19 Aralık 2015 Cumartesi

Fasil 66 Gumruk Vergisi Oranlari

FASIL 66 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI

II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
6601.10.00.00.00 Bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler 0 0 0 0 0 1,2 4,7
6601.91.00.00.00 İçiçe girebilen milleri olanlar 0 0 0 0 0 1,2 4,7
6601.99.20.00.00 Kılıfları dokunmuş mensucattan olanlar 0 0 0 0 0 1,2 4,7
6601.99.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,2 4,7
6602.00.00.00.00 Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
6603.20.00.00.00 Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri (mil üzerine monte edilenler dahil) 0 0 0 0 0 1,7 5,2
6603.90.10.00.00 Saplar ve uçlar 0 0 0 0 0 0 2,7
6603.90.90.10.00 66.01 Pozisyonuna giren eşyanın aksamı 0 0 0 0 0 1,5 5
6603.90.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder