18 Aralık 2015 Cuma

Fasil 34 Gumruk Vergisi Oranlari


FASIL 34 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI

 II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
3401.11.00.10.00 Deterjan emdirilmiş kağıt ve vatka Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3401.11.00.20.00 Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3401.11.00.30.00 Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka;deterjan ve sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3401.11.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3401.19.00.11.00 Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3401.19.00.12.00 Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3401.19.00.13.00 Deterjan veya sabun emdirilmiş  dokunmamış mensucat Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3401.19.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3401.20.10.00.00 İnce  parça,  pul,  granül  veya  toz  halinde  olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3401.20.90.10.00 Arap sabunu ve benzeri yumuşak sabunlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3401.20.90.90.11 Sıvı sabunlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3401.20.90.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3401.30.00.00.00 Cilt yıkanmasına mahsus  sıvı  veya krem halinde  ve  perakende  satılacak  hale  getirilmiş,yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin) 0 0 0 0 0 0 4
3402.11.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50'den fazla olmayan disodyum alkil[oxydi (benzenesulphonate)] içeren sulu çözeltiler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3402.11.90.10.00 Sülforezinatlar ve sülfooleatlar 0 0 0 0 0 0 4
3402.11.90.90.11 Lineer alkil benzen sülfonik asitler 0 0 0 0 0 0 4
3402.11.90.90.12 Dodesil benzen sülfonik asit 0 0 0 0 0 0 4
3402.11.90.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
3402.12.00.00.00 Katyonlu olanlar 0 0 0 0 0 0 4
3402.13.00.00.00 İyonlu olmayanlar 0 0 0 0 0 0 4
3402.19.00.10.00 Türk kırmızısı yağı 0 0 0 0 0 0 4
3402.19.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
3402.20.20.00.11 Sabun içerenler 0 0 0 0 0 0 4
3402.20.20.00.12 Sabun içermeyenler 0 0 0 0 0 0 4
3402.20.90.00.15 Sabun içerenler 0 0 0 0 0 0 4
3402.20.90.00.16 Sabun içermeyenler 0 0 0 0 0 0 4
3402.90.10.00.11 Sabun içerenler 0 0 0 0 0 0 4
3402.90.10.00.12 Sabun içermeyenler 0 0 0 0 0 0 4
3402.90.90.00.15 Sabun içerenler 0 0 0 0 0 0 4
3402.90.90.00.16 Sabun içermeyenler 0 0 0 0 0 0 4
3403.11.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar   0 0 0 0 0 0 4,6
3403.19.10.00.00 Esas  madde  olarak  kabul  edilmemek  şartıyla, ağırlık  itibariyle % 70   veya  daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler 0 0 0 0 0 0 6,5
3403.19.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,6
3403.91.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar 0 0 0 0 0 0 4,6
3403.99.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,6
3404.20.00.00.00 Poli(oksietilen)(polietilen glikol)den elde edilenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3404.90.00.11.00 Suni mumların karışımından oluşan müstahzar mumlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3404.90.00.19.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3404.90.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3405.10.00.00.11 Ayakkabı boya ve cilaları  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3405.10.00.00.12 Deri boya ve cilaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3405.10.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3405.20.00.00.00 Mobilya, döşeme veya diğer ağaç işlerinin bakımında kullanılan cila ve benzeri müstahzarlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3405.30.00.00.00 Otomobil  karoserlerinde  kullanılan  cila  ve  benzeri  müstahzarlar   (metal cilalar hariç) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3405.40.00.00.00 Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3405.90.10.00.00 Metal cilaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3405.90.90.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3406.00.00.20.00 Balmumundan mumlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3406.00.00.80.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3407.00.00.10.00 Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3407.00.00.90.11 Dişçilik mumu Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3407.00.00.90.12 Model yapmaya mahsus patlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3407.00.00.90.13 Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3407.00.00.90.14 Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3407.00.00.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder