15 Aralık 2015 Salı

fasil 90 gumruk vergisi oranlari


FASIL 90 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI


II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 


    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    1 2 3 4 8
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 5 6 7
9001.10.10.10.00 Camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 2,9
9001.10.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,9
9001.10.90.10.00 Optik tarzda işlenmemiş olanlar 0 0 0 0 0 0 2,9
9001.10.90.91.00 Camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 2,9
9001.10.90.99.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,9
9001.20.00.10.00 Camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 2,9
9001.20.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,9
9001.30.00.00.00 Kontak lensler 0 0 0 0 0 0 2,9
9001.40.20.00.00 Görme kusurunun giderilmesine mahsus
olmayanlar
0 0 0 0 0 0 2,9
9001.40.41.00.00 Tek odaklılar 0 0 0 0 0 0 2,9
9001.40.49.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,9
9001.40.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,9
9001.50.20.00.00 Görme kusurunun giderilmesine mahsus
olmayanlar
0 0 0 0 0 0 2,9
9001.50.41.00.00 Tek odaklılar 0 0 0 0 0 0 2,9
9001.50.49.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,9
9001.50.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,9
9001.90.00.11.00 Camdan olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9001.90.00.19.00 Diğerleri(1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9001.90.00.91.00 Camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 2,9
9001.90.00.99.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,9
9002.11.00.10.00 Camdan olanlar 0 0 0 0 0 2,3 6,7
9002.11.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,3 6,7
9002.19.00.10.00 Camdan olanlar 0 0 0 0 0 2,3 6,7
9002.19.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,3 6,7
9002.20.00.10.00 Camdan olanlar 0 0 0 0 0 2,3 6,7
9002.20.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,3 6,7
9002.90.00.11.00 Camdan olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9002.90.00.19.00 Diğerleri (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9002.90.00.91.00 Camdan olanlar 0 0 0 0 0 2,3 6,7
9002.90.00.99.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,3 6,7
9003.11.00.00.00 Plastik maddelerden olanlar 0 1,1 0 0 0 0 2,2
9003.19.00.00.00 Diğer maddelerden olanlar 0 1,1 0 0 0 0 2,2
9003.90.00.00.00 Aksam ve parçalar 0 1,1 0 0 0 0 2,2
9004.10.10.00.00 Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar 0 1,4 0 0 0 0 2,9
9004.10.91.00.00 Plastik camlı olanlar 0 1,4 0 0 0 0 2,9
9004.10.99.00.00 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,9
9004.90.10.00.11 Optik tarzda işlenmiş camları olanlar 0 0 0 0 0 0 2,9
9004.90.10.00.12 Röntgen gözlükleri 0 0 0 0 0 0 2,9
9004.90.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,9
9004.90.90.00.11 Optik tarzda işlenmiş camları olanlar 0 0 0 0 0 0 2,9
9004.90.90.00.12 Röntgen gözlükleri 0 0 0 0 0 0 2,9
9004.90.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,9
9005.10.00.00.00 Çift gözlü dürbünler 0 0 0 0 0 0 4,2
9005.80.00.10.00 Tek gözlü dürbünler 0 0 0 0 0 0 4,2
9005.80.00.90.11 Optik teleskoplar 0 0 0 0 0 0 4,2
9005.80.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,2
9005.90.00.10.00 Dürbünlere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 4,2
9005.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,2
9006.10.00.00.00 Baskı klişesi veya silindirlerini hazırlamada kullanılan türden fotoğraf makinaları 0 0 0 0 0 0 4,2
9006.30.00.00.00 Denizaltında, hava haritacılığında veya iç organların tıbbi veya cerrahi                         incelemesinde kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş fotoğraf makinaları; adli tıp veya kriminolojik amaçlar için mukayese yapan fotoğraf makinaları 0 0 0 0 0 0 4,2
9006.40.00.00.00 Anında fotoğraf veren makinalar                   0 0 0 0 0 0 3,2
9006.51.00.00.00 Genişliği 35 mm.yi geçmeyen rulo halindeki filmler için objektiften geçen görüntüyü gösterenler  (tek objektifli) (SLR) 0 0 0 0 0 0 4,2
9006.52.00.00.00 Genişliği 35 mm.den az rulo halindeki filmler için diğer fotoğraf makinaları 0 0 0 0 0 0 4,2
9006.53.10.00.00 Kullanılıp atılabilir (dispozıbıl) fotoğraf                                   makinaları 0 0 0 0 0 0 4,2
9006.53.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,2
9006.59.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,2
9006.61.00.00.00 Flaş ışığı meydana getirmeye mahsus deşarj lambalı cihazlar (elektronik flaşlar) 0 0 0 0 0 0 3,2
9006.69.00.10.00 Flaş lambaları, flaş küpleri ve benzerleri 0 0 0 0 0 0 3,2
9006.69.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,2
9006.91.00.10.00 9006.10.00.00 alt pozisyonundaki cihazlara ait olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
9006.91.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9006.99.00.10.00 Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlara ait olanlar 0 0 0 0 0 0 3,2
9006.99.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,2
9007.10.00.00.00 Kameralar 0 0 0 0 0 0 3,7
9007.20.00.00.00 Projektörler 0 0 0 0 0 0 3,7
9007.91.00.00.00 Kameralara ait olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
9007.92.00.00.00 Projektörlere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
9008.50.00.00.00 Projektörler, fotoğraf büyültücü ve küçültücü cihazlar 0 0 0 0 0 0 3,7
9008.90.00.10.00 Sabit görüntü projektörlerine ait aksam, parça ve aksesuar 0 0 0 0 0 0 3,7
9008.90.00.90.00 Fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar 0 0 0 0 0 0 3,7
9010.10.00.10.11 Filmleri develope etmeye mahsus cihazlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9010.10.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9010.10.00.90.11 Sinema filmlerini develope etmeye mahsus cihazlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9010.10.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9010.50.00.10.11 Fotoğraf filmi montaj cihazı 0 0 0 0 0 0 2,7
9010.50.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9010.50.00.90.11 Sinema filmi montaj cihazı 0 0 0 0 0 0 2,7
9010.50.00.90.12 Sinema filminin kopyasını çıkarmaya mahsus cihazlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9010.50.00.90.13 Laklama ve çizgi gidermeye mahsus cihazlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9010.50.00.90.19 Diğerleri   0 0 0 0 0 0 2,7
9010.60.00.00.00 Projeksiyon perdeleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9010.90.00.00.00 Aksam, parça ve aksesuar  0 0 0 0 0 0 2,7
9011.10.10.00.00 Yarı iletken diskler veya ağın                                                         taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak tasarlanmış cihazlarla donatılmış olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9011.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,3 6,7
9011.20.10.00.00 Yarı  iletken   diskler   veya  ağın  taşınması   ve elleçlenmesi  için  özel olarak  tasarlanmış  cihazlarla donatılmış  fotomikrografik mikroskoplar      Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9011.20.90.00.11 Fotomikrografi cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar 0 0 0 0 0 2,3 6,7
9011.20.90.00.12 Sinefotomikrografi cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar 0 0 0 0 0 2,3 6,7
9011.20.90.00.13 Mikroprojeksiyon cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar 0 0 0 0 0 2,3 6,7
9011.80.00.00.11 Ölçme ve kontrol işlemlerinde kullanılan mikroskoplar 0 0 0 0 0 2,3 6,7
9011.80.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,3 6,7
9011.90.10.00.00 9011.10.10.00 veya 9011.20.10.00 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9011.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,3 6,7
9012.10.10.00.00 Yarı iletken diskler veya ağın taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak hazırlanmış cihazlarla donatılmış elektron mikroskopları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9012.10.90.00.11 Elektron (9012.10.10 alt pozisyonu hariç) ve proton mikroskopları 0 0 0 0 0 0 3,7
9012.10.90.00.12 Difraksiyon cihazları 0 0 0 0 0 0 3,7
9012.90.10.00.00 9012.10.10.00 alt pozisyonundaki cihazlara mahsus olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9012.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9013.10.00.00.11 Silahlar için teleskopik dürbünler 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9013.10.00.00.12 Periskoplar 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9013.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9013.20.00.00.10 Silahlar için olanlar 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9013.20.00.00.90 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9013.80.20.00.11 Siyah, beyaz veya diğer tek renkli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9013.80.20.00.12 Renkli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9013.80.30.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9013.80.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9013.90.10.00.00 Sıvı kristal tertibatı için olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9013.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,2 4,7
9014.10.00.00.00 Pusulalar (2) 0 0 0 0 0 0 2,7
9014.20.20.11.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9014.20.20.19.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9014.20.20.91.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9014.20.20.99.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9014.20.80.10.00 Elektrikli veya elektronik olanlar (2) 0 0 0 0 0 0 3,7
9014.20.80.90.00 Diğerleri (2) 0 0 0 0 0 0 3,7
9014.80.00.10.00 Akustik iskandil aletleri,  ultrasonik iskandil aletleri ve ultrasonik dedektörler 0 0 0 0 0 0 3,7
9014.80.00.90.11 Deniz ve nehir seyrüseferlerinde kullanılan elektronik alet ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 3,7
9014.80.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9014.90.00.11.00 Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9014.90.00.19.00 Diğerleri (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9014.90.00.91.00 Akustik iskandil aletleri, ultrasonik iskandil aletleri ve ultrasonik dedektörlere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9014.90.00.99.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.10.10.00.00 Elektronik olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
9015.10.90.10.00 Elektrikli olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.10.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.20.10.00.00 Elektronik olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
9015.20.90.10.00 Elektrikli olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.20.90.90.00 Diğerleri . 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.30.10.00.00 Elektronik olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
9015.30.90.10.00 Elektrikli olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.30.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.40.10.00.00 Elektronik olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
9015.40.90.10.00 Elektrikli olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.40.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.80.11.00.11 Meteorolojiye ait alet ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 3,7
9015.80.11.00.12 Jeofiziğe ait alet ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 3,7
9015.80.11.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9015.80.19.00.11 Jeodezi alet ve cihazları 0 0 0 0 0 0 3,7
9015.80.19.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9015.80.91.10.11 Jeodezi alet ve cihazları 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.80.91.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.80.91.90.11 Jeodezi alet ve cihazları 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.80.91.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.80.93.10.11 Meteorolojiye ait alet ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.80.93.10.12 Jeofiziğe ait alet ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.80.93.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.80.93.90.11 Jeofiziğe ait alet ve cihazlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.80.93.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.80.99.10.00 Elektrikli olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.80.99.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.90.00.10.11 Meteoroloji alet ve cihazlarına ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.90.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9015.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9016.00.10.10.00 Elektrikli veya elektronik olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
9016.00.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9016.00.90.10.00 Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
9016.00.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9017.10.10.10.00 Elektrikli veya elektronik olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9017.10.10.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9017.10.90.10.00 Elektrikli veya elektronik olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9017.10.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9017.20.05.00.00 Çiziciler (plotter'ler) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9017.20.10.00.00 Resim yapmaya mahsus diğer aletler 0 0 0 0 0 0 2,7
9017.20.39.00.00 Çizim yapmaya mahsus aletler 0 0 0 0 0 0 2,7
9017.20.90.00.00 Hesap yapmaya mahsus aletler (sürgülü cetveller, hesap  daireleri ve benzerleri dahil) 0 0 0 0 0 0 2,7
9017.30.00.10.00 Elektrikli veya elektronik olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9017.30.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9017.80.10.10.00 Elektrikli veya elektronik olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9017.80.10.90.11 İmali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış şerit metreler 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9017.80.10.90.19 Diğer şerit metreler 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9017.80.10.90.29 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9017.80.90.10.00 Elektrikli veya elektronik olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9017.80.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9017.90.00.10.00 Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9017.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9018.11.00.00.11 Cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.11.00.00.15 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.12.00.00.00 Ultrasonik tetkik cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.13.00.00.00 Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.14.00.00.00 Sintigrafi cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.19.10.00.00 İki veya daha fazla parametrenin eşzamanlı olarak takibi için izleme tertibatı Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.19.90.00.11 Elektroensefaloğraf cihazları (EEG) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.19.90.00.12 Fiberaskoplar (monitörlü kameralı olsun olmasın) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.19.90.00.13 Fonokardiyograf ve kardiyoskoplar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.19.90.00.14 Elektromiyografi (EMG) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.19.90.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.19.90.00.25 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.20.00.00.11 Cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.20.00.00.15 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.31.10.00.11 Tüberkülin şırıngaları (bir kullanımlık, steril, pirojensiz) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.31.10.00.12 Bir kullanımlık steril şırıngalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.31.10.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.31.90.00.11 Kulak yıkama şırıngası (metal) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.31.90.00.12 Tüberkülin şırıngaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.31.90.00.13 Tıpta kullanılan şırıngalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.31.90.00.14 İnsülin şırıngaları (çok kullanımlık) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.31.90.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.32.10.00.11 Şırınga iğnesi, bir kullanımlık Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.32.10.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.32.90.00.00 Cerrahi dikiş iğneleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.39.00.00.11 Serum ve kan verme seti (kanül) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.39.00.00.12 Hemodializ seti (kanül) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.39.00.00.13 Kelebek set (kanül) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.39.00.00.14 İdrar sondası - nelaton Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.39.00.00.15 İdrar sondası - foley Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.39.00.00.17 Damar içi kateterler - steril, tek kullanımlık, anjiyografi için Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.39.00.00.18 Damar içi kateterler - steril, tek kullanımlık, (santral venös kateterleri) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.39.00.00.21 Damar içi kateterler - steril, tek kullanımlık, (balonla dilatasyon için) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.39.00.00.22 Damar içi kateterler - steril, tek kullanımlık, (iğne ile birlikte olan periferik olanlar) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.39.00.00.28 Diğer kateterler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.39.00.00.39 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.41.00.00.11 Dişçilik tornaları (Frezeleri) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.41.00.00.12 Bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhizatı ile kombine haldeki                           dişçilik tornaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.41.00.00.15 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.49.10.00.00 Dişçilik tornalarında kullanılmaya mahsus bileyler, diskler, delici uçlar ve fırçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.49.90.00.18 Diğer aletler ve cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.49.90.00.25 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.50.10.00.11 Alet ve cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.50.10.00.15 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.50.90.00.11 Alet ve cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.50.90.00.15 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.10.00.11 Elektronik tansiyon aleti Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.10.00.12 Mekanik tansiyon aleti Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.10.00.13 Kan basıncını ölçmeye mahsus diğer alet ve cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.10.00.19 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.20.00.11 Cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.20.00.15 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.30.00.11 Böbrek makinaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.30.00.13 Dializ ve fistula setleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.30.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.30.00.25 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.40.00.11 Cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.40.00.15 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.50.00.11 Cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.50.00.12 Kan torbaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.50.00.15 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.60.00.11 Alet ve cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.60.00.15 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.75.00.00 Sinir stimilasyonu cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.84.00.12 Her nevi bisturiler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.84.00.18 Rahim içi aletler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.84.00.19 Diğer alet ve cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9018.90.84.00.45 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9019.10.10.00.11 Cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9019.10.10.00.15 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9019.10.90.00.11 Mekanoterapi cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9019.10.90.00.12 Psikotekni cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9019.10.90.00.13 Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9019.10.90.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9019.10.90.00.25 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9019.20.00.00.18 Cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9019.20.00.00.25 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9020.00.00.00.11 Teneffüs cihazları (2) 0 0 0 0 0 0 1,7
9020.00.00.00.12 Gaz maskeleri (2) 0 0 0 0 0 0 1,7
9020.00.00.00.15 Teneffüs cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı 0 0 0 0 0 0 1,7
9020.00.00.00.18 Gaz maskelerinin aksam, parça ve aksesuarı 0 0 0 0 0 0 1,7
9021.10.10.00.11 Vücudun şekil ve bozukluklarını önlemeye veya düzeltmeye mahsus cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9021.10.10.00.12 Çekme ve germe cihazları (traksiyon) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9021.10.10.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9021.10.90.00.12 Kemik tespit malzemesi (implantlar) (tıbbi çiviler, tıbbi plaklar dahil) (paslanmaz çelikten) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9021.10.90.00.18 Diğer cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9021.21.10.00.00 Plastik maddelerden olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9021.21.90.00.00 Diğer maddelerden olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9021.29.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9021.31.00.00.00 Suni eklemler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9021.39.10.00.00 Protez gözler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9021.39.90.00.11 İnter-okiler lensler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9021.39.90.00.12 Kalp kapakçıkları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9021.39.90.00.13 Diğer uzuv ve organ iç protezleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9021.39.90.00.14 Diğer uzuv ve organ dış protezleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9021.39.90.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9021.40.00.00.00 Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar (aksam, parça ve aksesuar hariç) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9021.50.00.00.11 Dahili kalp pilleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9021.50.00.00.12 Harici kalp pilleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9021.90.10.00.00 Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazların aksam, parça  ve aksesuarı Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9021.90.90.00.13 Suni uzuvları tamamlayıcı aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9021.90.90.00.14 Körler için yardımcı elektronik cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9021.90.90.00.19 Diğerleri (aksam ve parçalar dahil) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9022.12.00.00.00 Bilgisayarlı tomografi cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9022.13.00.00.00 Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9022.14.00.00.00 Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9022.19.00.00.00 Diğer amaçlarla kullanılanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9022.21.00.00.00 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9022.29.00.00.00 Diğer amaçlarla kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 2,1
9022.30.00.00.00 X-Işın tüpleri 0 0 0 0 0 0 2,1
9022.90.00.10.00 X -Işını üreten diğer jeneratörler 0 0 0 0 0 0 2,1
9022.90.00.90.11 Radyoskopi (floroskopi) cihazlarına ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,1
9022.90.00.90.12 X -Işınlı cihazlara ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,1
9022.90.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,1
9023.00.10.00.00 Fizik, kimya veya teknik konuların öğretiminde kullanılan türde olanlar 0 0 0 0 0 0 1,4
9023.00.80.00.11 Maketler  0 0 0 0 0 0 1,4 (3)
9023.00.80.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,4 (3)
9024.10.11.00.00 Üniversal (çok amaçlı) veya çekme deney ve kontrollerine mahsus olanlar  0 0 0 0 0 0 3,2
9024.10.13.00.00 Sertlik deney ve kontrollerine mahsus olanlar 0 0 0 0 0 0 3,2
9024.10.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,2
9024.10.90.10.00 Elektrikli olanlar 0 0 0 0 0 0 2,1
9024.10.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,1
9024.80.11.00.00 Dokumaya elverişli maddeleri, kağıt veya kartonları denemeye ve kontrol etmeye mahsus olanlar 0 0 0 0 0 0 3,2
9024.80.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,2
9024.80.90.10.00 Elektrikli olanlar 0 0 0 0 0 0 2,1
9024.80.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,1
9024.90.00.10.00 Elektrikli veya elektronik olanlara                                          ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,1
9024.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,1
9025.11.20.00.00 Kliniklerde veya veterinerlikte kullanılan termometreler (2) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9025.11.80.00.11 Ovülasyon termometresi (yekpare cam gövdeli, civalı) (2) 0 1,4 0 0 0 0 2,8
9025.11.80.00.19 Diğerleri (2) 0 1,4 0 0 0 0 2,8
9025.19.20.11.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9025.19.20.19.11 Kayıt edici tertibatı olanlar 0 0 0 0 0 0 3,2
9025.19.20.19.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,2
9025.19.80.21.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9025.19.80.22.11 Kayıt edici tertibatı olanlar 0 0 0 0 0 0 2,1
9025.19.80.22.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,1
9025.19.80.23.00 Pirometreler 0 0 0 0 0 0 2,1
9025.19.80.29.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,1
9025.80.20.10.00 Elektronik ve elektrikli olanlar (2) 0 0 0 0 0 0 2,1
9025.80.20.90.00 Diğerleri (2) 0 0 0 0 0 0 2,1
9025.80.40.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9025.80.40.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,2
9025.80.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9025.80.80.20.00 Elektrikli olanlar 0 0 0 0 0 0 2,1
9025.80.80.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,1
9025.90.00.11.00 Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9025.90.00.19.00 Diğerleri (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9025.90.00.21.11 Rezistanlı termometre algılayıcısı (RTD) 0 0 0 0 0 0 3,2
9025.90.00.21.12 Optik pirometreler için algılayıcılar 0 0 0 0 0 0 3,2
9025.90.00.21.13 Termokopul 0 0 0 0 0 0 3,2
9025.90.00.21.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,2
9025.90.00.29.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,2
9026.10.21.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9026.10.21.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9026.10.29.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9026.10.29.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9026.10.81.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9026.10.81.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9026.10.89.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9026.10.89.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9026.20.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9026.20.20.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9026.20.40.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9026.20.40.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9026.20.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9026.20.80.20.00 Basınç kontrol anahtarları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9026.20.80.80.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9026.80.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9026.80.20.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9026.80.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9026.80.80.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9026.90.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılanlara ait olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9026.90.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9027.10.10.00.00 Elektronik olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
9027.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,5
9027.20.00.00.00 Kromatograflar ve elektroforez cihazları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9027.30.00.00.11 Spektrometreler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9027.30.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9027.50.00.00.00 Optik ışınlı diğer alet ve cihazlar (UV, görülebilir ışınlar, IR) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9027.80.05.00.00 Pozometreler 0 0 0 0 0 0 2,5
9027.80.11.00.00 pH metreler, rH metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9027.80.13.00.00 Yarı iletken disk ve LCD imali sırasında, yarı iletken madde veya LCD alt tabakalarının veya birleştirilmiş izole edici ve iletken tabakaların fiziksel özelliklerinin analizine mahsus cihazlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9027.80.17.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9027.80.91.00.00 Viskozimetreler, porozimetreler ve dilatometreler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9027.80.99.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9027.90.10.00.00 Mikrotomlar 0 0 0 0 0 0 2,5
9027.90.50.00.00 9027.20 ila 9027.80 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9027.90.80.00.00 Mikrotomlara veya gaz ve duman analiz cihazlarına ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,5
9028.10.00.00.00 Gaz sayaçları 0 1,4 0 0 0 0 2,1
9028.20.00.00.00 Sıvı sayaçları 0 0 0 0 0 0 2,1
9028.30.11.00.11 Elektronik olanlar 0 1 0 0 0 0 2,1
9028.30.11.00.19 Diğerleri 0 1 0 0 0 0 2,1
9028.30.19.00.11 Elektronik olanlar 0 1 0 0 0 0 2,1
9028.30.19.00.19 Diğerleri 0 1 0 0 0 0 2,1
9028.30.90.00.11 Güç ölçen demantmetreli (sarfiyat) sayaçları 0 1 0 0 0 0 2,1
9028.30.90.00.12 Aktif sayaçlar 0 1 0 0 0 0 2,1
9028.30.90.00.13 Reaktif sayaçlar 0 1 0 0 0 0 2,1
9028.30.90.00.14 Elektronik sayaçlar 0 1 0 0 0 0 2,1
9028.30.90.00.18 Diğerleri 0 1 0 0 0 0 2,1
9028.90.10.00.11 Sadece elektronik sayaçlara ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,1
9028.90.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,1
9028.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,1
9029.10.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılan elektrikli veya elektronik devir adedi sayaçları (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9029.10.00.20.00 Elektronik veya elektrikli olanlar 0 0 0 0 0 0 1,9
9029.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,9
9029.20.31.10.00 Elektronik veya elektrikli olanlar 0 0 0 0 0 0 2,6
9029.20.31.90.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,6
9029.20.38.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus elektronik veya elektrikli olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9029.20.38.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,6
9029.20.90.10.00 Elektronik veya elektrikli olanlar 0 0 0 0 0 0 2,6
9029.20.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,6
9029.90.00.00.00 Aksam, parça ve aksesuar 0 0 0 0 0 0 2,2
9030.10.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,2
9030.20.10.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.20.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,2
9030.20.30.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.20.30.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.20.91.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.20.91.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.20.99.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.20.99.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,1
9030.31.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.31.00.90.11 Elektronik olanlar 0 0 0 0 0 0 4,2
9030.31.00.90.12 Elektrikli olanlar 0 0 0 0 0 0 4,2
9030.32.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.32.00.90.11 Elektronik olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.32.00.90.12 Elektrikli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.33.10.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.33.10.90.00 Diğerleri 0 2,8 0 0 0 0 4,2
9030.33.91.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.33.91.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,1
9030.33.99.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.33.99.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,1
9030.39.00.11.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.39.00.19.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.39.00.21.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.39.00.29.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.40.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.40.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.82.00.00.00 Yarı iletken disklerin veya tertibatın ölçülmesine veya kontrolüne mahsus olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.84.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.84.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.89.30.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.89.30.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.89.90.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.89.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,1
9030.90.20.00.00 9030.82.00.00 alt pozisyonundaki  cihazlara ait olanlar (2) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.90.85.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9030.90.85.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,5
9031.10.00.10.00 Elektronik veya elektrikli olanlar 0 0 0 0 0 0 2,8
9031.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,8
9031.20.00.10.00 Elektronik veya elektrikli olanlar 0 0 0 0 0 0 2,8
9031.20.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,8
9031.41.00.00.00 Yarı iletken diskler veya taslakların kontrolüne veya yarı iletken taslakların imalatında kullanılan fotomask veya ağın kontrolüne mahsus olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9031.49.10.00.00 Profil projektörleri 0 0 0 0 0 0 2,8
9031.49.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9031.80.32.00.00 Yarı iletken diskler veya taslakların kontrolüne veya yarı iletken taslakların imalatında kullanılan fotomask veya ağın kontrolüne mahsus olanlar (2) 0 0 0 0 0 0 2,8 (4)
9031.80.34.00.11 Planimetreler (2) 0 0 0 0 0 0 2,8
9031.80.34.00.19 Diğerleri(2) 0 0 0 0 0 0 2,8
9031.80.38.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9031.80.38.90.11 Su terazileri 0 0 0 0 0 0 4
9031.80.38.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
9031.80.91.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9031.80.91.20.11 Planimetreler 0 0 0 0 0 0 2,8
9031.80.91.20.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,8
9031.80.91.90.11 Planimetreler 0 0 0 0 0 0 2,8
9031.80.91.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,8
9031.80.98.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9031.80.98.20.00 Elektrikli olanlar 0 0 0 0 0 0 4
9031.80.98.90.00 Diğerleri 0 2,6 0 0 0 0 4
9031.90.20.00.11 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9031.90.20.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9031.90.30.00.11 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9031.90.30.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,8 (4)
9031.90.85.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9031.90.85.21.00 Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar 0 0 0 0 0 0 2,8
9031.90.85.29.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,8
9032.10.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9032.10.20.90.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,8
9032.10.81.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9032.10.81.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,1
9032.10.89.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9032.10.89.90.00 Diğerleri 0 1,4 0 0 0 0 2,1
9032.20.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9032.20.00.90.11 Elektronik basınç kontrol cihazları 0 0 0 0 0 0 2,8
9032.20.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,8
9032.81.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9032.81.00.90.11 Seviye kontrol cihazları 0 0 0 0 0 0 2,8
9032.81.00.90.12 Bacalardan otomatik olarak duman çekme regülatörleri 0 0 0 0 0 0 2,8
9032.81.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,8
9032.89.00.00.00 Diğerleri (2) 0 1,8 0 0 0 0 2,8
9032.90.00.10.00 Elektronik veya elektrikli olanlara ait olanlar (2) 0 0 0 0 0 0 2,8
9032.90.00.90.00 Diğerleri (2) 0 0 0 0 0 0 2,8
9033.00.00.00.00 90. Fasılda yer alan makina, alet ve cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar (bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) 0 0 0 0 0 0 3,7
(1): Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
(2): Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
(3): Sivil havacılık için simülatörlerde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi % 0 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. 
(4): Gümrük vergisi %0 uygulanır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder