19 Aralık 2015 Cumartesi

Fasil 61 Gumruk Vergisi Oranlari

FASIL 61 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI

II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
6101.20.10.00.00 Paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6101.20.90.00.00 Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6101.30.10.00.00 Paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6101.30.90.00.00 Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6101.90.20.00.00 Paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6101.90.80.00.00 Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6102.10.10.00.00 Mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya 0 0 0 0 0 9,6 12
6102.10.90.00.00 Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya 0 0 0 0 0 9,6 12
6102.20.10.00.00 Mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6102.20.90.00.00 Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6102.30.10.00.00 Mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6102.30.90.00.00 Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6102.90.10.00.00 Mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6102.90.90.00.00 Anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6103.10.10.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6103.10.90.00.00 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6103.22.00.00.00 Pamuktan 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6103.23.00.00.00 Sentetik liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6103.29.00.00.11 Suni liflerden    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6103.29.00.00.12 İpek veya ipek döküntülerinden    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6103.29.00.00.13 Yünden veya ince hayvan kıllarından    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6103.29.00.00.18 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6103.31.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 9,6 12
6103.32.00.00.00 Pamuktan 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6103.33.00.00.00 Sentetik liflerden    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6103.39.00.00.11 Suni liflerden ceketler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6103.39.00.00.12 Suni liflerden blazerler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6103.39.00.00.13 Dokumaya elverişli diğer maddelerden ceketler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6103.39.00.00.14 Dokumaya elverişli diğer maddelerden blazerler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6103.41.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6103.42.00.00.00 Pamuktan    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6103.43.00.00.00 Sentetik liflerden    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6103.49.00.00.11 Pantolonlar ve kısa pantolonlar    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6103.49.00.00.91 Şortlar    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6103.49.00.00.92 Askılı ve üst ön parçası olan tulumlar    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6103.49.00.00.93 Şortlar    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6103.49.00.00.94 Askılı ve üst ön parçası olan tulumlar    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6104.13.00.00.00 Sentetik liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6104.19.20.00.00 Pamuktan 0 0 0 0 0 9,6 12
6104.19.90.00.12 Sentetik veya suni liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6104.19.90.00.13 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 9,6 12
6104.19.90.00.17 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6104.22.00.00.00 Pamuktan    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6104.23.00.00.00 Sentetik liflerden    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6104.29.10.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 9,6 12
6104.29.90.00.11 Suni liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6104.29.90.00.17 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6104.31.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 9,6 12
6104.32.00.00.00 Pamuktan 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6104.33.00.00.00 Sentetik liflerden 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6104.39.00.00.11 İpek ve ipek döküntülerinden    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6104.39.00.00.12 Suni liflerden    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6104.39.00.00.19 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6104.41.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6104.42.00.00.00 Pamuktan    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6104.43.00.00.11 Gelinlikler    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6104.43.00.00.19 Diğerleri    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6104.44.00.00.11 Gelinlikler 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6104.44.00.00.19 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6104.49.00.00.12 Gelinlikler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6104.49.00.00.18 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6104.49.00.00.19 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6104.51.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 9,6 12
6104.52.00.00.00 Pamuktan 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6104.53.00.00.00 Sentetik liflerden 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6104.59.00.00.11 Suni liflerden etekler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6104.59.00.00.12 Suni liflerden pantolon etekler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6104.59.00.00.13 Dokumaya elverişli diğer maddelerden etekler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6104.59.00.00.14 Dokumaya elverişli diğer maddelerden pantolon etekler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6104.61.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 9,6 12
6104.62.00.00.00 Pamuktan    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6104.63.00.00.00 Sentetik liflerden    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6104.69.00.00.11 Pantolonlar ve kısa pantolonlar    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6104.69.00.00.91 Şortlar    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6104.69.00.00.92 Askılı ve üst ön parçası olan tulumlar    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6104.69.00.00.93 Şortlar    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6104.69.00.00.94 Askılı ve üst ön parçası olan tulumlar    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6105.10.00.00.00 Pamuktan    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6105.20.10.00.00 Sentetik liflerden    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6105.20.90.00.00 Suni liflerden    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6105.90.10.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6105.90.90.00.00 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6106.10.00.00.00 Pamuktan    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6106.20.00.00.00 Sentetik veya suni liflerden    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6106.90.10.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6106.90.30.00.00 İpek veya ipek döküntülerinden    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6106.90.50.00.00 Keten ve ramiden    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6106.90.90.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6107.11.00.00.00 Pamuktan    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6107.12.00.00.00 Sentetik ve suni liflerden    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6107.19.00.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6107.21.00.00.00 Pamuktan 0 0    6(2) 0 0 9,6 12
6107.22.00.00.00 Sentetik veya suni liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6107.29.00.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6107.91.00.00.00 Pamuktan 0 0 0 0 0 9,6 12
6107.99.00.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6108.11.00.00.00 Sentetik veya suni liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6108.19.00.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6108.21.00.00.00 Pamuktan 0 0    6(2) 0 0 9,6 12
6108.22.00.00.00 Sentetik ve suni liflerden    0(1) 0    6(2) 0 0 9,6 12
6108.29.00.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6108.31.00.00.00 Pamuktan 0 0    6(2) 0 0 9,6 12
6108.32.00.00.00 Sentetik veya suni liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6108.39.00.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6108.91.00.00.00 Pamuktan 0 0    6(2) 0 0 9,6 12
6108.92.00.00.00 Sentetik veya suni liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6108.99.00.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6109.10.00.00.00 Pamuktan 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6109.90.20.00.11 Yünden, ince hayvan kıllarından 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6109.90.20.00.12 Sentetik veya suni liflerden  0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6109.90.90.00.00 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6110.11.10.00.00 Kazaklar ve süveterler (ağırlık itibariyle en az %50 yün içeren ve her birinin ağırlığı 600 gr. veya daha fazla olanlar) 0 6,5    5,3(3) 0 0 8,4 10,5
6110.11.30.00.00 Erkekler ve erkek çocuklar için 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6110.11.90.00.00 Kadınlar ve kız çocuklar için 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6110.12.10.00.00 Erkekler ve erkek çocuklar için 0 0 0 0 0 9,6 12
6110.12.90.00.00 Kadınlar ve kız çocuklar için 0 0 0 0 0 9,6 12
6110.19.10.00.00 Erkekler ve erkek çocuklar için 0 0 0 0 0 9,6 12
6110.19.90.00.00 Kadınlar ve kız çocuklar için 0 0 0 0 0 9,6 12
6110.20.10.00.00 Yuvarlak, balıkçı veya "polo" yakalı hafif ince örme kazak ve süveterler 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6110.20.91.00.00 Erkekler ve erkek çocuklar için  0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6110.20.99.00.00 Kadınlar ve kız çocuklar için  0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6110.30.10.00.00 Yuvarlak, balıkçı veya "polo" yakalı hafif ince örme kazak ve süveterler 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6110.30.91.00.00 Erkekler ve erkek çocuklar için 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6110.30.99.00.00 Kadınlar ve kız çocuklar için 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6110.90.10.00.00 Keten ve ramiden    0(1) 0    6(2) 0 0 9,6 12
6110.90.90.00.11 İpek veya ipek döküntülerinden kadınlar ve kız çocukları için hırkalar    0(1) 0    6(2) 0 0 9,6 12
6110.90.90.00.12 İpek veya ipek döküntülerinden erkekler ve erkek çocukları için hırkalar    0(1) 0    6(2) 0 0 9,6 12
6110.90.90.00.13 İpek veya ipek döküntülerinden kadınlar ve kız çocukları için yelekler    0(1) 0    6(2) 0 0 9,6 12
6110.90.90.00.14 İpek veya ipek döküntülerinden erkekler ve erkek çocukları için yelekler    0(1) 0    6(2) 0 0 9,6 12
6110.90.90.00.19 Dokumaya elverişli diğer maddelerden kadınlar ve kız çocukları için hırkalar    0(1) 0    6(2) 0 0 9,6 12
6110.90.90.00.29 Dokumaya elverişli diğer maddelerden erkekler ve erkek çocukları için hırkalar    0(1) 0    6(2) 0 0 9,6 12
6110.90.90.00.39 Dokumaya elverişli diğer maddelerden kadınlar ve kız çocukları için yelekler    0(1) 0    6(2) 0 0 9,6 12
6110.90.90.00.49 Dokumaya elverişli diğer maddelerden erkekler ve erkek çocukları için yelekler    0(1) 0    6(2) 0 0 9,6 12
6110.90.90.00.51 Kadınlar ve kız çocukları için ipekten süveterler    0(1) 0    6(2) 0 0 9,6 12
6110.90.90.00.59 Diğerleri    0(1) 0    6(2) 0 0 9,6 12
6111.20.10.00.00 Eldivenler 0 5,5    4,5(4) 0 0 7,1 8,9
6111.20.90.00.00 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6111.30.10.00.00 Eldivenler 0 0 0 0 0 7,1 8,9
6111.30.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6111.90.11.00.00 Eldivenler    0(1) 0 0 0 0 7,1 8,9
6111.90.19.00.00 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6111.90.90.00.11 İpek veya ipek döküntülerinden tişörtler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6111.90.90.00.12 Suni liflerden tişörtler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6111.90.90.00.13 Dokumaya elverişli diğer maddelerden tişörtler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6111.90.90.00.14 İpekten veya ipek döküntülerinden yuvarlak, balıkçı veya "polo" yakalı kazak ve süveterler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6111.90.90.00.15 Suni liflerden yuvarlak, balıkçı veya "polo" yakalı kazak ve süveterler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6111.90.90.00.16 Dokumaya elverişli diğer maddelerden yuvarlak, balıkçı veya "polo" yakalı kazak ve süveterler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6111.90.90.00.17 İpek veya ipek döküntülerinden diğer dış giyim eşyası ve aksesuarı    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6111.90.90.00.18 Suni liflerden diğer dış giyim eşyası ve aksesuarı    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6111.90.90.00.19 Dokumaya elverişli diğer maddelerden diğer dış giyim eşyası ve aksesuarı    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6111.90.90.00.21 Suni liflerden eldivenler    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6111.90.90.00.22 Suni liflerden iç giyim eşyası ve aksesuarı    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6111.90.90.00.29 Dokumaya elverişli diğer maddelerden iç giyim eşyası ve aksesuarı    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6111.90.90.00.39 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6112.11.00.00.00 Pamuktan 0 0 0 0 0 9,6 12
6112.12.00.00.00 Sentetik liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6112.19.00.00.11 Suni liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6112.19.00.00.12 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 9,6 12
6112.19.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6112.20.00.00.11 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 9,6 12
6112.20.00.00.12 Pamuktan 0 0 0 0 0 9,6 12
6112.20.00.00.13 Suni veya sentetik liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6112.20.00.00.19 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6112.31.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla kauçuk iplik içerenler 0 0 0 0 0 6,4 8
6112.31.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6112.39.10.00.11 Pamuktan 0 0 0 0 0 6,4 8
6112.39.10.00.19 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 6,4 8
6112.39.90.00.11 Pamuktan 0 0 0 0 0 9,6 12
6112.39.90.00.19 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6112.41.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla kauçuk iplik içerenler 0 5    4(5) 0 0 6,4 8
6112.41.90.00.00 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6112.49.10.00.11 Pamuktan 0 0 0 0 0 6,4 8
6112.49.10.00.19 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 6,4 8
6112.49.90.00.11 Pamuktan 0 0 0 0 0 9,6 12
6112.49.90.00.19 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6113.00.10.00.00 59.06 Pozisyonundaki örme mensucattan yapılmış giyim eşyası 0 0 0 0 0 6,4 8
6113.00.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6114.20.00.00.00 Pamuktan 0 0 0 0 0 9,6 12
6114.30.00.00.11 Sentetik liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6114.30.00.00.12 Suni liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6114.90.00.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6115.10.10.00.00 Sentetik liflerden varis çorapları    0(1) 0 0 0 0 6,4 8
6115.10.90.00.00 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 9,6 12
6115.21.00.00.00 Sentetik liflerden (tek katı 67 desiteksten az olanlar) 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6115.22.00.00.00 Sentetik liflerden (tek katı 67 desiteks veya daha fazla olanlar) 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6115.29.00.00.11 Suni liflerden 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6115.29.00.00.12 Pamuktan 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6115.29.00.00.13 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6115.29.00.00.19 Diğerleri 0 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6115.30.11.00.00 Diz altı çorapları 0 0 0 0 0 9,6 12
6115.30.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6115.30.90.00.11 Diz altı çorapları 0 0 0 0 0 9,6 12
6115.30.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6115.94.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 9,6 12
6115.95.00.00.00 Pamuktan 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6115.96.10.00.00 Diz altı çorapları (varis çorapları hariç)    0(1) 7,5 0 0 0 9,6 12
6115.96.91.00.00 Kadın çorapları 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6115.96.99.00.00 Diğerleri 0 7,5 0 0 0 9,6 12
6115.99.00.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6116.10.20.00.00 Kauçuk emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış eldivenler 0 5 0 0 0 6,4 8
6116.10.80.00.00 Diğerleri 0 5,5 0 0 0 7,1 8,9
6116.91.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 7,1 8,9
6116.92.00.00.00 Pamuktan 0 0 0 0 0 7,1 8,9
6116.93.00.00.00 Sentetik liflerden 0 0 0 0 0 7,1 8,9
6116.99.00.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 7,1 8,9
6117.10.00.00.11 Yün veya ince hayvan kıllarından olanlar    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6117.10.00.00.12 Sentetik liflerden olanlar    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6117.10.00.00.13 İpek veya ipek döküntülerinden olanlar    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6117.10.00.00.14 Pamuktan olanlar    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6117.10.00.00.19 Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar    0(1) 7,5    6(2) 0 0 9,6 12
6117.80.10.11.00 Dizlikler 0 0 0 0 0 6,4 8
6117.80.10.19.11 Yün veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 6,4 8
6117.80.10.19.12 Sentetik liflerden 0 0 0 0 0 6,4 8
6117.80.10.19.13 İpek veya ipek döküntülerinden 0 0 0 0 0 6,4 8
6117.80.10.19.14 Pamuktan 0 0 0 0 0 6,4 8
6117.80.10.19.19 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 6,4 8
6117.80.80.00.21 Kravatlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6117.80.80.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6117.80.80.00.31 Kravatlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6117.80.80.00.39 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6117.80.80.00.41 Kravatlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6117.80.80.00.49 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6117.80.80.00.51 Kravatlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6117.80.80.00.59 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6117.80.80.00.61 Kravatlar 0 0 0 0 0 9,6 12
6117.80.80.00.69 Diğerleri 0 0 0 0 0 9,6 12
6117.90.00.00.11 Yün veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 9,6 12
6117.90.00.00.12 Sentetik liflerden 0 0 0 0 0 9,6 12
6117.90.00.00.13 İpek veya ipek döküntülerinden 0 0 0 0 0 9,6 12
6117.90.00.00.14 Pamuktan 0 0 0 0 0 9,6 12
6117.90.00.00.19 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 9,6 12
(1) Ürdün için bu oran yerine 8 nolu sütunda (Diğer Ülkeler) belirtilen gümrük vergisi oranı tatbik edilir.
(2) 01.06.2015 tarihinden itibaren gümrük vergisi % 3 olarak uygulanır.
(3) 01.06.2015 tarihinden itibaren gümrük vergisi % 2,7 olarak uygulanır.
(4) 01.06.2015 tarihinden itibaren gümrük vergisi % 2,3 olarak uygulanır.
(5) 01.06.2015 tarihinden itibaren gümrük vergisi % 2 olarak uygulanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder