19 Aralık 2015 Cumartesi

Fasil 65Gumruk Vergisi Oranlari

FASIL 65 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI
II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
4
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
6501.00.00.10.11 Kıl keçesinden veya yün ve kıl keçesinden 0 0 0 0 0 0 2,7
6501.00.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
6501.00.00.90.11 Kıl keçesinden veya yün ve kıl keçesinden 0 0 0 0 0 0 2,7
6501.00.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
6502.00.00.10.00 Bitkisel maddelerden olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6502.00.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6504.00.00.00.00 Her nevi maddeden şeritlerin birleştirilmesi veya örülmesi suretiyle yapılmış şapkalar ve diğer başlıklar (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6505.00.10.00.00 65.01 Pozisyonunda yer alan şapka taslakları ve disklerinden yapılmış kıl keçesinden veya yün ve kılın keçesinden olanlar 0 0 0 0 0 0 5,7
6505.00.30.00.00 Siperlikli kasket, kep ve benzerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
6505.00.90.10.00 Örülmüş maddelerden (doldurulmuş veya keçelenmiş) 0 0 0 0 0 0 2,7
6505.00.90.20.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
6505.00.90.30.00 İnsan saçından olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
6505.00.90.40.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
6505.00.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
6506.10.10.10.00 Madenci başlıkları 0 0 0 0 0 0 2,7
6506.10.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
6506.10.80.10.00 Metalden madenci başlıkları 0 0 0 0 0 0 2,7
6506.10.80.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
6506.91.00.00.00 Kauçuktan veya plastikten 0 0 0 0 0 0 2,7
6506.99.10.00.00 65.01 Pozisyonunda yer alan şapka taslakları ve disklerinden yapılmış kıl keçesinden veya yün ve kılın keçesinden olanlar 0 0 0 0 0 0 5,7
6506.99.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
6507.00.00.00.11 İç şeritler 0 0 0 0 0 0 2,7
6507.00.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder