15 Aralık 2015 Salı

fasil 88 gumruk vergisi oranlari


FASIL 88 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARIII SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 
    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    1 2 3 4 8
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 5 6 7
8801.00.10.00.00 Balonlar ve hava gemileri; planörler ve delta kanatlı planörler (1) 0 0 0 0 0 0 3,7
8801.00.90.00.00 Diğerleri (1) 0 0 0 0 0 0 2,7
8802.11.00.00.00 Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler (1) 0 0 0 0 0 0 7,5
8802.12.00.00.00 Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler (1) 0 0 0 0 0 0 2,7
8802.20.00.10.00 Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan özel yapıdaki uçaklar (1) 0 0 0 0 0 0 7,7
8802.20.00.20.00 Yolcu taşımaya mahsus olanlar (1) 0 0 0 0 0 0 7,7
8802.20.00.90.00 Diğerleri (1) 0 0 0 0 0 0 7,7
8802.30.00.10.00 Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan özel yapıdaki uçaklar (1) 0 0 0 0 0 0 2,7
8802.30.00.20.00 Yolcu taşımaya mahsus olanlar (1) 0 0 0 0 0 0 2,7
8802.30.00.90.00 Diğerleri (1) 0 0 0 0 0 0 2,7
8802.40.00.10.00 Yolcu taşımaya mahsus olanlar (1) 0 0 0 0 0 0 2,7
8802.40.00.90.00 Diğerleri (1) 0 0 0 0 0 0 2,7
8802.60.10.00.00 Uzay araçları (uydular dahil) 0 0 0 0 0 0 4,2
8802.60.90.00.00 Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve  yörünge altı araçları 0 0 0 0 0 0 4,2
8803.10.00.00.00 Pervaneler ve rotorlar ve bunların aksam ve parçaları (1) 0 0 0 0 0 0 2,7(2)
8803.20.00.00.00 İniş takımları ve bunların aksam ve parçaları(1) 0 0 0 0 0 0 2,7(2)
8803.30.00.00.00 Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları (1) 0 0 0 0 0 0 2,7(2)
8803.90.10.00.00 Uçurtmalı balonlara ait olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8803.90.20.00.00 Uzay araçlarına (uydular dahil) ait olanlar 0 0 0 0 0 0 1,7
8803.90.30.00.00 Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve  yörünge altı araçlarına ait olanlar  0 0 0 0 0 0 1,7
8803.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7(2)
8804.00.00.00.00 Paraşütler (sevkedilebilir paraşütler ve paragliderler dahil) ve rotoşütler; bunların aksam, parça ve aksesuarı 0 0 0 0 0 0 2,7
8805.10.10.00.11 Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı 0 0 0 0 0 0 2,7
8805.10.10.00.15 Aksam ve parçaları 0 0 0 0 0 0 2,7
8805.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
8805.21.00.00.00 Hava muharebe simulatörü ve bunların parçaları 0 0 0 0 0 0 1,7
8805.29.00.00.00 Diğerleri (1) 0 0 0 0 0 0 1,7
(1): Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
(2): Havadan ağır motorlu hava taşıtlarının üretiminde veya montajında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi % 0 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder