 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8707.10.90.00.00 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8707.90.10.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar 0 3 0 0 0 0 4,5
8707.90.90.00.00 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.10.10.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.10.90.10.00 Traktörlere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 4,5
8708.10.90.90.00 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.21.10.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.21.90.00.00 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.29.10.10.00 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar (1) 0 0 0 0 0 0 3
8708.29.10.90.11 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.29.10.90.12 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.29.10.90.13 87.05 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.29.10.90.19 Diğerleri (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.29.90.10.00 Traktörlere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 4,5
8708.29.90.90.11 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı 0 3 0 0 0 0 4,5
8708.29.90.90.12 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı 0 3 0 0 0 0 4,5
8708.29.90.90.13 87.05 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı 0 3 0 0 0 0 4,5
8708.29.90.90.19 Diğerleri 0 3 0 0 0 0 4,5
8708.30.10.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait  olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.30.91.00.00 Diskli frenlere ait olanlar 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.30.99.00.00 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.40.20.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait  olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.40.50.00.00 Vites kutuları 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.40.91.00.00 Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.40.99.00.00 Diğerleri 0 2,6 0 0 0 0 3,5
8708.50.20.00.11 Taşıyıcı akslar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.50.20.00.12 Dingil (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.50.20.00.13 Dingil başı (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.50.20.00.19 Diğerleri (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.50.35.00.11 Taşıyıcı akslar 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.50.35.00.12 Dingil 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.50.35.00.13 Dingil başı 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.50.35.00.19 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.50.55.00.00 Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.50.91.00.00 Taşıyıcı akslar için olanlar 0 0 0 0 0 0 4,5
8708.50.99.00.00 Diğerleri 0 2,6 0 0 0 0 3,5
8708.70.10.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.70.50.00.12 Tekerlekler 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.70.50.00.13 Jantlar 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.70.50.00.18 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.70.91.00.00 Demir veya çelikten yıldız şeklinde tek bir parça halinde dökülmüş tekerlek poyraları 0 0 0 0 0 0 3
8708.70.99.00.12 Tekerlekler 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.70.99.00.13 Jantlar 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.70.99.00.18 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.80.20.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.80.35.00.00 Süspansiyon amortisörleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.80.55.00.00 Çapraz stabilizatörler (tesbit çubukları); diğer burulma (torsiyon) çubukları 0 2,6 0 0 0 0 3,5
8708.80.91.00.00 Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.80.99.00.00 Diğerleri 0 2,3 0 0 0 0 3,5
8708.91.20.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.91.35.00.00 Radyatörler 0 3 0 0 0 0 4,5
8708.91.91.00.00 Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.91.99.00.00 Diğerleri 0 2,3 0 0 0 0 3,5
8708.92.20.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.92.35.00.00 Eksoz susturucuları ve eksoz boruları 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.92.91.00.00 Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 0 0 0 0 0 0 4,5
8708.92.99.00.00 Diğerleri 0 2,6 0 0 0 0 3,5
8708.93.10.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.93.90.00.00 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.94.20.00.11 Direksiyon simitleri (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.94.20.00.12 Direksiyon kolonları (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.94.20.00.13 Mekanik direksiyon kutuları (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.94.20.00.14 Ağırlığı 30 kg.a kadar olan hidrolik direksiyon kutuları (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.94.20.00.15 Ağırlığı 30 kg.dan fazla olan hidrolik direksiyon kutuları (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.94.35.00.11 Direksiyon simitleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.94.35.00.12 Direksiyon kolonları 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.94.35.00.13 Mekanik direksiyon kutuları 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.94.35.00.14 Ağırlığı 30 kg.a kadar olan hidrolik direksiyon kutuları 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.94.35.00.15 Ağırlığı 30 kg.dan fazla olan hidrolik direksiyon kutuları 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.94.91.00.00 Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 0 0 0 0 0 0 4,5
8708.94.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5
8708.95.10.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.95.91.00.00 Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 0 0 0 0 0 0 4,5
8708.95.99.00.00 Diğerleri 0 2,6 0 0 0 0 3,5
8708.99.10.11.00 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait şasi aksamı (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.99.10.12.00 Diğer şasi aksamı (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.99.10.19.11 Motorsuz şasiler (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.99.10.19.17 Rot, rotbaşı ve rotiller (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.99.10.19.19 Diğerleri (1) 0 2,2 0 0 0 0 3
8708.99.93.11.00 Şasi aksamı 0 0 0 0 0 0 4,5
8708.99.93.19.11 Motorsuz şasiler 0 0 0 0 0 0 4,5
8708.99.93.19.17 Rot, rotbaşı ve rotiller 0 0 0 0 0 0 4,5
8708.99.93.19.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,5
8708.99.93.91.00 Şasi aksamı 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.99.93.99.11 Motorsuz şasiler 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.99.93.99.17 Rot, rotbaşı ve rotiller 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.99.93.99.19 Diğerleri 0 3,3 0 0 0 0 4,5
8708.99.97.11.00 Şasi aksamı 0 0 0 0 0 0 3,5
8708.99.97.19.11 Motorsuz şasiler 0 0 0 0 0 0 3,5
8708.99.97.19.17 Rot, rotbaşı ve rotiller 0 0 0 0 0 0 3,5
8708.99.97.19.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,5
8708.99.97.91.00 Şasi aksamı 0 2,6 0 0 0 0 3,5
8708.99.97.99.11 Motorsuz şasiler 0 2,6 0 0 0 0 3,5
8708.99.97.99.17 Rot, rotbaşı ve rotiller 0 2,6 0 0 0 0 3,5
8708.99.97.99.19 Diğerleri 0 2,6 0 0 0 0 3,5
8709.11.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 2
8709.11.90.00.00 Diğerleri 0 3 0 0 0 0 4
8709.19.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 2
8709.19.90.00.00 Diğerleri 0 3 0 0 0 0 4
8709.90.00.00.00 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 3,5
8710.00.00.00.11 Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları 0 0 0 0 0 0 1,7
8710.00.00.00.12 Yürüyüş takımları ve yürüyüş takımlarının aksam ve parçaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8710.00.00.00.19 Diğer aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8711.10.00.00.11 Mopedler 0 6 0 0 0 4,5 8
8711.10.00.00.19 Diğerleri 0 6 0 0 0 4,5 8
8711.20.10.00.00 Skuterler 0 6 0 0 0 4,5 8
8711.20.92.00.11 Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 80     cm3. ü geçmeyenler 0 6 0 0 0 4,5 8
8711.20.92.00.19 Silindir hacmi 80 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler 0 6 0 0 0 4,5 8
8711.20.98.00.00 Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler 0 6 0 0 0 4,5 8
8711.30.10.00.00 Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 380 cm3.ü geçmeyenler 0 4,5 0 0 0 2,5 6
8711.30.90.00.00 Silindir hacmi 380 cm3.ü geçen fakat 500 cm3.ü geçmeyenler 0 4,5 0 0 0 2,5 6
8711.40.00.00.00 Silindir hacmi 500 cm3.ü geçen fakat 800 cm3.ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar 0 4,5 0 0 0 2,5 6
8711.50.00.00.00 Silindir hacmi 800 cm3.ü geçen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar 0 4,5 0 0 0 2,5 6
8711.90.10.00.00 Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan tekerlekli taşıtlar 0 4,5 0 0 0 2,5 6
8711.90.90.00.00 Diğerleri 0 4,5 0 0 0 2,5 6
8712.00.30.00.00 Bilyalı rulmanı bulunan bisikletler 0 10,5 0 0 0 10,5 14
8712.00.70.00.11 Bilyalı rulmanı olmayanlar 0 11,2 0 0 0 10,5 15
8712.00.70.00.19 Diğerleri 0 11,2 0 0 0 10,5 15
8713.10.00.00.00 Hareket ettirici tertibatı olmayanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8713.90.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8714.10.10.00.00 Frenler ve bunların aksam parçaları 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8714.10.20.00.00 Vites kutuları ve bunların aksam parçaları 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8714.10.30.00.00 Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8714.10.40.00.00 Eksoz susturucuları ve eksoz boruları; bunların aksam ve parçaları 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8714.10.50.00.00 Debriyajlar ve bunların aksam parçaları 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8714.10.90.00.00 Diğerleri 0 2,7 0 0 0 0 3,7
8714.20.00.00.00 Engelliler için taşıyıcılara ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
8714.91.10.00.00 Çerçeveler 0 3,5 0 0 0 1,2 4,7
8714.91.30.00.00 Furşlar (çatallar) 0 0 0 0 0 1,2 4,7
8714.91.90.00.00 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 1,2 4,7
8714.92.10.00.00 Jantlar 0 3,5 0 0 0 1,2 4,7
8714.92.90.00.00 Gergi çubukları 0 3,5 0 0 0 1,2 4,7
8714.93.00.00.00 Tekerlek poyraları (tekerlek poyrasına dayanan kontrpedallı frenler ve poyra frenleri hariç) ve tekerlekler için zincir dişlileri  0 0 0 0 0 1,2 4,7
8714.94.20.00.00 Frenler 0 0 0 0 0 1,2 4,7
8714.94.90.00.00 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 1,2 4,7
8714.95.00.00.00 Seleler 0 0 0 0 0 1,2 4,7
8714.96.10.00.00 Pedallar 0 0 0 0 0 1,2 4,7
8714.96.30.00.00 Krank dişlileri 0 0 0 0 0 1,2 4,7
8714.96.90.00.00 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 1,2 4,7
8714.99.10.00.00 Gidonlar 0 0 0 0 0 1,2 4,7
8714.99.30.00.00 Bagaj taşıyıcılar 0 0 0 0 0 1,2 4,7
8714.99.50.00.00 Vites değiştirme dişlileri (derayyörler) 0 0 0 0 0 1,2 4,7
8714.99.90.00.00 Diğerleri; aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 1,2 4,7
8715.00.10.00.00 Bebek arabaları 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8715.00.90.00.00 Aksam ve parçalar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8716.10.92.00.00 Ağırlığı 1600 kg.ı geçmeyenler 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8716.10.98.00.00 Ağırlığı 1600 kg.ı geçenler 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8716.20.00.00.00 Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8716.31.00.00.00 Tanker römork ve yarı römorklar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8716.39.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8716.39.30.00.00 Yarı römorklar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8716.39.50.00.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8716.39.80.00.00 Kullanılmış olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8716.40.00.00.11 Frigorifik sistemli olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8716.40.00.00.12 Çıplak jumbo cam taşınması için özel olarak yapılmış olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8716.40.00.00.19 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
8716.80.00.10.00 Hayvanla çekilen arabalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8716.80.00.90.11 Hasta nakline ait hareket ettirici tertibatı bulunmayan arabalar 0 0 0 0 0 0 1,7
8716.80.00.90.12 Bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılan tek tekerlekli el arabaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8716.80.00.90.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8716.90.10.00.00 Şasiler 0 0 0 0 0 0 1,7
8716.90.30.00.00 Karoserler 0 0 0 0 0 0 1,7
8716.90.50.00.00 Akslar 0 0 0 0 0 0 1,7
8716.90.90.00.11 Bağımsız salınımlı tek taraflı komple suspansiyon grubu 0 0 0 0 0 0 1,7
8716.90.90.00.12 Frenler ve bunların aksam ve parçaları  0 0 0 0 0 0 1,7
8716.90.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
(1): Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder