19 Aralık 2015 Cumartesi

Fasil 62 Gumruk Vergisi Oranlari

FASIL 62 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI

II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
6201.11.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6201.12.10.00.11 Paltolar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.12.10.00.12 Yağmurluklar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.12.10.00.13 Kabanlar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.12.10.00.14 Kolsuz ceketler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.12.10.00.15 Pelerinler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.12.10.00.16 Parkalar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.12.10.00.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.12.90.00.11 Paltolar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.12.90.00.12 Yağmurluklar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.12.90.00.13 Kabanlar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.12.90.00.14 Kolsuz ceketler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.12.90.00.15 Pelerinler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.12.90.00.16 Parkalar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.12.90.00.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.13.10.00.11 Paltolar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.13.10.00.12 Yağmurluklar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.13.10.00.13 Kabanlar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.13.10.00.14 Kolsuz ceketler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.13.10.00.15 Pelerinler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.13.10.00.16 Parkalar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.13.10.00.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.13.90.00.11 Paltolar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.13.90.00.12 Yağmurluklar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.13.90.00.13 Kabanlar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.13.90.00.14 Kolsuz ceketler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.13.90.00.15 Pelerinler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.13.90.00.16 Parkalar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.13.90.00.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.19.00.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6201.91.00.00.11 Anoraklar 0 0 0 0 0 9,6 12
6201.91.00.00.12 Rüzgarlıklar 0 0 0 0 0 9,6 12
6201.91.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6201.92.00.00.13 Anoraklar 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6201.92.00.00.14 Rüzgarlıklar 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6201.92.00.00.18 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6201.93.00.00.11 Anoraklar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.93.00.00.12 Rüzgarlıklar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.93.00.00.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6201.99.00.00.13 Anoraklar 0 0 0 0 0 9,6 12
6201.99.00.00.14 Rüzgarlıklar 0 0 0 0 0 9,6 12
6201.99.00.00.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6202.11.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.12.10.00.11 Mantolar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.12.10.00.12 Yağmurluklar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.12.10.00.13 Kabanlar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.12.10.00.14 Kolsuz ceketler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.12.10.00.15 Pelerinler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.12.10.00.16 Parkalar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.12.10.00.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.12.90.00.11 Mantolar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.12.90.00.12 Yağmurluklar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.12.90.00.13 Kabanlar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.12.90.00.14 Kolsuz ceketler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.12.90.00.15 Pelerinler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.12.90.00.16 Parkalar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.12.90.00.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.13.10.00.11 Mantolar    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.13.10.00.12 Yağmurluklar    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.13.10.00.13 Kabanlar    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.13.10.00.14 Kolsuz ceketler    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.13.10.00.15 Pelerinler    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.13.10.00.16 Parkalar    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.13.10.00.19 Diğerleri    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.13.90.00.11 Mantolar    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.13.90.00.12 Yağmurluklar    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.13.90.00.13 Kabanlar    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.13.90.00.14 Kolsuz ceketler    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.13.90.00.15 Pelerinler    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.13.90.00.16 Parkalar    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.13.90.00.19 Diğerleri    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.19.00.00.11 Mantolar    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6202.19.00.00.12 Yağmurluklar    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6202.19.00.00.13 Kabanlar    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6202.19.00.00.14 Kolsuz ceketler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6202.19.00.00.15 Pelerinler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6202.19.00.00.19 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6202.91.00.00.11 Anoraklar 0 0 0 0 0 9,6 12
6202.91.00.00.12 Rüzgarlıklar 0 0 0 0 0 9,6 12
6202.91.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6202.92.00.00.00 Pamuktan 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6202.93.00.00.11 Anoraklar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.93.00.00.12 Rüzgarlıklar 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.93.00.00.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6202.99.00.00.12 Anoraklar 0 0 0 0 0 9,6 12
6202.99.00.00.13 Rüzgarlıklar 0 0 0 0 0 9,6 12
6202.99.00.00.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6203.11.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.12.00.00.00 Sentetik liflerden 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6203.19.10.00.00 Pamuktan 0 0    6(2) 0 0 9,6 12
6203.19.30.00.00 Suni liflerden 0 0    6(2) 0 0 9,6 12
6203.19.90.00.00 Diğerleri 0 0    6(2) 0 0 9,6 12
6203.22.10.00.00 Mesleki kıyafetler 0 0 0 0 0 9,6 12
6203.22.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6203.23.10.00.00 Mesleki kıyafetler 0 0 0 0 0 9,6 12
6203.23.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6203.29.11.00.00 Mesleki kıyafetler 0 0 0 0 0 9,6 12
6203.29.18.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6203.29.30.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 9,6 12
6203.29.90.00.11 Mesleki kıyafetler 0 0 0 0 0 9,6 12
6203.29.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6203.31.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.32.10.00.00 Mesleki kıyafetler 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.32.90.00.00 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.33.10.00.00 Mesleki kıyafetler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6203.33.90.00.00 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6203.39.11.00.00 Mesleki kıyafetler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6203.39.19.00.00 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6203.39.90.00.00 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6203.41.10.00.00 Pantolonlar ve kısa pantolonlar 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.41.30.00.00 Askılı ve üst ön parçalı tulumlar 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.41.90.00.00 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.42.11.00.00 Mesleki kıyafetler 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.42.31.00.00 Denimden olanlar 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.42.33.00.00 Atkı iplikli kadife ve pelüşten 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.42.35.00.00 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.42.51.00.00 Mesleki kıyafetler 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.42.59.00.00 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.42.90.00.00 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.43.11.00.00 Mesleki kıyafetler 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.43.19.00.00 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.43.31.00.00 Mesleki kıyafetler 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.43.39.00.00 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.43.90.00.00 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.49.11.00.00 Mesleki kıyafetler 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.49.19.00.00 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.49.31.00.00 Mesleki kıyafetler 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.49.39.00.00 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.49.50.00.00 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6203.49.90.00.00 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.11.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 9,6 12
6204.12.00.00.00 Pamuktan 0 0 0 0 0 9,6 12
6204.13.00.00.00 Sentetik liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6204.19.10.00.00 Suni liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6204.19.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6204.21.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 9,6 12
6204.22.10.00.00 Mesleki kıyafetler 0 0 0 0 0 9,6 12
6204.22.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6204.23.10.00.00 Mesleki kıyafetler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6204.23.80.00.00 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6204.29.11.00.00 Mesleki kıyafetler 0 0 0 0 0 9,6 12
6204.29.18.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6204.29.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6204.31.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6204.32.10.00.00 Mesleki kıyafetler 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.32.90.00.12 Denimden olanlar 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.32.90.00.13 Kadifeden olanlar 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.32.90.00.18 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.33.10.00.00 Mesleki kıyafetler 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.33.90.00.00 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.39.11.00.00 Mesleki kıyafetler 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.39.19.00.00 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.39.90.00.00 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.41.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 9,6 12
6204.42.00.00.12 Denimden olanlar 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.42.00.00.13 Kadifeden olanlar 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.42.00.00.18 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.43.00.00.11 Gelinlikler 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.43.00.00.19 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.44.00.00.11 Gelinlikler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6204.44.00.00.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6204.49.10.00.11 Gelinlikler 0 0    6(2) 0 0 9,6 12
6204.49.10.00.19 Diğerleri 0 0    6(2) 0 0 9,6 12
6204.49.90.00.00 Diğerleri 0 0    6(2) 0 0 9,6 12
6204.51.00.00.11 Yünden el yapımı olanlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6204.51.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6204.51.00.00.21 Yünden el yapımı olanlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6204.51.00.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6204.52.00.00.12 Denimden olanlar 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.52.00.00.13 Kadifeden olanlar 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.52.00.00.18 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.52.00.00.22 Pantolon etekler  0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.53.00.00.00 Sentetik liflerden  0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.59.10.00.00 Suni liflerden  0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.59.90.00.00 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.61.10.00.00 Pantolonlar ve kısa pantolonlar  0 0 0 0 0 9,6 12
6204.61.85.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6204.62.11.00.00 Mesleki kıyafetler  0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.62.31.00.00 Denimden olanlar  0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.62.33.00.00 Atkı iplikli kadifeden olanlar  0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.62.39.00.00 Diğerleri  0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.62.51.00.00 Mesleki kıyafetler  0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.62.59.00.00 Diğerleri  0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.62.90.00.00 Diğerleri  0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.63.11.00.00 Mesleki kıyafetler  0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.63.18.00.00 Diğerleri  0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.63.31.00.00 Mesleki kıyafetler 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.63.39.00.00 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.63.90.00.00 Diğerleri  0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.69.11.00.00 Mesleki kıyafetler  0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.69.18.00.00 Diğerleri  0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.69.31.00.00 Mesleki kıyafetler 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.69.39.00.00 Diğerleri  0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.69.50.00.00 Diğerleri  0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6204.69.90.00.00 Diğerleri  0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6205.20.00.00.12 Denimden olanlar 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6205.20.00.00.13 Kadifeden olanlar 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6205.20.00.00.18 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6205.30.00.00.00 Sentetik veya suni liflerden 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6205.90.10.00.00 Keten veya ramiden    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6205.90.80.00.11 İpek ve ipek döküntülerinden    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6205.90.80.00.12 Yünden veya ince hayvan kıllarından    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6205.90.80.00.18 Diğerleri    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6206.10.00.00.11 Bluzlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6206.10.00.00.12 Gömlekler 0 0 0 0 0 9,6 12
6206.10.00.00.13 Gömlek-bluzlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6206.20.00.00.11 Bluzlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6206.20.00.00.12 Gömlekler 0 0 0 0 0 9,6 12
6206.20.00.00.13 Gömlek-bluzlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6206.30.00.00.12 Denimden olanlar 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6206.30.00.00.13 Kadifeden olanlar 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6206.30.00.00.18 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6206.30.00.00.22 Denimden olanlar 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6206.30.00.00.23 Kadifeden olanlar 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6206.30.00.00.28 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6206.40.00.00.11 Bluzlar 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6206.40.00.00.12 Gömlekler 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6206.40.00.00.13 Gömlek-bluzlar 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6206.90.10.00.12 Bluzlar    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6206.90.10.00.13 Gömlekler    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6206.90.10.00.14 Gömlek-bluzlar    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6206.90.90.00.11 Bluzlar    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6206.90.90.00.12 Gömlekler    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6206.90.90.00.13 Gömlek-bluzlar    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6207.11.00.00.11 Uzun ve kısa külotlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6207.11.00.00.12 Slipler 0 0 0 0 0 9,6 12
6207.19.00.00.11 Sentetik liflerden uzun ve kısa külotlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6207.19.00.00.12 Sentetik liflerden slipler 0 0 0 0 0 9,6 12
6207.19.00.00.19 Dokumaya elverişli diğer maddelerden uzun ve kısa külotlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6207.19.00.00.29 Dokumaya elverişli diğer maddelerden slipler 0 0 0 0 0 9,6 12
6207.21.00.00.00 Pamuktan 0 0 0 0 0 9,6 12
6207.22.00.00.00 Sentetik veya suni liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6207.29.00.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6207.91.00.00.00 Pamuktan 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6207.99.10.00.00 Sentetik veya suni liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6207.99.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6208.11.00.00.00 Sentetik veya suni liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6208.19.00.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6208.21.00.00.11 Gecelikler 0 0    6(2) 0 0 9,6 12
6208.21.00.00.12 Pijamalar 0 0    6(2) 0 0 9,6 12
6208.22.00.00.11 Gecelikler 0 0 0 0 0 9,6 12
6208.22.00.00.12 Pijamalar 0 0 0 0 0 9,6 12
6208.29.00.00.11 Gecelikler 0 0 0 0 0 9,6 12
6208.29.00.00.12 Pijamalar 0 0 0 0 0 9,6 12
6208.91.00.00.00 Pamuktan 0 0    6(2) 0 0 9,6 12
6208.92.00.00.00 Sentetik veya suni liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6208.99.00.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6209.20.00.00.11 Eldivenler 0 6,5    5,3(3) 0 0 8,4 10,5
6209.20.00.00.12 Çoraplar 0 6,5    5,3(3) 0 0 8,4 10,5
6209.20.00.00.19 Diğerleri 0 6,5    5,3(3) 0 0 8,4 10,5
6209.30.00.00.11 Eldivenler 0 0 0 0 0 8,4 10,5
6209.30.00.00.12 Çoraplar 0 0 0 0 0 8,4 10,5
6209.30.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 8,4 10,5
6209.90.10.00.11 Eldivenler    0(1) 0 0 0 0 8,4 10,5
6209.90.10.00.12 Çoraplar    0(1) 0 0 0 0 8,4 10,5
6209.90.10.00.19 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 8,4 10,5
6209.90.90.00.11 Eldivenler    0(1) 0 0 0 0 8,4 10,5
6209.90.90.00.12 Çoraplar    0(1) 0 0 0 0 8,4 10,5
6209.90.90.00.19 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 8,4 10,5
6210.10.10.00.11 Paltolar (manto)    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6210.10.10.00.19 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6210.10.92.00.00 Hastalar veya cerrahlar tarafından cerrahi operasyonlarda giyilen tek kullanımlık uzun elbiseler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6210.10.98.00.00 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6210.20.00.00.11 Paltolar 0 0 0 0 0 9,6 12
6210.20.00.00.12 Yağmurluklar 0 0 0 0 0 9,6 12
6210.20.00.00.13 Kabanlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6210.20.00.00.14 Kolsuz ceketler 0 0 0 0 0 9,6 12
6210.20.00.00.15 Pelerinler 0 0 0 0 0 9,6 12
6210.20.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6210.30.00.00.11 Mantolar 0 0 0 0 0 9,6 12
6210.30.00.00.12 Yağmurluklar 0 0 0 0 0 9,6 12
6210.30.00.00.13 Kabanlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6210.30.00.00.14 Kolsuz ceketler 0 0 0 0 0 9,6 12
6210.30.00.00.15 Pelerinler 0 0 0 0 0 9,6 12
6210.30.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6210.40.00.00.11 Dalgıç elbisesi    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6210.40.00.00.12 Radyasyona karşı koruyucu elbiseler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6210.40.00.00.19 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6210.50.00.00.11 Dalgıç elbisesi    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6210.50.00.00.12 Radyasyona karşı koruyucu elbiseler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6210.50.00.00.19 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6211.11.00.00.11 Suni veya sentetik liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6211.11.00.00.19 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6211.12.00.00.11 Suni veya sentetik liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6211.12.00.00.19 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6211.20.00.00.11 Erkekler ve erkek çocuklar için yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 9,6 12
6211.20.00.00.12 Erkekler ve erkek çocuklar için suni veya sentetik liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6211.20.00.00.13 Erkekler ve erkek çocuklar için pamuktan 0 0 0 0 0 9,6 12
6211.20.00.00.19 Erkekler ve erkek çocuklar için dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6211.20.00.00.21 Kadınlar ve kız çocuklar için yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 9,6 12
6211.20.00.00.22 Kadınlar ve kız çocuklar için suni veya sentetik liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6211.20.00.00.23 Kadınlar ve kız çocuklar için pamuktan 0 0 0 0 0 9,6 12
6211.20.00.00.29 Kadınlar ve kız çocuklar için dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6211.32.10.00.11 Önlükler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6211.32.10.00.12 Koruyucu elbiseler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6211.32.10.00.13 Yaka ve askılar    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6211.32.10.00.19 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6211.32.31.00.00 Dış yüzü tek ve aynı mensucattan    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6211.32.41.00.00 Üst kısımlar    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6211.32.42.00.00 Alt kısımlar    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6211.32.90.00.00 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6211.33.10.00.11 Önlükler    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6211.33.10.00.12 Koruyucu elbiseler    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6211.33.10.00.13 Yaka ve askılar    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6211.33.10.00.19 Diğerleri    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6211.33.31.00.00 Dış yüzü tek ve aynı mensucattan    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6211.33.41.00.00 Üst kısımlar    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6211.33.42.00.00 Alt kısımlar    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6211.33.90.00.00 Diğerleri    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6211.39.00.00.21 Mesleki kıyafetler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6211.39.00.00.29 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6211.39.00.00.31 Mesleki kıyafetler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6211.39.00.00.39 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6211.42.10.00.00 Önlükler, gömlekler ve diğer mesleki kıyafetIer (aynı zamanda ev içinde kullanılmaya mahsus olsun olmasın)    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6211.42.31.00.00 Dış yüzü tek ve aynı mensucattan    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6211.42.41.00.00 Üst kısımlar    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6211.42.42.00.00 Alt kısımlar    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6211.42.90.00.00 Diğerleri    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6211.43.10.00.00 Önlükler, gömlekler ve diğer mesleki kıyafetler (aynı zamanda ev içinde kullanılmaya mahsus olsun olmasın)    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6211.43.31.00.00 Dış yüzü tek ve aynı mensucattan    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6211.43.41.00.00 Üst kısımlar    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6211.43.42.00.00 Alt kısımlar    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6211.43.90.00.00 Diğerleri    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6211.49.00.00.11 Önlükler, gömlekler ve diğer mesleki kıyafetler (aynı zamanda ev içinde kullanılmaya mahsus olsun olmasın)    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6211.49.00.00.19 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6212.10.10.00.00 Bir sütyen ve bir külot ihtiva eden setler 0 0    3,3(4) 0 0 5,2 6,5
6212.10.90.00.00 Diğerleri 0 0    3,3(4) 0 0 5,2 6,5
6212.20.00.00.00 Korseler ve korse pantolonlar 0 0 0 0 0 5,2 6,5
6212.30.00.00.00 Sütyenli korseler 0 0 0 0 0 5,2 6,5
6212.90.00.00.11 Kuşaklar 0 0 0 0 0 5,2 6,5
6212.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,2 6,5
6213.20.00.00.11 El yapımı olanlar 0 0 0 0 0 8 10
6213.20.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 8 10
6213.90.00.10.00 Ketenden 0 0 0 0 0 8 10
6213.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 8 10
6214.10.00.00.11 El yapımı olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
6214.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
6214.20.00.00.11 El yapımı olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
6214.20.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
6214.30.00.00.11 El yapımı olanlar 0 5    4(5) 0 0 6,4 8
6214.30.00.00.19 Diğerleri 0 5    4(5) 0 0 6,4 8
6214.40.00.00.11 El yapımı olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
6214.40.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
6214.90.00.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 6,4 8
6215.10.00.10.11 El yapımı olanlar 0 0 0 0 0 5 6,3
6215.10.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 5 6,3
6215.10.00.90.11 El yapımı olanlar 0 0 0 0 0 5 6,3
6215.10.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 5 6,3
6215.20.00.10.11 El yapımı olanlar 0 0 0 0 0 5 6,3
6215.20.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 5 6,3
6215.20.00.90.11 El yapımı olanlar 0 0 0 0 0 5 6,3
6215.20.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 5 6,3
6215.90.00.10.11 El yapımı olanlar 0 0 0 0 0 5 6,3
6215.90.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 5 6,3
6215.90.00.90.11 El yapımı olanlar 0 0 0 0 0 5 6,3
6215.90.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 5 6,3
6215.90.00.90.21 El yapımı olanlar 0 0 0 0 0 5 6,3
6215.90.00.90.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 5 6,3
6215.90.00.90.31 El yapımı olanlar 0 0 0 0 0 5 6,3
6215.90.00.90.39 Diğerleri 0 0 0 0 0 5 6,3
6216.00.00.00.11 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 6 7,6
6216.00.00.00.12 Pamuktan 0 0 0 0 0 6 7,6
6216.00.00.00.13 Sentetik veya suni liflerden 0 0 0 0 0 6 7,6
6216.00.00.00.14 İpekten veya ipek döküntülerinden 0 0 0 0 0 6 7,6
6216.00.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 6 7,6
6217.10.00.00.11 El yapımı olanlar 0 0 0 0 0 5 6,3
6217.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 5 6,3
6217.90.00.11.00 Keten ve pamuktan 0 0 0 0 0 9,6 12
6217.90.00.19.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6217.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder