19 Aralık 2015 Cumartesi

Fasil 42 Gumruk Vergileri


Fasıl 42 Gümrük Vergileri


II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkel


    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
4201.00.00.00.00 Her tür hayvan için saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları (koşum kayışları, yularlar, dişlikler, burunsalıklar, eyer örtüleri, eyer torbaları, köpek elbiseleri ve benzerleri) (imal edildiği madde ne olursa olsun) 0 0 0 0 0 0 2,7
4202.11.10.00.11 Tabii deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 0 0 3
4202.11.10.00.12 Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 0 0 3
4202.11.10.00.13 Rugandan olanlar 0 0 0 0 0 0 3
4202.11.90.00.11 Tabii deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 0 0 3
4202.11.90.00.12 Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 0 0 3
4202.11.90.00.13 Rugandan olanlar 0 0 0 0 0 0 3
4202.12.11.00.00 Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar 0 4,8 0 0 0 3,3 9,7
4202.12.19.00.00 Diğerleri 0 4,8 0 0 0 3,3 9,7
4202.12.50.00.00 Kalıplanmış plastik maddelerden yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 1,7 5,2
4202.12.91.10.00 Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.12.91.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.12.99.10.00 Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.12.99.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.19.10.00.00 Aluminyumdan olanlar 0 0 0 0 0 1,9 5,7
4202.19.90.10.00 Ahşaptan veya nikelden olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.19.90.30.00 Dökme demir, demir veya çelikten veya çinkodan olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.19.90.50.00 Bakırdan olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.19.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.21.00.00.00 Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olanlar 0 0 0 0 0 0 3
4202.22.10.00.00 Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar 0 4,8 0 0 0 3,3 9,7
4202.22.90.10.00 Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.22.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.31.00.00.00 Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olanlar 0 0 0 0 0 0 3
4202.32.10.00.00 Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar 0 4,8 0 0 0 3,3 9,7
4202.32.90.10.00 Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.32.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.39.00.10.00 Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.39.00.20.00 Ahşap olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.39.00.30.00 Bakırdan olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.39.00.40.00 Nikelden olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.39.00.50.00 İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii veya aglomere edilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.39.00.60.00 İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.39.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.91.10.00.11 Tabii deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 0 0 3
4202.91.10.00.12 Terkip yoluyla elde edilen  deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 0 0 3
4202.91.10.00.13 Rugandan olanlar 0 0 0 0 0 0 3
4202.91.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
4202.92.11.00.00 Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları, spor çantaları 0 4,8 0 0 0 3,3 9,7
4202.92.15.00.00 Müzik aletleri mahfazaları 0 0 0 0 0 2,3 6,7
4202.92.19.00.00 Diğerleri 0 4,8 0 0 0 3,3 9,7
4202.92.91.10.00 Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
4202.92.91.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
4202.92.98.10.00 Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
4202.92.98.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
4202.99.00.10.00 Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.99.00.20.00 Ahşap olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.99.00.30.00 Bakırdan olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.99.00.40.00 Nikelden olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.99.00.50.00 İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii veya aglomere edilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.99.00.60.00 İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4202.99.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
4203.10.00.00.12 Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 0 0 4
4203.10.00.00.22 Manto, Palto, Pardesü 0 0 0 0 0 0 4
4203.10.00.00.23 Kaban, Mont, Ceket 0 0 0 0 0 0 4
4203.10.00.00.24 Pantolon 0 0 0 0 0 0 4
4203.10.00.00.25 Etek 0 0 0 0 0 0 4
4203.10.00.00.28 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
4203.21.00.00.11 Tabii deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 0 5,5 9
4203.21.00.00.12 Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 0 5,5 9
4203.29.10.00.11 Tabii deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 0 5,5 9
4203.29.10.00.12 Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 0 5,5 9
4203.29.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,5 7
4203.30.00.00.11 Tabii deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
4203.30.00.00.12 Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
4203.40.00.00.11 Tabii deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
4203.40.00.00.12 Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
4205.00.11.10.00 Transmisyon kolanları 0 0 0 0 0 0 2
4205.00.11.20.00 Taşıyıcı kolanlar 0 0 0 0 0 0 2
4205.00.19.10.00 Makinalarda kullanılan eşya ve dokuma sanayii için takeler(taquet) 0 0 0 0 0 0 3
4205.00.19.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
4205.00.90.00.11 Tabii deri veya köseleden diğer eşya 0 0 0 0 0 0 2,5
4205.00.90.00.12 Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşya 0 0 0 0 0 0 2,5
4206.00.00.00.00 Bağırsak(ipek böceği bağırsağı hariç), kursak, mesane ve veterden mamul eşya 0 0 0 0 0 0 1,7

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder